product icon

Een uitnodiging voor Delen van bureaublad uitschakelen/inschakelen of verwijderen

  Uitnodigingen voor het Delen van bureaublad kunnen worden geannuleerd of tijdelijk worden uitgeschakeld.

  1. Klik op het RemotelyAnywhere-pictogram in het systeemvak en selecteer Mijn bureaublad delen.

   Resultaat: Het dialoogvenster Bureaublad delen wordt weergegeven.

  2. Klik op Uitnodigingen in behandeling weergeven.
  3. Open het Configuratiescherm van LogMeIn en klik op het tabblad Delen van bureaublad.
  4. Selecteer onder Huidige uitnodigingenUw uitnodigingen de uitnodiging die u wilt in- of uitschakelen of verwijderen.
   • Klik op Uitschakelen of op Activeren om de uitnodiging uit te schakelen of te activeren
   • Klik op WissenVerwijderen om de uitnodiging te annuleren en uit de lijst te verwijderen
   • Klik op Alles wissen om alle actieve en verlopen uitnodigingen te wissen.
   • Klik op Nieuwe uitnodiging om een nieuwe uitnodiging te maken.