product icon

Verbind je iOS kalender met join.me

  Geef join.me voor iOS toegang tot uw iPhone of iPad Agenda, zodat u met één beweging vergaderingen kunt starten of eraan kunt deelnemen, rechtstreeks vanaf een melding op uw apparaat.  Afbeelding 1. Voorbeeld kennisgeving

  Op iPhone kun je zelfs een vergadering met alleen audio starten, rechtstreeks vanuit de melding. Veeg naar links om de opties te openen.  Afbeelding 2. Melding opties

  Agenda Sync werkt met alle accounts die zijn toegevoegd aan uw iPhone of iPad onder Instellingen > Mail, Contacten, Agenda's. Dit kan elk accounttype zijn dat op iOS wordt ondersteund: iCloud, Exchange, Google, Yahoo, AOL en Outlook.

  Setup: Verbind uw kalender met join.me

  Na de update naar versie 4.9 of hoger, zou de app u automatisch moeten vragen om uw Agenda te verbinden.
  Belangrijk: Wanneer daarom wordt gevraagd, moet u ervoor zorgen dat join.me toegang heeft tot uw Agenda en u meldingen kan sturen.

  U kunt uw Agenda ook verbinden door de instellingen van uw toestel als volgt te wijzigen.

  1. Geef join.me toegang tot je agenda:
   1. Onder Settings op uw iOS-apparaat (niet vanuit join.me), tikt u op Privacy.
   2. Tik op Agenda's en zet de schuifregelaar voor join.me op ON (groen).
  2. Sta join.me toe u Notificaties te sturen:
   1. Onder Instellingen op uw iOS-apparaat (niet vanuit join.me), tikt u op Meldingen.
   2. Zoek join.me in de lijst, tik erop en zet de schuifregelaar voor Meldingen toestaan op AAN (groen). Alle andere meldingsinstellingen zijn optioneel.

  Gemakkelijk te starten/aan te sluiten vergaderingen

  Zodra u uw Agenda met join.me hebt verbonden, geeft join.me een vergaderingsmelding weer één minuut voor het begin van elk Evenement (met genodigden) dat in uw Agenda staat. Het is genoeg dat de join.me app op de achtergrond draait.

  Iedereen die Alerts stijl meldingen gebruikt, tikt om te starten/deel te nemen, terwijl mensen met Banner meldingen vegen.

  Volg deze richtlijnen om het makkelijk te maken voor mensen om contact te leggen:

  • Neem ten minste één genodigde op - Kalendergebeurtenissen zonder genodigden zijn geen echte vergaderingen, dus verschijnen ze niet in join.me.
  • Voeg uw persoonlijke link toe aan Location of Notes van de kalendergebeurtenis.

   Bijvoorbeeld: join.me/your.personal.link (u hoeft http:// niet in uw persoonlijke link op te nemen).

   Tip: Als u vergeet uw persoonlijke link in de Agenda-gebeurtenis op te nemen, kunt u de join.me app openen en tikken op + (plusteken) > Toevoegen join.me.

  • Gebeurtenissen zonder join.me info zullen nog steeds een join.me notificatie triggeren één minuut voor de vergadering. U kunt op de join.me melding tikken om een vergadering te beginnen met uw persoonlijke link.

   Resultaat: Genodigden ontvangen een update van de vergadering met uw persoonlijke link.

  Uw agenda loskoppelen

  U kunt de verbinding met uw Agenda verbreken door de instellingen van uw toestel als volgt te wijzigen.

  • Sta join.me geen toegang meer toe tot je agenda:
   1. Onder Settings op uw iOS-apparaat (niet vanuit join.me), tikt u op Privacy.
   2. Tik op Agenda's en zet de schuifregelaar voor join.me op OFF.