HELP FILE

Welke typen gebeurtenissen zijn er beschikbaar voor algemene rapporten over gebruikersactiviteit in de nieuwe Admin Console?

LastPass-beheerders kunnen in de nieuwe Admin Console rapporten over gebruikersactiviteit genereren, met verschillende typen gebeurtenissen en aanvullende informatie.

Typen gebeurtenissen voor gebruikersactiviteit

 • Toevoegen aan gedeelde map
 • LastPass-account gemaakt
 • Gedeelde map gemaakt
 • Gegevensexport
 • Gegevensimport
 • Gegevens afgedrukt
 • Verwijderde gedeelde map
 • Verwijderde sites
 • Google Authenticator uitgeschakeld
 • Grid uitgeschakeld
 • Microsoft Authenticator uitgeschakeld
 • Meervoudige verificatie uitgeschakeld
 • Toopher uitgeschakeld
 • YubiKey uitgeschakeld
 • Veilige notitie bewerken
 • Mislukte aanmeldpoging
 • Formulier ingevuld
 • Geschiedenis gewist
 • Iteraties gewijzigd
 • Aanmelden
 • Verificatiemail aanmelding verzonden
 • Hoofdwachtwoord gewijzigd
 • Hoofdwachtwoord teruggedraaid
 • Verplaatsen uit gedeelde map
 • Verplaatsen naar gedeelde map
 • Meervoudige verificatie ingeschakeld
 • Veilige notitie openen
 • Wachtwoord gewijzigd
 • Gedeelde map permanent verwijderd
 • Naam gedeelde map gewijzigd
 • Gedeelde map hersteld
 • SAML-aanmelding
 • Website toegevoegd
 • Website verwijderd
 • Gebruikersnaam gewijzigd

Aanvullende informatie

In de rapportgebeurtenissen voor individuele site-wachtwoordvermeldingen worden standaard alleen de webdomeinen weergegeven ( https://login.salesforce.com wordt bijvoorbeeld weergegeven als salesforce.com). Bij rapportgebeurtenissen voor een veilige notitie geeft het logboek alleen "Veilige notie" weer. Aanvullende details zoals de gebruikersnaam worden standaard nooit in een onversleutelde indeling naar LastPass verstuurd.

Als uw bedrijf evenwel aanvullende detailniveaus nodig heeft, kunnen de volgende beleidsregels worden ingeschakeld onder Beleidsregels > Algemene beleidsregels:

 • Volledige URL opnemen in rapportage: de volledige URL wordt in rapporten weergeven
 • Naam van item opnemen in rapportage: de naam van het item wordt weergegeven
 • Gebruikersnaam opnemen in rapportage: de gebruikersnaam voor het item wordt weergegeven
 • Als het item zich in een gedeelde map bevindt, wordt in het rapport aangegeven in welke gedeelde map het item zich bevindt, met de vermelding "uit gedeelde map".
Voorbeeld:

Als we een opgeslagen site (https://login.salesforce.com) in een gedeelde map nemen met de drie hierboven genoemde beleidsregels ingeschakeld, ziet de uitvoer er als volgt uit:

login.salesforce.com/ (john.smith@email.com) (Customer Support Salesforce login) from Support Logins

wat als volgt gelezen kan worden:

 • login.salesforce.com/ is de volledige URL
 • john.smith@email.com is de gebruikersnaam
 • Customer Support Salesforce Login is de naam van het item
 • Support Logins is de naam van de gedeelde map