HELP FILE


Kan een Linux-computer een Pro-computer besturen?

Linux is geen officieel ondersteund platform voor Pro en RemotelyAnywhere. De op Java en Flash gebaseerde afstandsbedieningstechnologie van Pro kan echter beide worden gebruikt voor een beperkte afstandsbedieningservaring van een Linux-client naar een Windows of Mac OS X host. Als u ervoor kiest om vanuit een Linux client verbinding te maken met een Windows of Mac OS X host, ondanks het gebrek aan officiële ondersteuning, zal uw browser standaard overschakelen op de Java of Flash applet bij verbinding met de host.

Belangrijk: Belangrijke functies zoals afdrukken op afstand, geluid op afstand en bestandsbeheer zijn niet beschikbaar met de afstandsbedieningstechnologie van Java of Flash.
Denk eraan: Dit is geen ondersteunde oplossing.