HELP FILE

Afdrukken op afstand

Externe besturing vanaf een pc of Mac

U kunt vanaf de host-computer op een printer afdrukken die op de client is aangesloten.

Zorg ervoor dat er ten minste één printer is aangesloten op de client.

  1. Om Afdrukken op afstand te activeren, klikt u op de Werkbalk externe besturing op Opties > Afdrukken op afstand.
    Tip: U kunt met één of meer printers verbinding maken wanneer er diverse printers aan de client zijn verbonden. Druk voor een optimaal resultaat slechts op één printer tegelijk af. Anders kunnen er problemen optreden voor de succesvolle overdracht van het document naar de printer.
    De geselecteerde printer (of de standaardprinter van de client, wanneer er slechts één beschikbaar is) zal gereed zijn om printopdrachten van de host te ontvangen.
  2. Op de host kunt u normaal afdrukken, zoals u dat zou doen tijdens normaal gebruik.
  3. Zorg ervoor dat de printer van de client geselecteerd is in het dialoogvenster Afdrukken: [printernaam] via LogMeIn.
  4. Klik op Afdrukken in het dialoogvenster Afdrukken. Het bestand wordt op de geselecteerde printer die op de client is aangesloten, afgedrukt.
Hebt u geen toegang tot deze functie? Wanneer LogMeIn door een beheerder of via een installatiekoppeling vanuit LogMeIn Central is geïnstalleerd, heeft uw beheerder uw toegang tot deze functie misschien beperkt. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.