HELP FILE


De actie Bestanden delen bewerken of verwijderen

U kunt de instellingen voor het delen van bestanden op elk gewenst moment wijzigen of het delen van bestanden helemaal verwijderen.

  1. Open het configuratiescherm LogMeIn en klik op het tabblad Bestandsdeling.
  2. Onder Gedeelde bestanden, selecteert u de share die u wilt bewerken of verwijderen
    • Om het deelproces te bewerken, klikt u op Detailgegevens
    • Om het deelproces te verwijderen, klikt u op Verwijderen

    Resultaat: Bestanden worden niet blijvend gewist.