product icon

Hoe u denial-of-service-aanvallen kunt blokkeren

  Gebruik de blokkering van denial-of-service-aanvallen als maatregel tegen ongewenste indringers die uw host-computer vertragen door steeds dezelfde service te vragen.

  1. Toegang tot de host voorkeuren:
   • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Control Panel en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging
   • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Beveiliging
  2. Klik onder Controle indringing op Details weergeven en stel de volgende Blokkering denial-of-service-aanval opties in
   Optie Beschrijving
   Actief Selecteer deze optie om de aanvalblokkering te activeren.
   Maximumaantal ongeldige HTTP-verzoeken Geef het maximumaantal HTTP-verzoeken op waarna het IP-adres dat in overtreding is, wordt geblokkeerd.
   Teller van ongeldige pogingen opnieuw op nul zetten na Nadat de tijdsduur in dit vak is verstreken, wordt het aantal ongeldige pogingen van het overtredende IP-adres weer op nul ingesteld.
   Aanvaller blokkeren gedurende Alle pogingen tot verbinden, door een IP-adres dat in overtreding is, worden geweigerd voor de tijdsduur die in dit veld wordt opgegeven.
  3. Klik op OK of Toepassen.

   Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.

  Om toegang te verlenen vanaf geblokkeerde adressen klikt u op Alles deblokkeren.