product icon

Kan een Linux computer een Pro computer besturen?

    Linux is geen officieel ondersteund platform voor Pro en RemotelyAnywhere. Zowel de op Java als op Flash gebaseerde afstandsbedieningstechnologie van Pro kan echter worden gebruikt voor een beperkte afstandsbediening van een Linux-client naar een Windows- of Mac OS X-host. Als u ervoor kiest om vanaf een Linux client verbinding te maken met een Windows of Mac OS X host, ondanks het gebrek aan officiële ondersteuning, zal uw browser bij verbinding met de host standaard kiezen voor de Java of Flash applet.

    Belangrijk: Belangrijke functies zoals afdrukken op afstand, geluid op afstand en bestandsbeheer zijn niet beschikbaar met de Java- of Flash-afstandsbedieningstechnologie.
    Onthoud: Dit is geen ondersteunde oplossing.