HELP FILE

De instellingen van het virtuele geheugen wijzigen

Het LogMeIn-beheer van virtueel geheugen komt overeen met het beheer van virtueel geheugen onder Systeemeigenschappen in Windows.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Versnelde keuze: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerinstellingen > Virtueel geheugen
Let op: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, moet u zich in de Gedetailleerde weergave (Dashboard) bevinden om opties voor beheer op afstand te kunnen zien.
  1. Wijzig de Minimum- (uitgangswaarde) en Maximum-omvang.
    Tip: Om het wisselbestand van het schijfstation te verwijderen, voert u in beide velden 0 in.
  2. Klik op Toepassen.
  3. Start de host opnieuw op.