product icon

Hoe kan ik mijn bestandsoverdrachtsnelheid verhogen?

    De snelheid waarmee bestanden worden overgedragen wordt niet door de toepassing zelf geregeld. Deze wordt bepaald door de snelheid van de internetverbinding tussen de client- en hostcomputers. Indien de hostcomputer zich echter op hetzelfde LAN bevindt als de client, is er geen beperking wat betreft de snelheid van de bestandsoverdracht.

    Er zijn enkele aanpassingen mogelijk die de snelheid van de bestandsoverdracht kunnen verbeteren.

    • Zorg ervoor dat alle extra toepassingen op de host- en clientcomputers tijdens de sessie worden afgesloten.
    • U kunt de compressie-instellingen binnen Pro wijzigen door te gaan naar Voorkeuren en vervolgens naar het tabblad Geavanceerde instellingen. Standaard is Best geselecteerd, maar de snelheid van de bestandsoverdracht kan worden verbeterd door over te schakelen op een andere compressie-instelling.