product icon

Implementeer de join.me desktop app via MSI

  Domeinbeheerders kunnen de join.me desktop app installeren op meerdere Windows computers met behulp van de join.me MSI.

  U moet op de hostcomputers machtigingen op beheerdersniveau hebben.

  1. Download de join.me MSI.
  2. Om join.me op meerdere computers te implementeren, maakt u een groepsbeleidsobject (GPO) en koppelt u dit aan het netwerk met behulp van de domeincontroller (Windows Server).
  3. Optioneel: Om te voorkomen dat gebruikers auto-updates van join.me uitschakelen, wijzigt u de GPO.

   Standaard wordt de join.me app automatisch bijgewerkt door Windows voor alle gebruikers. U hoeft de volgende versies niet via MSI te installeren.

   Opmerking: Met SCCM of een ander hulpmiddel om de MSI op SYSTEM-niveau te installeren, kunnen de instellingsvlaggen niet worden gewijzigd.

  De join.me desktop app wordt geïnstalleerd op de computers van uw gebruikers.

  Opmerking: Uw join.me gebruikers kunnen meerdere versies van join.me op hun computer geïnstalleerd hebben. De join.me server stelt de actieve versie in. Het kan per rekening verschillen. Om sessies te kunnen uitvoeren met de versie die door de MSI is geïnstalleerd, moeten de accounts van de organisatoren de versie hebben die door de server is ingesteld.