HELP FILE


Hoe de door de klant gebruikte taal in te stellen

Om de door de client gebruikte taal te wijzigen, selecteert u Beeld > Opties > Taal.

De gekozen taal wordt onmiddellijk toegepast op de Client interface. Bestaande sessies voor besturing op afstand moeten opnieuw worden gestart om de nieuwe taal weer te geven.