HELP FILE

Hoe u LogMeIn (LMI Guardian) instelt om software-fouten te melden

LMIGuardian.exe is LogMeIn's component voor rapportage van fouten. Het documenteert en registreert fouten die optreden in de host-software van LogMeIn en zorgt ervoor dat de foutgegevens direct naar ons ontwikkelteam worden gestuurd voor analyse.

De Guardian verzamelt en verstuurt geen persoonlijke gegevens.

Volg deze procedure om te bepalen hoe en wanneer de Guardian foutmeldingen aan LogMeIn stuurt.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

 1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
  • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
  • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Geavanceerd
 2. Onder Rapportage softwarefout, kiest u één van de volgende opties:
  Optie Beschrijving
  Altijd een foutrapport verzenden Een foutrapport wordt altijd verzonden (de gebruiker hoeft niets te doen).
  Nooit een foutrapport verzenden Een foutrapport wordt nooit verzonden.
  Vragen wat de gebruiker wil doen De gebruiker wordt gevraagd om een foutrapport te verzenden en kan kiezen of het rapport wel of niet wordt verzonden.
  Hebt u geen toegang tot deze functie? Wanneer LogMeIn door een beheerder of via een installatiekoppeling vanuit LogMeIn Central is geïnstalleerd, heeft uw beheerder uw toegang tot deze functie misschien beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
  Voorbeeld van een door LogMeIn Guardian aangetroffen foutmelding

 3. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.