HELP FILE

Waarom wordt er om meervoudige verificatie gevraagd terwijl ik mijn apparaat als vertrouwd heb aangemerkt?

Als u uw computer heeft ingesteld als vertrouwd apparaat, maar nog steeds wordt gevraagd om meervoudige verificatie, gaat u naar de LastPass-gegevensmap van Windows, macOS of Linux en verwijdert u alle bestanden die in deze map aanwezig zijn. Vervolgens kunt u uw apparaat opnieuw instellen als een vertrouwd apparaat.

Gegevensmappen in Windows

 1. Ga als volgt te werk om Internet Explorer- en Firefox-gegevens te verwijderen:
  1. Ga naar C:\Gebruikers\< gebruikersnaam >\AppData\LocalLow\LastPass
  2. Verwijder de .suid-bestanden.
  3. Meld u aan bij LastPass en stel uw apparaat opnieuw in als vertrouwd.
 2. Ga als volgt te werk om Google Chrome-gegevensmappen te verwijderen:
  1. Ga naar %AppData%\..\Local\Google\Chrome\User Data\Default\databases\chrome-extension_hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd_0\
  2. Verwijder de bestanden in deze map.
  3. Meld u aan bij LastPass en stel uw apparaat opnieuw in als vertrouwd.
 3. Ga als volgt te werk om de bestanden van Microsoft Edge-gegevens te verwijderen:
  1. Ga naar %AppData%\..\Local\Packages\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\
  2. Verwijder de .suid-bestanden.
  3. Meld u aan bij LastPass en stel uw apparaat opnieuw in als vertrouwd.

Gegevensmappen in macOS

 1. Ga naar ~/Bibliotheek/Containers/com.lastpass.LastPass/Data/Bibliotheek/Application Support/LastPass/Containers
 2. Open de map com.lastpass.LastPass en verwijder alle bestanden in deze map.
 3. Meld u aan bij LastPass en stel uw apparaat opnieuw in als vertrouwd.

  Opmerking:Als u de Bibliotheek-map niet kunt vinden, kan deze wellicht verborgen zijn. Om de map zichtbaar te maken, gaat u naar de Finder > Ga > Ga naar map > typ: "~/Bibliotheek", zodat de Bibliotheek-map van uw gebruikersaccount wordt geopend.

Gegevensmappen in Linux

 1. Ga als volgt te werk om Firefox-gegevensmappen te verwijderen:
  1. Ga naar ~/.lastpass/.
  2. Verwijder de bestanden in deze map.
  3. Meld u aan bij LastPass en stel uw apparaat opnieuw in als vertrouwd.

   Opmerking:Op andere platforms maakt Mozilla Firefox gebruik van de Firefox-profielmap.

 2. Ga als volgt te werk om de bestanden in de Google Chrome-gegevensmappen te verwijderen:
  1. Ga naar ~/.config/google-chrome/Default/databases/chrome-extension_hdokiejnpimakedhajhdlcegeplioahd_0/
  2. Verwijder de bestanden in deze map.
  3. Meld u aan bij LastPass en stel uw apparaat opnieuw in als vertrouwd.