product icon

Hoe blokkeer ik de host software zodat mijn werknemers het niet kunnen gebruiken?

    Als u wilt voorkomen dat uw werknemers de host op hun werkcomputer installeren, moet u secure.logmein.com op uw firewall(s) blokkeren.

    Als u zich op een Windows-domein bevindt, kunt u ook ons Group Policy Object installeren, waarmee u de toegang in uw hele domein kunt beperken, zonder dat er firewallregels nodig zijn. Voor informatie over het Active Directory Groepsbeleid dat de hostsoftware op uw netwerk controleert, zie onze gids hier.