product icon

De standaardtoegangsrechten tijdens de besturing op afstand instellen (Toestemming van gebruiker aan de kant van de host)

  U kunt bepalen wanneer en hoe externe gebruikers een sessie op afstand kunnen starten. U kunt, bijvoorbeeld, van de hostgebruiker eisen dat deze toestemming verleent aan iedereen die probeert om zich op afstand aan te melden.

  1. Toegang tot de host voorkeuren:
   • Open vanaf de hostcomputer het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Algemeen
   • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Algemeen
  2. Onder Toestemming van gebruiker aan de kant van de host, stel de volgende opties in (zoals vereist).
   Optie Beschrijving
   Toestemming van gebruiker aan de kant van de host vragen Selecteer Toestemming van gebruiker aan de kant van de host vragen om ervoor te zorgen dat de host-gebruiker toegang verleent of weigert wanneer een client-gebruiker probeert om een sessie voor besturing op afstand te openen. Schakel deze optie uit om ervoor te zorgen dat een client-gebruiker een sessie voor besturing op afstand kan starten zonder toestemming van de host-gebruiker.
   Bericht opvragen Deze tekst krijgt de host-gebruiker te zien in het toestemmingsdialoogvenster voor besturing op afstand. De string %GEBRUIKER% bevat de computernaam van de host zoals deze op het niveau van het besturingssysteem is ingesteld, plus de account-ID van het besturingssysteem van de client-gebruiker. Het account LogMeInRemoteUser zal worden gebruikt op computers waarop het beheerderswachtwoord leeg is.
   Wachttijd voor gebruikerstoestemming Geef op binnen welk tijdsbestek de host-gebruiker moet reageren op het verzoek om toestemming voor het opstarten van besturing op afstand. Wanneer deze tijd is verstreken, zal de instelling in het veld Wanneer de gebruiker niet reageert worden toegepast. Het minimum is 3 seconden, het maximum 30 seconden.
   Wanneer de gebruiker niet reageert Kies Besturing op afstand starten wanneer u wilt dat de sessie voor besturing op afstand wordt gestart, ook al reageert de host-gebruiker niet binnen de tijd die is opgegeven in het veld Wachttijd voor gebruikerstoestemming. Kies Verzoek afwijzen wanneer u wilt dat de sessie voor besturing op afstand wordt geweigerd wanneer de host-gebruiker niet reageert.
   In de volgende gevallen nooit op toestemming van de gebruiker wachten Selecteer Externe gebruiker heeft toegangsrechten tot de host-computer met volledige controle om ervoor te zorgen dat een client-gebruiker een sessie voor besturing op afstand altijd kan starten wanneer hij/zij over het recht van volledige controle over de host beschikt. Selecteer Gebruiker aan de kant van de host is niet aanwezig om ervoor te zorgen dat een client-gebruiker een sessie voor besturing op afstand altijd kan starten, ook al is er geen gebruiker op de host aangemeld, of wanneer de screensaver op de host actief is.
  3. Klik op OK of Toepassen.

   Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.