product icon

Het schermtoetsenbord openen

  U gebruikt het schermtoetsenbord om tekst, opdrachten en andere gegevens rechtstreeks in de hostcomputer in te voeren.

  • Op het hoofdscherm van de afstandsbediening tikt u op het pictogram Toetsenbordpictogram. Toetsenbordpictogram

   Tip: Op apparaten die vegen met drie vingers ondersteunen, maakt u een veegbeweging met drie vingers omhoog/omlaag om het toetsenbord te tonen/verbergen.

   Resultaat: Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

  • Tik op het scherm op de plaats waar u wilt beginnen met typen.
  • Het onderste deel van het toetsenbord is het standaardtoetsenbord voor uw apparaat.
   • Tik op ABC of 123 om heen en weer te schakelen tussen letters en cijfers.
   • Als u cijfers gebruikt, kunt op #+= en 123 of ALT tikken om heen en weer te schakelen tussen speciale tekens (inclusief leestekens) en cijfers.
   • In iOS tikt u op de wereldbol om internationale toetsenborden weer te geven.
   • In Android tikt u op de knop ABC of 123 en houdt u het punt vast. Vervolgens selecteert u Invoermethode om internationale toetsenborden weer te geven. Raadpleeg de documentatie van het mobiele apparaat voor informatie over internationale toetsenborden.

   Belangrijk: Tekens worden niet weergegeven als uw geselecteerde internationale toetsenbord een tekenset heeft die de hostcomputer niet ondersteunt.

  • Het bovenste toetsenbord is uniek voor de host-app.   Afbeelding 1. iOS bovenste toetsenbord


   Afbeelding 2. Android bovenste toetsenbord

   • Als u op de Shift-toets tikt, blijft deze "ingedrukt", net zoals de Caps Lock-toets op een normaal toetsenbord. Hierdoor kunt u gemakkelijk toetsencombinaties invoeren.
   • Ook de Ctrl- en Alt-toetsen blijven na het aantikken "ingedrukt", zodat u toetsencombinaties kunt invoeren.
   • De Win-toets fungeert als de Windows-logotoets. Hiermee kunt u het menu Start van Windows openen. Deze toets blijft na het aantikken "ingedrukt", zodat u toetsencombinaties en sneltoetsen kunt invoeren.
   • De Menu-toets fungeert als de applicatietoets. Hiermee kunt u in Windows-applicaties een contextmenu weergeven. Deze toets blijft na het aantikken "ingedrukt", zodat u toetsencombinaties en sneltoetsen kunt invoeren.
   • Met het pictogram Extra toetsen kunt u diverse speciale toetsen weergeven.

    Functietoets

    Misschien moet u naar links en rechts schuiven om toegang te krijgen tot alle beschikbare speciale toetsen.

    Functietoetsen: F1 - F12

    Speciale toetsen: Esc (Escape), Caps (Caps Lock), PrtScr (Print Screen), Insert, Delete, Scroll (Scroll Lock), Home, End, Pause, PgUp (Page Up), PgDn (Page Down)

    Navigatietoetsen: Tab-toets en pijltoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts)

  • Om het toetsenbord uit te schakelen, tikt u op Verbergen of X.