HELP FILE


Hoe de host (LMI Guardian) in te stellen om softwarefouten te melden

LMIGuardian.exe is de foutmeldingscomponent van de host. Het documenteert en registreert fouten die in de hostsoftware optreden en maakt het mogelijk foutgegevens rechtstreeks naar ons ontwikkelingsteam te sturen voor analyse.

De Guardian verzamelt en verstuurt geen persoonlijke gegevens.

Volg deze procedure om te bepalen hoe en wanneer de Guardian foutmeldingen zal sturen naar GoTo.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows hosts.

 1. Toegang tot de voorkeuren van de gastheer:
  • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Configuratiescherm en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Geavanceerd
  • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Geavanceerd
 2. Onder Software error reporting, kiest u een van de volgende opties
  Optie Beschrijving
  Altijd een foutrapport verzenden Een foutrapport wordt altijd verzonden (de gebruiker hoeft niets te doen).
  Nooit een foutrapport verzenden Een foutrapport wordt nooit verzonden.
  Vragen wat de gebruiker wil doen De gebruiker wordt gevraagd om een foutrapport te verzenden en kan kiezen of het rapport wel of niet wordt verzonden.

  Hebt u geen toegang tot deze functie? Als Pro is geïnstalleerd door een beheerder of via een installatielink van Central, kan uw beheerder uw toegang tot deze functie hebben beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.  Afbeelding 1. Voorbeeld van een foutmelding

 3. Klik op OK of Toepassen.

  Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.