HELP FILE

Waarom wordt mij niet gevraagd om meervoudige verificatie?

Als uw account is ingesteld op meervoudige verificatie, maar u niet om meervoudige verificatie wordt gevraagd wanneer u zich aanmeldt, dan kan dit komen doordat uw apparaat is ingesteld als vertrouwd apparaat of doordat u de offline versie van uw LastPass-kluis gebruikt (dit geldt niet voor verificatie met YubiKey).

Als u wilt dat er weer om meervoudige verificatie wordt gevraagd, kunt u het vertrouwen intrekken of de offline toegang voor uw apparaat uitschakelen.

Vertrouwen voor een apparaat intrekken

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Vertrouwde apparaten.
 4. Zoek uw apparaat in de kolom "Label" (u ziet hier de automatisch aangemaakte standaardnaam, tenzij u zelf een andere naam heeft opgegeven) en schakel het selectievakje onder "Ingeschakeld" uit. Als u klaar bent, kunt u het venster Accountinstellingen weer sluiten.

 • Mogelijk meldt u zich aan bij de offline versie van de LastPass-kluis (als offline toegang is ingeschakeld bij de instellingen voor uw verificatiemethode).
 • Uw apparaat is ingesteld als vertrouwd apparaat, waardoor er maximaal 30 dagen niet om meervoudige verificatie wordt gevraagd.

Offline toegang uitschakelen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 4. Klik op het pictogram BewerkenBewerkingsoptie rechts van de gewenste optie voor meervoudige verificatie.
 5. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 6. Gebruik de vervolgkeuzelijst om Niet toestaan in te stellen voor de optie "Offline toegang toestaan". Dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.
  Opmerking:

  Als deze optie is geselecteerd en u geen internetverbinding heeft en/of https://lastpass.com niet bereikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Meer informatie over offline toegang.

 7. Configureer alle overige verplichte velden voor uw verificatiemethode (indien van toepassing) en klik vervolgens op Bijwerken.
 8. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Doorgaan.
 9. Als u meervoudige verificatie al heeft ingesteld voor deze verificatiemethode, bent u klaar.  Anders voert u de onderstaande stappen uit om uw apparaat te registreren. De instructies zijn afhankelijk van de verificatie-app die u heeft geselecteerd.