HELP FILE

Hoe kan ik fout 4320 verhelpen?

Een poging tot aanmelden zonder geldige beheerderrechten of gebruikerstoegangsrechten kan de fout 4320 tot gevolg hebben ("Operator or Administrator has refused the request" (Gebruiker of beheerder heeft de toegang geweigerd)).

Volg deze instructies om ervoor te zorgen dat u over geldige gebruikerstoegangsrechten beschikt voor de hostcomputer die u wilt gebruiken. Hierdoor kunt u de hostcomputer ook gebruiken wanneer u niet als beheerder op het op het niveau van het besturingssysteem toegevoegd kunt worden.

  1. Ga fysiek naar de computer die u wilt kunnen gebruiken, of vraag iemand die bij die computer aanwezig is om de volgende stappen uit te voeren.
    Tip: In sommige gevallen, moet u de LogMeIn-beheerder binnen uw organisatie om hulp vragen.
  2. Open het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging.
  3. Onder Gebruikerstoegangsbeheer klikt u op Details weergeven.... Het venster Gebruikerstoegangsbeheer wordt weergegeven.
  4. Onder Gebruikers selecteert u uw gebruikersnaam uit de lijst. Het kan zijn dat u moet bladeren om extra gebruikers weer te geven.
    Tip: Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt met behulp van een toegangscode, moet u mogelijk de gebruiker met de naam LogMeInRemoteUser toevoegen. Klik hiervoor op Bladeren > Lijst met gebruikers van geselecteerd domein en zoek LogMeInRemoteUser in de lijst.
  5. Onder Geselecteerde gebruiker bewerken moet u ten minste de toestemming voor het Aanmelden selecteren om fout 4320 te kunnen verhelpen. Voor meer gegevens over geldige gebruikerstoegangsrechten, raadpleeg De toegangsrechten van gebruikers opgeven.
  6. Sla de wijzigingen op.