HELP FILE

Hoe wijzigt u uw computertoegangscode

LogMeIn is niet in staat om een vergeten computertoegangscode te achterhalen, maar het is wel mogelijk om de toegangscode direct op de host-computer te wijzigen.

Deze procedure is alleen geldig op host-computers die al voor het gebruik van een computertoegangscode zijn ingesteld.

 1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
 2. Klik op het LogMeIn-pictogram en vervolgens op Configuratiescherm van LogMeIn.
  Windows-host

  Mac-host

  Het Configuratiescherm van LogMeIn wordt weergegeven.
 3. Klik op het tabblad Opties.
 4. Klik onder Gebruikersnaam en wachtwoord op Toegangscode voor computer wijzigen.
 5. Voer uw nieuwe computertoegangscode in en bevestig deze.
 6. Klik op OK om de wijziging op te slaan.

Alternatieve oplossing: "control userpasswords2"

Op een Windows-host kunt u de computertoegangscode resetten zonder de LogMeIn host-interface te openen, via de zogeheten control userpasswords2-methode.

 1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
 2. Op de host opent u het venster Uitvoeren: Op Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u run in het veld Zoeken.
 3. Typ control userpasswords2 en klik op OK.

 4. Uit de lijst met gebruikers kiest u LogMeInRemoteUser.
 5. Klik op Een wachtwoord wijzigen.
 6. Voer uw nieuwe computertoegangscode in en bevestig deze.
 7. Klik op OK om de wijziging op te slaan.

Alternatieve oplossing: "LogMeInRemoteUser aanmaken"

Op een Windows-host kunt u de toegangscode voor de computer instellen door een gebruiker "LogMeInRemoteUser" aan te maken. Als u niet zeker bent in de omgang met tools als Windows Computerbeheer, neem dan contact op met LogMeIn voor ondersteuning.

 1. Ga naar de computer die u op afstand wilt kunnen benaderen.
 2. Maak de gebruiker LogMeInRemoteUser als volgt aan:
  1. Op de host opent u het venster Computerbeheer: Op Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u Computerbeheer in het veld Zoeken.
  2. In het venster Computerbeheer klikt u op Lokale gebruikers en groepen.
  3. Open in het linkergedeelte de map Gebruikers en klik met de rechtermuisknop om het menu weer te geven. Selecteer Nieuwe gebruiker. Het venster Nieuwe gebruiker wordt weergegeven.


  4. In het venster Nieuwe gebruiker voert u onder Gebruikersnaam LogMeInRemoteUser in (aan elkaar geschreven, precies zoals hier).


  5. Voer een wachtwoord in en bevestig dit.
   Belangrijk: Dit wachtwoord is hetzelfde als uw toegangscode voor de computer.
  6. Selecteer Wachtwoord verloopt nooit.
  7. Klik op Aanmaken. Er wordt een nieuwe gebruiker aangemaakt met de naam LogMeInRemoteUser.
  8. Sluit het venster Nieuwe gebruiker. Het venster Computerbeheer wordt weergegeven.
 3. Voeg LogMeInRemoteUser als volgt toe aan de groep Beheerders:
  1. Open in het linkergedeelte de map Groepen en dubbelklik Beheerders.
  2. In het venster Eigenschappen beheerders klikt u op Toevoegen.
  3. Onder Objectnamen toevoegen om te selecteren, voert u LogMeInRemoteUser in.
   Tip: Als u de foutmelding Naam niet gevonden krijgt, selecteert u het domein van de computer onder Locaties en stel dit in op de lokale computer: computername/LogMeInRemoteUser.
  4. Klik op OK en sluit het venster Computerbeheer.
 4. Start de LogMeIn-service als volgt opnieuw op:
  1. Op Windows 7, 8 en Vista gaat u naar Start en typt u Services in het veld Zoeken.
  2. Klik met de rechtermuisknop op LogMeIn in de lijst van services en selecteer Opnieuw starten.
Als u de volgende keer inlog op deze computer met LogMeIn, wordt u gevraagd om het wachtwoord in te voeren dat u hebt aangemaakt voor LogMeInRemoteUser. Het wachtwoord voor LogMeInRemoteUser is dus exact hetzelfde als uw toegangscode voor de computer.