HELP FILE

Wat is er nieuw in het nieuwe Dashboard voor de beheerder?

Meer informatie over de nieuwe functies en mogelijkheden in het nieuwe Dashboard voor de beheerder voor LastPass.

Het nieuwe Dashboard biedt niet alleen overkoepelende gegevens voor een betere weergave, maar is gemakkelijk te gebruiken en u kunt door concrete stappen klikken om actie te ondernemen en het gedrag van eindgebruikers te verbeteren, bijvoorbeeld om de activering en het actief gebruik te verhogen.

De belangrijkste verschillen en verbeteringen die in de nieuwe Admin Console voor LastPass zijn aangebracht, zijn onder meer:

 • Bijgewerkte terminologie om een betere oplossing te bieden voor de status van eindgebruikers van onze klant
 • Een actiepaneel dat beheerders de volgende mogelijkheden biedt:
  • Eenvoudig medewerkers bekijken en uitnodigen, meer gebruikers toevoegen of licenties kopen
  • Uitgenodigde maar inactieve gebruikers via een tool opnieuw uitnodigen, of een lijst exporteren om uw eigen aangepaste e-mail voor deze medewerkers op te stellen voor een betere respons
  • Inactieve gebruikers via de tool herinneren om LastPass te gebruiken, of een lijst exporteren om uw eigen aangepaste e-mail voor deze medewerkers op te stellen voor een betere respons
  • De ontwikkeling in de individuele en organisatorische activeringspercentages, gebruikspercentages en gemiddelde beveiligingsscore bekijken om verbetering te kunnen volgen

Wat zie ik in het nieuwe Dashboard voor de beheerder?

Er zijn drie nieuwe overkoepelende functies in het nieuwe Dashboard voor de beheerder. Dit zijn:

 • Een actiepaneel aan de linkerkant van de nieuwe startpagina van het Dashboard, met klikbare opties om gebruikers te bekijken of contact te maken.
 • De mogelijkheid om lijsten met gebruikers op naam en e-mail te bekijken en exporteren.
 • Grafische weergave van uw activeringspercentage, gebruikspercentage en beveiligingsscore door de tijd heen, met de mogelijkheid om datumvoorkeuren te selecteren, bijvoorbeeld om deze percentages weer te geven voor:
  • Afgelopen 7 dagen
  • Afgelopen 2 weken
  • Afgelopen maand
  • Aangepast datumbereik

Welke nieuwe terminologie wordt er gebruikt in het nieuwe Dashboard voor de beheerder?

Bekijk de onderstaande definities of klik op het pictogram in het nieuwe Dashboard om de definities van alle nieuwe termen te zien:

 • Aangemaakte gebruikers – Dit beschrijft de gebruikers die aan LastPass zijn toegevoegd, maar aan wie nog geen uitnodigingen zijn verstuurd. Aangemaakte gebruikers kunnen bestaande of nieuwe gebruikers zijn.
 • Gebruikers zonder reactie – Dit zijn gebruikers die een e-mail met uitnodiging hebben ontvangen, maar hun accountactivering niet hebben afgerond. Gebruikers zonder reactie hebben de status Uitgenodigd of Uitnodiging verlopen.
 • Niet actieve gebruikers – Dit zijn gebruikers die hun LastPass-account met succes hebben geactiveerd, maar het niet actief gebruiken.
 • Activeringspercentage – Dit is het percentage gebruikers die met succes actieve gebruikers worden nadat ze aan de account zijn toegevoegd. Dit wordt als volgt berekend:
  • Het activeringspercentage is gelijk aan het aantal actieve gebruikers gedeeld door het aantal niet actieve gebruikers. Geactiveerde gebruikers hebben Actief als de LastPass-status. Niet actieve gebruikers hebben een uitnodiging ontvangen, maar ze hebben deze nog niet aangenomen of de uitnodiging is verlopen.
  • Geactiveerde gebruikers hebben de status Actief
  • Niet actieve gebruikers hebben de statussen Uitgenodigd of Uitnodiging verlopen
 • Gebruiksstatistieken – Dit is het percentage gebruikers dat actief LastPass gebruikt en in de afgelopen 30 dagen ten minste een van de volgende acties heeft uitgevoerd:
  • Website toegevoegd aan de kluis
  • Aanmelding bij een site via de kluis of LastPass-extensie
  • Poging tot aanmelding bij een toepassing via SSO
  • Geprobeerd om LastPass MFA te gebruiken

Welke acties kan ik ondernemen met het nieuwe Dashboard?

Op basis van feedback van beheerders zoals u hebben we aan de linkerkant van het nieuwe Dashboard een actiepaneel gemaakt, zodat u snel kunt zien waar u problemen of hiaten heeft en direct met één druk op de knop acties kunt uitvoeren om contact te maken met uw eindgebruikers en het probleem op te lossen.

Alle acties zijn gesorteerd in drie categorieën met een vormgeving in blauw. Dit zijn de drie categorieën:

 • Medewerkers aan boord brengen
 • Gebruikers zonder reactie opnieuw uitnodigen
 • Niet actieve gebruikers herinneren

Medewerkers aan boord brengen
Hier kunt u het aantal aangemaakte gebruikers bekijken, zien hoeveel van uw plaatsen er beschikbaar zijn en wat het aantal licenties is (inclusief een koppeling waarmee u snel uw facturen kunt bekijken). U heeft hier drie acties tot uw beschikking:
 • Bekijken en uitnodigen – Klik hierop om uitnodigingen te versturen via LastPass of uw gebruikers te bekijken en de lijst met namen en e-mailadressen te exporteren, zodat u een aangepaste e-mail namens uw organisatie kunt versturen. Veel LastPass-beheerders hebben meer succes gemeld met een persoonlijke uitnodiging aan eindgebruikers.
 • Meer gebruikers toevoegen – Klik hier om meer gebruikers toe te voegen.
 • Licenties kopen – Klik hier om eenvoudig extra licenties te kopen.
Gebruikers zonder reactie opnieuw uitnodigen
Hier kunt u zien hoe veel niet-actieve gebruikers die u heeft, Daarna kunt u dit opvolgen:
 • Bekijken & opnieuw uitnodigen – Klik hier om een e-mail met een uitnodiging te versturen aan gebruikers die een week lang niet hebben gereageerd, of om de namen en e-mailadressen van deze gebruikers te exporteren om hen een aangepaste e-mail te sturen.
Niet actieve gebruikers herinneren
In dit vak kunt u zien hoeveel van uw gebruikers niet actief zijn. Dit zijn gebruikers die LastPass de afgelopen 30 dagen niet hebben gebruikt. Vervolgens kunt u een vervolgactie uitvoeren:
 • Bekijken & herinneren – Klik hier om een herinnering te sturen aan gebruikers die zich hebben ingeschreven maar LastPass niet actief gebruiken, of om de lijst te exporteren om hen een aangepaste herinnering te sturen.

Welke grafische gegevens kan ik weergeven in het nieuwe Dashboard?

Het nieuwe Dashboard geeft drie primaire grafieken weer op basis van uw data.

 • Activeringspercentage
 • Gebruiksstatistieken
 • Gebruikersbeveiliging

Alle grafieken tonen de ontwikkeling in de tijd. U kunt vooraf ingestelde of eigen tijdvensters selecteren om de voortgang van uw organisatie te bekijken.

Tip: Dit is een ideale weergave om te delen met uw stakeholders!

Welk type informatie is beschikbaar in de grafiek Gebruikersbeveiliging van het Dashboard?

Het is cruciaal om te weten hoe goed de beveiliging van uw organisatie is. In dit gedeelte vindt u uw gemiddelde beveiligingsscore met een klikbare link om de individuele gebruikersscore weer te geven. Ook de gemiddelde wachtwoordsterkte wordt hier berekend.

Onder deze overkoepelende informatie kunt u de gemiddelde percentage zwakke hoofdwachtwoorden, hergebruikte hoofdwachtwoord en zwakke beveiligingsscores bekijken. Alle percentages hebben links om individuele gebruikers weer te geven, zodat u mensen direct kunt benaderen om hun scores te verbeteren. Ook kunt u de power users vinden, die u kunnen helpen om LastPass te promoten binnen uw organisatie.

Tip: U kunt gamification gebruiken om uw beveiliging te versterken – zet uitdagingen op en beloon de power users voor hun goede beveiligingsgewoonte

Uw grafische weergave geeft de ontwikkeling van uw beveiligingsscore weer door de tijd heen, met vooraf ingestelde of zelf gekozen tijdsvensters.