HELP FILE


Het schermtoetsenbord openen

U gebruikt het schermtoetsenbord om tekst, opdrachten en andere gegevens rechtstreeks in de hostcomputer in te voeren.

 • Tik op het hoofdscherm van de afstandsbediening op het pictogram Keyboard. Toetsenbordpictogram

  Tip: Op apparaten die vegen met drie vingers ondersteunen, maakt u een veegbeweging met drie vingers omhoog/omlaag om het toetsenbord te tonen/verbergen.

  Resultaat: Het schermtoetsenbord wordt weergegeven.

 • Tik op het scherm op de plaats waar u wilt beginnen met typen.
 • Het onderste deel van het toetsenbord is het standaardtoetsenbord voor uw apparaat.
  • Tik op ABC of 123 om heen en weer te schakelen tussen letters en cijfers.
  • Als u cijfers gebruikt, kunt op #+= en 123 of ALT tikken om heen en weer te schakelen tussen speciale tekens (inclusief leestekens) en cijfers.
  • In iOS tikt u op de wereldbol om internationale toetsenborden weer te geven.
  • In Android tikt u op de knop ABC of 123 en houdt u het punt vast. Vervolgens selecteert u Invoermethode om internationale toetsenborden weer te geven. Raadpleeg de documentatie van het mobiele apparaat voor informatie over internationale toetsenborden.

  Belangrijk: Tekens worden niet weergegeven als het geselecteerde internationale toetsenbord een tekenset heeft die niet door de hostcomputer wordt ondersteund.

 • Het bovenste toetsenbord is uniek voor de gastheer app.  Afbeelding 1. Bovenste deel van het iOS-toetsenbord


  Afbeelding 2. Bovenste deel van het Android-toetsenbord

  • Als u op de Shift-toets tikt, blijft deze "ingedrukt", net zoals de Caps Lock-toets op een normaal toetsenbord. Hierdoor kunt u gemakkelijk toetsencombinaties invoeren.
  • Ook de Ctrl- en Alt-toetsen blijven na het aantikken "ingedrukt", zodat u toetsencombinaties kunt invoeren.
  • De Win-toets fungeert als de Windows-logotoets. Hiermee kunt u het menu Start van Windows openen. Deze toets blijft na het aantikken "ingedrukt", zodat u toetsencombinaties en sneltoetsen kunt invoeren.
  • De Menu-toets fungeert als de applicatietoets. Hiermee kunt u in Windows-applicaties een contextmenu weergeven. Deze toets blijft na het aantikken "ingedrukt", zodat u toetsencombinaties en sneltoetsen kunt invoeren.
  • Met het pictogram Extra toetsen kunt u diverse speciale toetsen weergeven.

   Functietoets

   Misschien moet u naar links en rechts schuiven om toegang te krijgen tot alle beschikbare speciale toetsen.

   Functietoetsen: F1 - F12

   Speciale toetsen: Esc (Escape), Caps (Caps Lock), PrtScr (Print Screen), Insert, Delete, Scroll (Scroll Lock), Home, End, Pause, PgUp (Page Up), PgDn (Page Down)

   Navigatietoetsen: Tab-toets en pijltoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts)

 • Om het toetsenbord uit te schakelen, tikt u op Verberg of X.