HELP FILE

Gedeelde bronnen beheren

Gedeelde bronnen bekijken en beheren op de host, met inbegrip van mappen, gedeelde schijfstations voor beheerders, printers, scanners en overeenkomstig.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Versnelde keuze: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerinstellingen > Gedeelde bronnen
Let op: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, moet u zich in de Gedetailleerde weergave (Dashboard) bevinden om opties voor beheer op afstand te kunnen zien.
  • Klik op de koppeling met het pad van een map om de map in LogMeIn Bestandsbeheer te openen
  • Klik op de knop Machtigingen voor toegang wijzigen om een dialoogvenster te openen waar u nieuwe machtigingen voor het geselecteerde object kunt toevoegen, of bestaande kunt verwijderen
    Machtigingen voor toegang wijzigen
  • Klik op de knop Verwijderen om het delen van een object te staken
    Verwijderen