HELP FILE

De rechten van Windows-gebruikers en groepen beheren

Gebruikersbeheer ondersteunt alle functies van het Windows-computerbeheer voor lokale gebruikers en groepen, met inbegrip van volledige Active Directory-ondersteuning.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Versnelde keuze: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerbeheer > Gebruikersbeheer
Let op: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, moet u zich in de Gedetailleerde weergave (Dashboard) bevinden om opties voor beheer op afstand te kunnen zien.
 • Klik op een gebruiker op het tabblad Gebruiker:
  • Wijzig het wachtwoord en de wachtwoordinstellingen
  • De naam van de gebruiker wijzigen
  • Het account deactiveren
  • De gebruiker verwijderen
  • Een basismap toekennen
  • Een aanmeldingsscript toekennen
  • Een profielpad toekennen
 • Klik op een groep op het tabblad Groepen:
  • Leden toewijzen aan de groep
  • De naam van de groep wijzigen
  • De groep verwijderen
  • Bewerk de Omschrijving