HELP FILE


Hoe kan ik de snelheid van mijn bestandsoverdracht verhogen?

De snelheid waarmee bestanden worden overgebracht, wordt niet door de toepassing zelf geregeld. Deze wordt bepaald door de snelheid van de internetverbinding tussen de Client en de Host computers. Als de hostcomputer zich echter op hetzelfde LAN bevindt als de client, is er geen beperking voor de snelheid van de bestandsoverdracht.

Er kunnen enkele aanpassingen worden gedaan die de snelheid van de bestandsoverdracht kunnen verbeteren.

  • Zorg ervoor dat alle extra toepassingen op de host- en clientcomputers tijdens de sessie zijn afgesloten.
  • U kunt de compressie-instellingen binnen Pro veranderen door naar Voorkeuren te gaan en vervolgens naar het tabblad Geavanceerde instellingen. Standaard wordt Best geselecteerd, maar de overdrachtssnelheid van bestanden kan worden verbeterd door over te schakelen op een andere compressie-instelling.