HELP FILE

De systeemtijd op een host wijzigen

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Versnelde keuze: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerinstellingen > Tijd
Let op: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, moet u zich in de Gedetailleerde weergave (Dashboard) bevinden om opties voor beheer op afstand te kunnen zien.
Voer de gewenste waarden in en klik op Toepassen.
Opmerking: De tijd wordt weergegeven overeenkomstig de tijdsinstellingen op de host.