product icon

Hoe maak/verwijder ik een Computer Access Code?

  Op een Windows host kunt u een Computer Access Code wijzigen door een gebruiker genaamd LogMeInRemoteUser in te stellen.

  Belangrijk: Maak geen toegangscode aan als de hostcomputer zich op een domein bevindt.

  Methode één: Computerbeheer

  1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen en start Computerbeheer.
   1. Open het dialoogvenster Uitvoeren door de Windows-logotoets ingedrukt te houden en de letter 'R' op uw toetsenbord in te drukken.
   2. Typ compmgmt.msc en klik op OK. Het venster Computerbeheer wordt weergegeven.
   3. Klik op Lokale gebruikers en Groepen.
   4. Open in het linkerpaneel de map Gebruikers.
  2. Ziet u LogMeInRemoteUser in de lijst met gebruikers? Zo niet, ga dan naar stap 3.
   1. Klik met de rechtermuisknop op LogMeInRemoteUser om het menu weer te geven en selecteer Wachtwoord instellen.
   2. Klik op Doorgaan.
   3. Voer een wachtwoord in en bevestig dit.
    Belangrijk: Dit wachtwoord is één en dezelfde als uw Computer Access Code.
   4. Klik op OK.
   5. Ga naar stap 5.
  3. Maak de gebruiker genaamd LogMeInRemoteUser.
   1. Klik met de rechtermuisknop om het menu weer te geven en selecteer Nieuwe gebruiker. Het venster Nieuwe gebruiker wordt weergegeven.
   2. In het venster Nieuwe gebruiker onder Gebruikersnaam, typt u LogMeInRemoteUser (één woord, precies zoals afgebeeld).
   3. Voer een wachtwoord in en bevestig dit.
    Belangrijk: Dit wachtwoord is één en dezelfde als uw Computer Access Code.
   4. Selecteer Wachtwoord verloopt nooit.
   5. Klik op Aanmaken. Er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt met de naam LogMeInRemoteUser.
   6. Sluit het venster Nieuwe gebruiker. Het venster Computerbeheer wordt weergegeven.
  4. Voeg LogMeInRemoteUser toe aan de groep Administrators.
   1. Open in het linkergedeelte de map Groepen en dubbelklik Beheerders.
   2. Klik in het venster Eigenschappen voor beheerders op Toevoegen.
   3. Onder Objectnamen toevoegen om te selecteren, voert u LogMeInRemoteUser in.
    Tip: Als u een Name Not Found-fout krijgt, selecteer dan het domein van de computer onder Locaties en stel het in op de lokale computer: computernaam\LogMeInRemoteUser.
   4. Klik op OK en sluit het venster Computerbeheer.
  5. Herstart de hostservice.
   1. Open het dialoogvenster Uitvoeren door de Windows-logotoets ingedrukt te houden en de letter 'R' op uw toetsenbord in te drukken.
   2. Typ services.msc en klik op OK.
   3. Klik met de rechtermuisknop op LogMeIn in de lijst van services en selecteer Opnieuw starten.

  Wanneer u de volgende keer inlogt op deze computer met de hostsoftware, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren dat u hebt gemaakt voor LogMeInRemoteUser. Met andere woorden, het wachtwoord voor LogMeInRemoteUser is precies hetzelfde als uw Computer Access Code.

  Methode twee: Configuratiescherm

  1. Open het dialoogvenster Uitvoeren door op de Windows-toets + R te drukken.
  2. Type control userpasswords2.
  3. Klik op Toevoegen
  4. Afhankelijk van uw Windows-versie doet u het volgende:

  Op Windows 8 en 10 computers:

  1. Klik op Aanmelden zonder Microsoft-account.
  2. Klik op Lokale account.
  3. Typ in het vak gebruikersnaam precies: LogMeInRemoteUser
  4. In het wachtwoordscherm stelt u een wachtwoord in van minstens 8 tekens, waarbij u erop moet letten dat het hoofdlettergevoelig is. Dit wachtwoord is de toegangscode.
  5. Klik op Volgende.
  6. Klik op Voltooien. De nieuw aangemaakte gebruiker wordt weergegeven.
  7. Dubbelklik op LogMeInRemoteUser en klik op het tabblad Groepslidmaatschap.
  8. Selecteer Beheerder en klik op OK.

  Op computers met andere Windows versies:

  1. Typ in het vak gebruikersnaam precies: LogMeInRemoteUser en klik op Volgende.
  2. In het wachtwoordscherm stelt u een wachtwoord in van minstens 8 tekens, waarbij u erop moet letten dat het hoofdlettergevoelig is. Dit wachtwoord is de toegangscode.
  3. Klik op Volgende.
  4. U wordt gevraagd "Welk toegangsniveau wilt u deze gebruiker geven?". Selecteer Overig en zorg ervoor dat Beheerder is geselecteerd.

  In de toekomst gebruikt u het door u aangemaakte wachtwoord als toegangscode wanneer u verbinding maakt met de computer.

  Hoe verberg ik LogMeInRemoteUser op het inlogscherm van Windows?

  U moet het register op de host wijzigen om LogMeInRemoteUser op het Windows-aanmeldingsscherm als volgt te verbergen:

  Belangrijk: Wijzig het Windows-register voorzichtig. Als u niet bekend bent met het Windows-register, neem dan contact op met de klantenondersteuning voor hulp.
  1. Open het dialoogvenster Uitvoeren door de Windows-logotoets ingedrukt te houden en de letter 'R' op uw toetsenbord in te drukken.
  2. Typ regedit en klik op OK.
  3. Ga naar de volgende registersleutel: HKEY_Local_Machine\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList. Heeft u deze sleutels niet, maak ze dan aan.
  4. Maak een nieuw DWORD (32-bits) item, genaamd LogMeInRemoteUser en stel de waarde in op 0.
  5. Sluit de register editor.

  Hoe verwijder ik een toegangscode (LogMeInRemoteUser)?

  1. Open het vak Uitvoeren door de Windows logotoets ingedrukt te houden en de letter 'R' op uw toetsenbord in te drukken.
  2. Typ het volgende: control userpasswords2
  3. Het scherm Gebruikersaccounts van Windows verschijnt.
  4. Selecteer LogMeInRemoteUser.
  5. Klik op Verwijder.
  6. Klik op OK.
  Let op: Als u de toegangscode uit Gebruikersaccounts verwijdert, hebt u geen toegang tot de computer via de hostsoftware, tenzij u een administratieve Windows-gebruikersnaam met een wachtwoord hebt.