HELP FILE

De toegangsrechten van gebruikers opgeven

Gebruikerstoegangsbeheer heeft betrekking op een Windows- of Mac-account, niet op een LogMeIn-account. Het kan voorkomen dat een LogMeIn-gebruiker een vermelding van een computer binnen zijn/haar LogMeIn-account kan zien, maar toch niet over de toegangsrechten, op het niveau van het besturingssysteem, beschikt om de host daadwerkelijk te benaderen.

 1. Open de voorkeursinstellingen van de host:
  • Open op de host het Configuratiescherm van LogMeIn en volg dit pad: Opties > Voorkeursinstellingen > Beveiliging
  • Maak vanaf een clientapparaat verbinding met het Hoofdmenu van de host en volg dit pad: Voorkeursinstellingen > Beveiliging
 2. Onder Gebruikerstoegangsbeheer maakt u een selectie uit de volgende algemene opties:
  Optie Beschrijving
  Volledige controle toestaan voor systeembeheerders Selecteer deze optie om volledige toegangsrechten te verlenen aan iedereen met beheerdersrechten op de host-computer.
  Lijst met domeinen op het aanmeldingsscherm voor externe toegang verbergen alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.
  Selecteer deze optie om de lijst met actieve domeinen in het dialoogvenster voor host-identificatie te wissen. Dit verschaft een extra beveiligingslaag doordat de externe gebruiker de exacte naam van het gekozen domein moet invoeren.
 3. Onder Gebruikerstoegangsbeheer klikt u op Details weergeven. Het dialoogvenster Gebruikerstoegangsbeheer wordt weergegeven.
 4. In het veld Naam voert u de naam in (of zoekt deze op) van de gebruiker waarvoor u de toegangsrechten wilt instellen.
 5. Stel de gebruikerstoegangsrechten in met behulp van de volgende opties. Sommige opties zijn alleen beschikbaar op computers waarop LogMeIn Pro draait.
  Optie Beschrijving
  Volledige bevoegdheid Bied de gebruiker volledige controle over alle functies.
  Alleen compacte weergave Toon de host-gebruiker alleen het hoofdmenu van de HTML-interface (in tegenstelling tot het dashboard).
  IP-filterprofiel gebruiken Gebruik deze vervolgkeuzelijst om een bestaande IT-filter op deze gebruiker toe te passen. Hiermee kunt u het IP-adres (of reeks) instellen, waar vandaan de gebruiker de host kan benaderen.
  Aanmelden Sta de gebruiker toe om zich aan te melden bij de host. Als u deze toestemming intrekt, kunt u de toegang tot de host voor deze gebruiker tijdelijk uitschakelen zonder dat u andere toestemmingen moet wijzigen of uitschakelen.
  Configuratie Sta de gebruiker toe om instellingen te lezen (alleen bekijken) of te schrijven (wijzigen) onder het menu Voorkeursinstellingen.
  Viewer voor gebeurtenissen Sta de gebruiker toe om de logbestanden van Windows te lezen (R) of te wissen (D).
  Bestandssysteem
  • R: Sta de gebruiker toe om het volgende doen: een overzicht opvragen van de schijfstations, mappen en bestanden; bestanden lezen en downloaden; de bestandseigenschappen, informatie over gedeelde mappen en toegangscontrolelijsten weergeven; en Bestandsbeheer gebruiken.
  • W: Sta de gebruiker toe om bestanden te kopiëren en te plakken, de naam ervan te wijzigen en de bestanden te bewerken, mappen te maken en te delen, de bestandseigenschappen en toegangscontrolelijsten te bewerken.
  • D: Sta de gebruiker toe om bestanden te verwijderen, het gedeelde gebruik uit te schakelen en de verbinding tussen gebruikers en gedeelde bestanden te verbreken.
  Register
  • R: Sta de gebruiker toe om de sleutels en waarden in het systeemregister weer te geven en een overzicht van de geïnstalleerde toepassingen op te vragen.
  • W: Sta de gebruiker toe om registersleutels te maken en hun naam te wijzigen, en waarden voor registersleutels toe te voegen en te wijzigen.
  • D: Sta de gebruiker toe om registersleutels en -waarden te verwijderen.
  Prestatiegegevens Sta de gebruiker toe om actieve processen/services/drivers te bekijken, de prioriteiten van de processen en de initiële parameters van de services te wijzigen en taken te plannen en te wijzigen.
  Opnieuw opstarten Sta de gebruiker toe de computer opnieuw te starten, het opnieuw opstarten van het systeem uit te voeren en te plannen en een gedwongen "reset" van de computer door te voeren.
  Besturing op afstand
  • R: Sta de gebruiker toe het bureaublad van de host weer te geven en te controleren, en om met een host-gebruiker te chatten
  • W: Sta de gebruiker toe het externe bureaublad weer te geven en te controleren
  • D: Sta de gebruiker toe de besturing van het externe bureaublad over te nemen zonder de toestemming van de interactieve gebruiker
  Whiteboard Sta de gebruiker toe om tijdens de Besturing op afstand het Whiteboard te gebruiken.
  Chatten Sta gebruik van de Chat-functie toe.
  Gebruikers-/groep-accounts
  • R: Sta de gebruiker toe om te bekijken welke Windows- of Mac-gebruikers en -groepen toegangrechten tot de host hebben
  • W: Sta de gebruiker toe om Windows- of Mac-gebruikers en -groepen toegangrechten te verlenen en deze te wijzigen
  • R: Sta de gebruiker toe om Windows- of Mac-gebruikers en -groepen uit de lijst van host-gebruikers te verwijderen
  Systeemconfiguratie
  • R: Sta de gebruiker toe de gegevens van de systeemconfiguratie weer te geven en in een overzicht op te vragen, zoals de omgevingsvariabelen, de instellingen voor het virtuele geheugen, informatie over de schijfstations en partities en netwerkadapters
  • R: Sta de gebruiker toe de gegevens van de systeemconfiguratie te wijzigen en in een overzicht op te vragen, zoals de omgevingsvariabelen, de instellingen voor het virtuele geheugen, informatie over de schijfstations en partities en netwerkadapters
  • D: Sta de gebruiker toe de omgevingsvariabelen te verwijderen
  Opdrachtprompt Sta toegang tot de opdrachtprompt van de host toe.
  Processen
  • R: Sta de gebruiker toe om de processen, services en stuurprogramma's weer te geven die worden uitgevoerd of die zijn geladen, een overzicht op te vragen van de DLL's en objecten die door deze processen worden gebruikt en de geplande taken weer te geven
  • W: Sta de gebruiker toe om de prioriteiten van de processen en de initiële parameters van de services te wijzigen, de services te besturen, en geplande taken te maken en te wijzigen
  • D: Sta de gebruiker toe om processen en services die worden uitgevoerd, te beëindigen en geplande taken te verwijderen
  Delen van bureaublad Sta de gebruiker toe om de functie Delen van bureaublad te gebruiken.
 6. Klik op Toevoegen. De gebruiker is toegevoegd aan de gebruikerslijst.
 7. Klik op OK om het dialoogvenster Gebruikerstoegangsbeheer te verlaten.
 8. Klik op OK of Toepassen. Uw instellingen worden direct op de host toegepast.