product icon

De toegangsrechten van gebruikers opgeven

  1. Toegang tot de host voorkeuren:
   • Open vanaf de hostcomputer het LogMeIn Control Panel en volg dit pad: Opties > Voorkeuren > Beveiliging
   • Maak vanaf een client-apparaat verbinding met de host Hoofdmenu en volg dit pad: Voorkeuren > Beveiliging
  2. Kies onder Controle gebruikerstoegang uit de volgende algemene opties
   Optie Beschrijving
   Volledige controle toestaan voor systeembeheerders Selecteer deze optie om volledige toegangsrechten te verlenen aan iedereen met beheerdersrechten op de host-computer.
   Lijst met domeinen op het aanmeldingsscherm voor externe toegang verbergen

   alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows hosts.

   Selecteer deze optie om de lijst met actieve domeinen in het dialoogvenster voor host-identificatie te wissen. Dit verschaft een extra beveiligingslaag doordat de externe gebruiker de exacte naam van het gekozen domein moet invoeren.
  3. Onder Controle gebruikerstoegang, klik op Details weergeven.

   Resultaat: Het dialoogvenster Gebruikerstoegangsbeheer wordt weergegeven.

  4. Typ (of zoek) in het veld Naam de naam van de gebruiker voor wie u rechten wilt instellen.
  5. Stel de gebruikerstoegangsrechten in met behulp van de volgende opties.

   Sommige opties zijn alleen beschikbaar op computers met Pro.

   Optie Beschrijving
   Volledige bevoegdheid Bied de gebruiker volledige controle over alle functies.
   Alleen compacte weergave Toon de host-gebruiker alleen het hoofdmenu van de HTML-interface (in tegenstelling tot het dashboard).
   Gebruik IP-filterprofiel Gebruik deze vervolgkeuzelijst om een bestaande IT-filter op deze gebruiker toe te passen. Hiermee kunt u het IP-adres (of reeks) instellen, waar vandaan de gebruiker de host kan benaderen.
   Aanmelden Sta de gebruiker toe om zich aan te melden bij de host. Als u deze toestemming intrekt, kunt u de toegang tot de host voor deze gebruiker tijdelijk uitschakelen zonder dat u andere toestemmingen moet wijzigen of uitschakelen.
   Configuratie Sta de gebruiker toe om instellingen te lezen (alleen bekijken) of te schrijven (wijzigen) onder het menu Voorkeursinstellingen.
   Viewer voor gebeurtenissen Sta de gebruiker toe om de logbestanden van Windows te lezen (R) of te wissen (D).
   Bestandssysteem
   • R: De gebruiker kan stations, mappen en bestanden inventariseren; bestanden lezen en downloaden; bestandskenmerken, informatie over gedeelde mappen en toegangscontrolelijsten bekijken; en bestandsbeheer gebruiken
   • W: De gebruiker kan bestanden kopiëren, plakken, hernoemen en bewerken; mappen maken en delen; attributen en toegangscontrolelijsten bewerken
   • D: De gebruiker toestaan bestanden te verwijderen, shares te verwijderen en gebruikers los te koppelen van gedeelde bestanden
   Register
   • R: Laat de gebruiker de registersleutels en -waarden bekijken; lijst van geïnstalleerde toepassingen
   • W: De gebruiker kan registersleutels aanmaken en hernoemen; registerwaarden toevoegen en wijzigen
   • D: De gebruiker toestaan registersleutels en -waarden te verwijderen
   Prestatiegegevens Sta de gebruiker toe om actieve processen/services/drivers te bekijken, de prioriteiten van de processen en de initiële parameters van de services te wijzigen en taken te plannen en te wijzigen.
   Opnieuw opstarten Sta de gebruiker toe de computer opnieuw te starten, het opnieuw opstarten van het systeem uit te voeren en te plannen en een gedwongen "reset" van de computer door te voeren.
   Besturing op afstand
   • R: De gebruiker kan het bureaublad van de host bekijken en controleren en chatten met een host-gebruiker
   • W: Laat de gebruiker het bureaublad op afstand bekijken en bedienen
   • D: De gebruiker toestaan de controle over het externe bureaublad over te nemen zonder toestemming van de interactieve gebruiker
   Whiteboard Sta de gebruiker toe om tijdens de Besturing op afstand het Whiteboard te gebruiken.
   Chat Sta gebruik van de Chat-functie toe.
   Gebruikers-/groep-accounts
   • R: Laat de gebruiker zien welke Windows of Mac gebruikers en groepen toegangsrechten hebben tot de host
   • W: De gebruiker kan toegangsrechten toekennen aan Windows- of Mac-gebruikers en -groepen en hun toegangsrechten wijzigen
   • D: De gebruiker toestaan Windows of Mac gebruikers en groepen te verwijderen uit de lijst van gebruikers voor de host
   Systeemconfiguratie
   • R: De gebruiker kan systeemconfiguratiegegevens oplijsten en bekijken, zoals omgevingsvariabelen, instellingen voor virtueel geheugen, schijf- en partitie-informatie en netwerkadapters
   • W: De gebruiker toestaan systeemconfiguratiegegevens te wijzigen, zoals omgevingsvariabelen, instellingen voor virtueel geheugen, schijf- en partitie-informatie en netwerkadapters
   • D: De gebruiker toestaan omgevingsvariabelen te verwijderen
   Opdrachtprompt Sta toegang tot de opdrachtprompt van de host toe.
   Processen
   • R: De gebruiker kan lopende processen, diensten en stuurprogramma's bekijken; een lijst maken van DLL's en objecten die deze processen gebruiken; en geplande taken bekijken
   • W: De gebruiker kan procesprioriteiten en opstartparameters voor diensten wijzigen; diensten controleren; geplande taken aanmaken en wijzigen
   • D: De gebruiker toestaan lopende processen en diensten te beëindigen; geplande taken verwijderen
   Bureaublad delen Sta de gebruiker toe om de functie Delen van bureaublad te gebruiken.
  6. Klik op Toevoegen.

   Resultaat: De gebruiker is toegevoegd aan de gebruikerslijst.

  7. Klik op OK om het dialoogvenster Gebruikerstoegangsbeheer af te sluiten.
  8. Klik op OK of Toepassen.

   Resultaat: Uw instellingen worden direct op de host toegepast.