product icon

De host (LMI Guardian) instellen om softwarefouten te melden

  LMIGuardian.exe is de foutrapportagecomponent van de host. Het documenteert en registreert fouten die optreden in de Host-software en maakt het mogelijk om foutdetails rechtstreeks naar ons ontwikkelingsteam te sturen voor analyse.

  De Guardian verzamelt en verstuurt geen persoonlijke gegevens.

  Volg deze procedure om te bepalen hoe en wanneer de Guardian foutmeldingen stuurt naar GoTo.

  alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows hosts.

  1. Toegang tot de host voorkeuren:
   • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Control Panel en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Geavanceerd
   • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Geavanceerd
  2. Kies onder Software error reporting een van de volgende opties
   Optie Beschrijving
   Altijd een foutrapport verzenden Een foutrapport wordt altijd verzonden (de gebruiker hoeft niets te doen).
   Nooit een foutrapport verzenden Een foutrapport wordt nooit verzonden.
   Vragen wat de gebruiker wil doen De gebruiker wordt gevraagd om een foutrapport te verzenden en kan kiezen of het rapport wel of niet wordt verzonden.

   Hebt u geen toegang tot deze functie? Als de host door een beheerder of via een installatielink van Central is geïnstalleerd, kan uw beheerder uw toegang tot deze functie hebben beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.   Afbeelding 1. Voorbeeld van een foutmelding

  3. Klik op OK of Toepassen.

   Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.