product icon

Afdrukken op afstand

  U kunt vanaf de host-computer op een printer afdrukken die op de client is aangesloten.

  Zorg ervoor dat ten minste één printer is aangesloten op de client - dat wil zeggen op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een externe computer.

  1. Klik op de werkbalk Afstandsbediening op Opties > Afdrukken op afstand om Afdrukken op afstand te activeren.

   Tip: U kunt een of meer printers aansluiten wanneer er meerdere client-side printers beschikbaar zijn. Druk voor een optimaal resultaat slechts op één printer tegelijk af. Anders kunnen er problemen optreden voor de succesvolle overdracht van het document naar de printer.

   Resultaat: De geselecteerde printer (of de standaardprinter van de client, wanneer er slechts één beschikbaar is) zal gereed zijn om printopdrachten van de host te ontvangen.

  2. Op de host kunt u normaal afdrukken, zoals u dat zou doen tijdens normaal gebruik.
  3. Zorg ervoor dat de clientprinter is geselecteerd in het dialoogvenster Afdrukken: [Printernaam] via LogMeIn[Printernaam] via RemotelyAnywhere.
  4. Klik op Afdrukken in het dialoogvenster Afdrukken.

   Resultaat: Het bestand wordt op de geselecteerde printer die op de client is aangesloten, afgedrukt.

  Resultaten: Problemen met afdrukken? Zie Problemen bij het afdrukken op afstand oplossen.

  Hebt u geen toegang tot deze functie? Als de host door een beheerder of via een installatielink van Central is geïnstalleerd, kan uw beheerder uw toegang tot deze functie hebben beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.