HELP FILE

Waar worden mijn LastPass Enterprise-kluisgegevens opgeslagen?

Voor gebruikers van een LastPass Enterprise-account is informatie beschikbaar over de soorten gegevens die worden opgeslagen, opslaglocaties, gegevensbescherming, het aanvragen van het verplaatsen van gegevens naar een andere locatie, de migratieprocedure, opslag voor gekoppelde persoonlijke LastPass-accounts en andere informatiebronnen.

Waar zijn mijn kluisgegevens voor LastPass Identity en Enterprise opgeslagen?

Voor gebruikers van een LastPass Identity- of LastPass Enterprise-account is informatie beschikbaar over de soorten gegevens die worden opgeslagen, opslaglocaties, gegevensbescherming, het aanvragen van het verplaatsen van gegevens naar een andere locatie, de migratieprocedure, opslag voor gekoppelde persoonlijke LastPass-accounts en andere informatiebronnen.

Welke soorten gegevens worden door LastPass opgeslagen?

LastPass slaat twee soorten gegevens op:
  • Kluisgegevens – dit zijn de gegevens die u zelf maakt en/of invoert om in uw LastPass-kluis op te slaan, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden voor websites, veilige notities en formulier-items. Dit zijn persoonlijke gegevens, die specifiek zijn voor u.
  • Accountgegevens – deze gegevens houden wij bij om onze klanten over de hele wereld LastPass-services te kunnen bieden, zoals het verifiëren van LastPass-accounts en het administreren van instellingen voor accounts, functies, configuraties, talen, profielen, beleidsregels en groepen.

Waar worden deze soorten gegevens opgeslagen?

LastPass heeft datacenters in de Verenigde Staten (US), Europa (EU), Australië (AU) en Singapore (SG). Wanneer een nieuw LastPass-account wordt aangemaakt, worden de kluisgegevens standaard opgeslagen in de Verenigde Staten. De accountgegevens worden opgeslagen en gerepliceerd in onze datacenters in de Verenigde Staten en Europa. Hierdoor heeft u vanaf elke locatie met een internetverbinding toegang heeft tot de LastPass-service.

Gebruikers van een LastPass Identity- en Enterprise-account kunnen een verzoek indienen om hun kluisgegevens te laten opslaan in een LastPass-datacenter in Europa, Australië of Singapore en niet in de Verenigde Staten. Als de kluisgegevens van uw LastPass Identity- of Enterprise-account al in Europa, Australië of Singapore worden opgeslagen, kunt u een verzoek indienen om de opslaglocatie weer terug te veranderen naar een LastPass-datacenter in de Verenigde Staten.

Hoewel kluisgegevens naar andere datacenters kunnen worden verplaatst, worden de kluisgegevens altijd maar op één plek opgeslagen.

Hoe beschermt LastPass mijn gegevens?

Zoals alle LastPass-gegevens wordt ook de bovengenoemde informatie op een veilige manier gesynchroniseerd naar de servers van LastPass. We maken gebruik van firewalls, veilige overdrachtsprotocollen en werkwijzen conform industriestandaarden om onze servers en services te beschermen. Verder zijn er regelmatig audits en controles door externe partijen om onze maatregelen voor beveiliging en privacy kritisch tegen het licht te houden. Alle overige persoonlijke gegevens in de kluis (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden, veilige notities, namen van items en waarden in formulier-items) worden versleuteld door middel van onze lokale versleutelingsmethode. Dit houdt in dat LastPass nooit uw hoofdwachtwoord weet en nooit toegang heeft tot de persoonlijke informatie die in uw kluis is opgeslagen.

Hoe kan ik vragen om verplaatsing van mijn kluisgegevens?

U kunt uw LastPass Customer Success Manager of accountmanager vragen om de opslaglocatie van uw kluisgegevens (Europa, Australië, Verenigde Staten, Singapore) te wijzigen. U hoeft niet in de betreffende regio te wonen om dit verzoek te kunnen indienen.

Hoe verloopt de migratie van mijn gegevens?

LastPass heeft datacenters in de Verenigde Staten (US), Europa (EU), Australië (AU) en Singapore (SG). Zie de onderstaande tabellen voor informatie over de manier waarop LastPass-gegevens worden verwerkt als u verzoekt om migratie van uw kluisgegevens.

Kluisgegevens migreren van de Verenigde Staten naar Europa

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Locatie na migratie
Kluis US EU
Account US en EU US en EU

Kluisgegevens migreren van de Verenigde Staten naar Australië

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Locatie na migratie
Kluis US AU
Account US en EU US en EU

Kluisgegevens migreren van Europa naar Australië

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Migratieroute Locatie na migratie
Kluis EU EU > US > AU AU
Account US en EU US en EU US en EU

Kluisgegevens migreren van Australië naar Europa

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Migratieroute Locatie na migratie
Kluis AU AU > US > EU EU
Account US en EU US en EU US en EU

Kluisgegevens migreren van de Verenigde Staten naar Singapore

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Locatie na migratie
Kluis US SG
Account US en EU US en EU

Kluisgegevens migreren van Europa naar Singapore

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Migratieroute Locatie na migratie
Kluis EU EU > US > SG SG
Account US en EU US en EU US en EU

Kluisgegevens migreren van Australië naar Singapore

Gegevenstype Oorspronkelijke locatie Migratieroute Locatie na migratie
Kluis AU AU > SG SG
Account US en EU US en EU US en EU

Waar worden mijn gegevens opgeslagen als ik mijn persoonlijke account heb gekoppeld?

Uw persoonlijke LastPass-account staat volledig los van uw LastPass Identity- en LastPass Enterprise-account. Dit betekent dat de kluisgegevens van uw persoonlijke account ongemoeid blijven als u besluit de kluisgegevens van LastPass Identity en LastPass Enterprise naar Europa, Australië of Singapore over te brengen.

Wanneer een nieuw LastPass-account wordt aangemaakt (ongeacht het type account), worden de kluisgegevens standaard opgeslagen in de Verenigde Staten en de accountgegevens zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Als u een gekoppeld persoonlijk LastPass-account heeft, blijven uw kluisgegevens opgeslagen in de Verenigde Staten. Deze kluisgegevens kunnen dan niet worden gemigreerd, ook al worden uw kluisgegevens van LastPass Identity en LastPass Enterprise opgeslagen in Europa, Australië of Singapore.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Bezoek het LogMeIn Trust & Privacy Center en bekijk de documentatie over de beveiligings- en privacymaatregelen van LastPass voor meer informatie.