product icon

Gebruikers definitief verwijderen

  Zodra een gebruiker is verwijderd uit de beheerconsole, kan hij geen vergaderingen meer starten.

  1. Op de join.me website, logt u in op uw PRO of BUSINESS account en klikt u op gebruikers.

   Resultaat: De Admin-console wordt weergegeven.

  2. Klik op het tabblad Gebruikers op het selectievakje links van de naam van een gebruiker.

   Resultaat: De optie Delete user wordt boven de lijst weergegeven.

  3. Klik op Gebruiker verwijderen.
  4. Bevestig uw keuze.

   Resultaat: De gebruiker is verwijderd. Deze actie is permanent en kan niet ongedaan worden gemaakt.

  Opmerking: Deze actie is permanent (er is geen knop om ongedaan te maken), maar als u per ongeluk een gebruiker verwijdert, kunt u hem altijd weer toevoegen.