HELP FILE

Waarom kan LastPass Customer Care het hoofdwachtwoord voor mijn account niet resetten?

LastPass Customer Care kent de hoofdwachtwoorden van gebruikers niet. LastPass Customer Care kan een hoofdwachtwoord van een gebruiker niet opnieuw instellen als de gebruiker het is vergeten.

Alle encryptie en ontsleuteling gebeurt lokaal op het apparaat van de gebruiker, niet op onze servers. Dit betekent dat uw gevoelige gegevens niet over het internet worden verzonden en nooit op onze servers komen. Uw gegevens worden uitsluitend naar LastPass verzonden nadat ze zijn versleuteld. We hebben geen toegang tot uw gevoelige gegevens, en iemand die eventueel onze systemen zou misbruiken kan er ook geen toegang toe krijgen. We werken op basis van zero knowledge: ook wij kennen uw vertrouwelijke gegevens en uw hoofdwachtwoord niet. Daarom kan LastPass Customer Care uw hoofdwachtwoord ook niet opnieuw instellen als u het ooit verliest of vergeet.

Voor meer informatie raadpleegt u Waarom is LastPass veilig? enMijn LastPass-kluis is versleuteld met mijn hoofdwachtwoord. Hoe kan het dat ik een eenmalig wachtwoord kan gebruiken om de kluis te ontsleutelen?