product icon

Overschakelen van hoorn naar luidspreker (iPhone)

    Om over te schakelen naar de luidspreker, tikt u op het gesprekspictogram en vervolgens op de luidspreker.

    Als je audio of video gebruikt op je iPhone, begin je het gesprek automatisch via het oortje.

    Om over te schakelen naar de luidspreker, tikt u op het gesprekspictogram en vervolgens op de luidspreker, zoals weergegeven op Figuur 1.    Afbeelding 1. Overschakelen van handset naar luidspreker