HELP FILE

Automatisch wijzigen van de procesprioriteiten instellen

U kunt de prioriteitsklasse waarmee een proces wordt uitgevoerd automatisch bijwerken. Dit is handig als u de verwerking van langdurige, CPU-intensieve taken gedwongen naar de achtergrond wilt verwijzen op een computer waarvoor de reactietijden voor de andere processen van kritiek belang is.

alleen Windows Alleen beschikbaar op Windows-hosts.

Versnelde keuze: Maak verbinding met een Windows-computer en ga naar Computerinstellingen > Automatische prioriteiten
Let op: Nadat de verbinding tot stand is gebracht, moet u zich in de Gedetailleerde weergave (Dashboard) bevinden om opties voor beheer op afstand te kunnen zien.
  1. Klik op het Plus-pictogram om een nieuwe prioriteit te maken. Het dialoogvenster Automatische prioriteiten wordt weergegeven.
  2. Voer de naam van het uitvoerbare bestand in het veld Procesnaam in.
  3. Kies de gewenste prioriteitsklasse onder Prioriteit.
  4. Selecteer een of meer selectievakjes voor Processoraffiniteit om af te dwingen dat een proces op een of meer specifieke processoren wordt uitgevoerd.
  5. Klik op Toevoegen.