product icon

Details weergeven

Probeer Details weergeven voor een goede middenweg tussen de grafische duidelijkheid van Naast elkaar weergeven en de praktische opzet van Lijst weergeven.

Details weergeven

Beschikbare kolommen aanpassen

Klik op de kolomselector in de kopbalk om een lijst met beschikbare kolommen weer te geven.

Integriteit
Geeft de status weer van Windows-functies op uw host, inclusief die van Windows Updates en Antivirus. Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram om de updates te zien. alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Status
Geeft de status van de computer weer:
  • Offline
  • In sessie
  • Beschikbaar
Klik op deze pictogrammen om de host op afstand te besturen.
Computer
De beschrijving van de computer die wordt opgegeven bij de installatie van LogMeIn. Klik op Beschrijving van computer om de host te besturen.
Versie
Het versienummer van de LogMeIn-hostsoftware die is geïnstalleerd op de host. Klik op het versienummer om de meest recente versie van het Configuratiescherm van LogMeIn te installeren op de host.
Rechtstreekse verbinding
Laatst online
Geeft de datum en het tijdstip aan waarop de host voor het laatst online was.
Opmerking
Voeg informatie toe over de host. Maximum aantal tekens: 500
Update
Geeft de status van Windows Update op de host weer. alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Antivirus
Geeft de status van de antivirussoftware op de machine weer. Voor meer informatie, zie Antivirusstatus en -informatie bekijken.
Waarschuwingen
Geeft onbevestigde waarschuwingen op de host weer. Ga voor meer informatie over waarschuwingen naar c_Central_Alerts.html#concept_255AF501EE82445680F08F92A199A5E5.
Eigenschappen
Leidt u naar het scherm Host-eigenschappen
Inventaris
Leidt u naar het gedeelte Host-eigenschappen > Computerinventarisatie om een inventarisatie op te nemen van een enkele host. Voor meer informatie, zie c_Central_reports_AboutInventory.html#concept_DF946215551641D889B721765B2735E4.
Voor extra Aangepaste velden, zie c_Central_CustomFields_header.html#concept_E1083D27E32F4A42A9ACFB2BCF9EBBA7.

Direct naar besturing op afstand

Klik op de naam van een computer om direct naar besturing op afstand te gaan. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik, of klik met de middelste muisknop om de sessie in een nieuw browser-venster te openen.