product icon

Een IP-filterprofiel maken

  Maak IP-filterprofielen om verbindingen vanaf specifieke IP-adressen toe te staan of te weigeren.

  1. Toegang tot de host voorkeuren:
   • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Control Panel en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging
   • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Beveiliging
  2. Onder IP-adressen filteren, klik op Profielen bewerken om te beginnen met het maken van een filterprofiel.

   Resultaat: Het dialoogvenster IP-adressen filteren wordt weergegeven.

  3. Typ een Naam voor uw filter en klik op Een nieuw profiel toevoegen.
  4. Kies een filtertype:
   • Kies toestaan om een filter te maken dat de opgegeven adressen toestaat om deze host te benaderen.
   • Kies weigeren om een filter te maken dat voorkomt dat de opgegeven adressen deze host benaderen.
  5. Onder Adres voert u het IP-adres in dat u wilt toestaan of weigeren.

   Toegestane jokers zijn een asterisk (*) die overeenkomt met een willekeurig aantal tekens, en een vraagteken (?) dat slechts met één teken overeenkomt.

  6. Voer een Subnet in dat u wilt toestaan of weigeren.
  7. Klik op Filter toevoegen.

   Resultaat: De filter wordt toegevoegd aan het vak IP-filters in profiel.

  8. Herhaal vanaf stap 2 hierboven om aanvullende filters aan het filterprofiel toe te voegen.

   Belangrijk: Filters worden aangevinkt in de volgorde waarin ze staan vermeld in het vak IP-filters in profiel. De volgorde is heel belangrijk. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag naast het vak IP-filters in profiel om de juiste volgorde aan te brengen.

  9. Klik op OK wanneer u klaar bent met het toevoegen van filters aan het profiel.

   Resultaat: Uw filterprofiel wordt opgeslagen en u keert terug naar de pagina IP-adressen filteren.

  10. U moet uw filterprofiel toepassen voordat het in werking kan treden. Op de pagina IP-adressen filteren selecteert u een filterprofiel uit de lijst met profielen en klikt u op Profiel gebruiken.

   Resultaat: Het filterprofiel wordt geactiveerd op de host.

  Resultaten: Wanneer een verbinding wordt gemaakt met de host, wordt het IP-adres op afstand gecontroleerd aan de hand van het filter of de filters in het toegepaste Filterprofiel. Overeenkomstig wordt de toegang toegestaan of geweigerd.