HELP FILE

De taal voor LogMeIn Client instellen

Als u de taal wilt wijzigen die wordt gebruikt door de LogMeIn-client, selecteert u Bekijken > Opties > Taal.

De gekozen taal wordt direct weergegeven in de interface van LogMeIn Client. Bestaande sessies voor besturing op afstand moeten opnieuw worden gestart om de nieuwe taal weer te geven.