HELP FILE


Afdrukken op afstand is niet meer beschikbaar of werkt niet

Controleer de volgende zaken:

Zorg ervoor dat de client-printer functioneert

Controleer uw client-printer (de printer waarop u wilt afdrukken). Controleer of u een testpagina kunt afdrukken. Als u niet lokaal kunt afdrukken, kunt u ook niet op afstand afdrukken. Los eerst lokale problemen op voordat u verdergaat.

Uw browser bijwerken

Met Internet Explorer werkt afdrukken op afstand alleen met de ActiveX-plugin. Voor de beste resultaten op Firefox en Chrome werkt u uw browser bij en installeert u de Client-app.

Controleer of u toegang hebt tot Afdrukken op afstand, dat dit ingeschakeld is en er een printer is geselecteerd.

Als de hostsoftware is geïnstalleerd door een beheerder of via een installatiekoppeling van Pro, kan uw beheerder uw recht om afdrukken op afstand te gebruiken hebben beperkt.

Controleer als volgt of u toegang hebt tot Afdrukken op afstand, of de functie is ingeschakeld en of er een printer is geselecteerd:

  1. Klik op de werkbalk van externe besturing op Opties.
  2. Kijk of er onder Afdrukken op afstand ten minste één printer is geselecteerd (er staat een vinkje bij minimaal één printer).
    Tip: Voor eenvoudige toegang tot de instellingen voor afdrukken op afstand, gaat u naar Werkbalk aanpassen > Verbindingsopties > Printer aansluiten. Er wordt nu een printerpictogram weergegeven op de werkbalk. Klik op dit pictogram om te controleren of uw printer is herkend of om de actieve printer te wijzigen.
  3. Controleer tijdens het afdrukken of er wel wordt afgedrukt op [printernaam] via LogMeIn

Controleer of u de printopdracht stuurt naar [printernaam] via LogMeIn

Als u uw printopdracht vanuit de host verstuurt, zorg er dan voor dat de juiste client-printer is geselecteerd: [printernaam] via LogMeIn.