product icon

De taal van de klant instellen

    Om de door de Client gebruikte taal te wijzigen, selecteert u Weergave > Opties > Taal.

    De gekozen taal wordt onmiddellijk toegepast op de klanteninterface. Bestaande sessies voor besturing op afstand moeten opnieuw worden gestart om de nieuwe taal weer te geven.