product icon

Toestaan van lijsten voor join.me

  We stellen voor om toegang te verlenen tot de volgende join.me URL's om er zeker van te zijn dat een verbinding met alle componenten van join.me (inloggen, de toepassing bijwerken, statusgebeurtenissen doorgeven, enzovoort) toelaatbaar is.

  Merk op dat dit ook subdomeinen voor deze domeinen omvat, dus het is raadzaam om waar mogelijk wildcardregels te gebruiken bij het toestaan of blokkeren van join.me diensten op uw netwerk.

  • *.join.me
  • *.logme.in
  • *.logmein.com
  • *.msecnd.net (voor toegang tot opnames)
  • fsscdn.azureedge.net
  Wij verzoeken u dringend geen IP-bereiken toe te staan of hard te coderen, aangezien deze op elk moment kunnen veranderen. Als u IP-bereiken moet gebruiken, raadpleeg dan de volgende documenten voor informatie: