HELP FILE

Waarom zie ik het bericht "Fout: Geen persoonlijke sleutel. Kan deelvoorstellen in behandeling niet ontsleutelen."?

Dit foutbericht kan een van de volgende oorzaken hebben:

U heeft nooit een deelsleutel gemaakt.

 • U kunt uw deelsleutel op de volgende manieren maken:
  1. Aanmelden bij de LastPass-browserextensie.
  2. Terwijl u bent aangemeld bij de online kluis (via de LastPass-website), gaat u naar Meer opties > Deelsleutels genereren.

Uw deelsleutel is wel gemaakt, maar waarschijnlijk beschadigd geraakt en moet opnieuw worden gemaakt.

 • De deelsleutel kan alleen door LastPass Customer Care worden verwijderd. Maar voordat u contact opneemt met onze support, moet u alle van toepassing zijnde acties in de onderstaande stappen uitvoeren.

Stap 1: Uzelf verwijderen uit alle gedeelde mappen

 • Vraag de beheerder van de gedeelde map om u te verwijderen
 • Als u de enige beheerder van een gedeelde map bent, wijst u (tijdelijk) een andere gebruiker aan als beheerder en vraagt u deze gebruiker om u te verwijderen
 • Als u lid bent van een gebruikersgroep, of een of meerdere getroffen gebruikers dat is, verwijdert u de betreffende accounts uit deze gebruikersgroepen – geldt alleen voor LastPass Enterprise- of LastPass Identity-accounts
 • Als u de enige gebruiker in de gedeelde map bent:
  1. Verplaats alle items uit de gedeelde mappen naar een gewone (niet gedeelde) map.
  2. Verwijder de (leeggemaakte) gedeelde mappen: ga naar het Sharing Center in het navigatiegedeelte links > Gedeelde mappen beheren > klik op het pictogram Verwijderen > kies Ja om te bevestigen.
  3. Maak de verwijdering van de gedeelde mappen definitief: ga naar het Sharing Center in het navigatiegedeelte links> Gedeelde mappen beheren > schakel het selectievakje in bij de optie Verwijderde gedeelde mappen weergeven > klik op het pictogram Definitief verwijderen > kies Ja om te bevestigen.

Stap 2: Ontkoppel uw persoonlijke account (geldt alleen voor LastPass Enterprise- en LastPass Identity-accounts)

Stap 3: Een bepaalde gebruiker uit alle gedeelde mappen verwijderen

 • Als de fout zich voordeed terwijl u probeerde iets te delen met een bepaalde gebruiker, verwijdert u deze gebruiker uit alle gedeelde mappen. Voer bovendien alle toepasselijke acties uit die zijn vermeld bij Stap 1.

Stap 4: Controleer of u niet langer gedeelde mappen heeft

 • De items in de gedeelde mappen zijn nu als het goed is verplaatst naar een gewone (niet gedeelde) map. Controleer bovendien of alle verwijderde gedeelde mappen ook definitief zijn verwijderd.

Stap 5: Neem contact op met LastPass Customer Care

Stap 6: Items opnieuw delen

 • Nadat uw deelsleutel opnieuw is gemaakt, kunt u alle eerder gedeelde items opnieuw gaan delen. Als u alle eerder gedeelde items naar een gewone map heeft verplaatst, kunt u die gewone map omzetten naar een gedeelde map. De instructies hiervoor zijn afhankelijk van het type account (Families, Teams, Enterprise of Identity).