product icon

Tools voor het whiteboard

  Tools voor het whiteboard worden onder aan het scherm van uw iPad weergegeven.

  Naam van tool Pictogram Beschrijving
  Afbeelding Pictogrammen of foto's invoegen op het whiteboard. U kunt een keuze maken uit een bibliotheek met pictogrammen. Foto's kunt u ophalen uit uw eigen fotobibliotheek. Bij het invoegen van foto's moet u join.me toegang geven tot uw foto's.
  Ongedaan maken U kunt maximaal 20 eerdere handelingen ongedaan maken (en weer opnieuw uitvoeren) terwijl het whiteboard is geopend.
  Selecteer Objecten selecteren op het whiteboard.
  • Als u meerdere objecten wilt selecteren in één selectievak, tikt en sleept u over het canvas van het whiteboard.
  • Als u meerdere objecten wilt selecteren die niet naast elkaar op het canvas staan, tikt u dubbel op de tool Selecteren om deze te vergrendelen. De tool is geselecteerd als het pictogram Selecteren onderstreept is.
  Tekenen Tips:
  • Elke penseelstreek is uniek en staat op zichzelf.
  • Als u een penseelstreek wilt bewerken, selecteert u de streek en tikt u op Tekenen om een eigenschap te wijzigen (zoals het type pen, variabele of vaste dikte, en de dikte, doorzichtigheid of kleur van de streek).
  • Net als met andere objecten in een whiteboard, kunt u tekeningen verplaatsen en vergroten of verkleinen.
  Text Als u een tekstvak wilt maken, tikt u op de tool Tekst en sleept u naar de gewenste locatie op het whiteboard. Het toetsenbord van het apparaat verschijnt. Via extra pictogrammen kunt u het lettertype wijzigen, de tekengrootte, de uitlijning, de vulkleur, de tekstkleur en de omtrekkleur.
  Lijn Lijnen en hoekstukken tekenen. Via extra pictogrammen kunt u lijneigenschappen wijzigen (pijl, stippellijn of effen, kleur en meer). Via lijnen en hoekstukken kunt u objecten met elkaar verbinden. Zie het onderdeel 'Objecten verbinden' hieronder.
  Tip: Dubbeltik om het gereedschap te vergrendelen en meerdere objecten te selecteren. De tool is vergrendeld als het pictogram onderstreept is.
  Gum De gum activeren. De tool blijft geselecteerd zodat u meerdere objecten kunt verwijderen.
  Hand Het canvas verplaatsen (pannen) met één vinger.
  Tip: Om het canvas te verplaatsen zonder het handgereedschap, sleep je met twee vingers.
  Laseraanwijzer De laseraanwijzer activeren. Tik ergens langer op het whiteboard om daar de aandacht op te vestigen.
  Moersleutel Selecteer een object en tik op het pictogram van een moersleutel om toegang te krijgen tot de volgende opties: Dupliceren, Kopiëren, Lagen, Eigenschappen, Verwijderen.
  Let op: U kunt ook op een object tikken en het vasthouden om dit menu te openen.
  Passend maken in scherm / 100% Een nadeel van het 'oneindige' canvas van het whiteboard is dat u kunt 'verdwalen'. Tik in dat geval op Passend maken in scherm om het volledige whiteboard weer te geven op het scherm van de iPad. Tik op 100% om in te zoomen tot een resolutie van 100%.
  Extern scherm Via dit pictogram krijgt u toegang tot een aantal handige opties.
  • Standaard detecteert join.me wanneer een externe monitor wordt gebruikt in combinatie met de iPad. Inhoud op het canvas van het whiteboard wordt dan geprojecteerd op het externe beeldscherm en de inhoud wordt schermvullend weergegeven op basis van de vastgestelde schermafmetingen (16x9 widescreen versus 4x3).
  • Schakel Werkbalken in om het scherm van de iPad te reproduceren op het externe beeldscherm, inclusief alle werkbalken, besturingselementen en menu's.
  • Gebruik de schuifbalk Passend om het formaat te bepalen van wat er op het externe scherm wordt weergegeven.
  • Kies Raster om een doorzichtig raster weer te geven, zodat u inhoud op het whiteboard makkelijker op de juiste manier kunt uitlijnen.
  • Gebruik Grofheid om de fijnheid van het raster in te stellen.
  • Selecteer Uitlijnen op raster om objecten automatisch uit te lijnen op het raster volgens de geselecteerde grofheid. Alle tekst, pictogrammen en tekenobjecten worden gecentreerd op de rasterlijnen die zich het dichtst bij het midden van het object bevinden (uitgezonderd lijnen en hoekstukken die deel uitmaken van verbindingslijnen).