HELP FILE

Wat is de beveiligingsscore in mijn Beveiligingsdashboard?

De beveiligingsscore is een functie in het Beveiligingsdashboard van uw LastPass-kluis die automatisch de sterkte van uw opgeslagen wachtwoorden voor sites berekent.

Beperkingen

Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free. Lees hoe u een upgrade uitvoert naar LastPass Premium of bekijk de abonnementen en prijzen van LastPass voor meer informatie over de beschikbare functies.

Hoe krijg ik een beveiligingsscore?

Uw beveiligingsscore wordt continu betekend terwijl u site-wachtwoorden aan uw LastPass-kluis toevoegt. U kunt vervolgens uw kluis openen en uw beveiligingsscore bekijken.

Hoe wordt de beveiligingsscore berekend?

Uw beveiligingsscore is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit in hun algemeen. De hoogste score is 100 punten. Voor een perfecte score moet u evenwel minimaal 50 wachtwoorden in uw LastPass-kluis hebben opgeslagen.

De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:

  • Het totale aantal opgeslagen wachtwoorden dat u heeft. Dit moet ten minste 50 wachtwoorden bedragen om in aanmerking te komen voor een perfecte score van 100 punten.
  • De vraag of u meervoudige verificatie al dan niet heeft ingeschakeld is goed voor 10 punten. Lees hoe u deze functie inschakelt.
  • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
  • Als u toegang tot uw kluis via mobiele apparaten onbeperkt toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
Opmerking: Sites die hun eigen wachtwoordvereisten hanteren (wachtwoorden mogen bijvoorbeeld niet te complex en/of te lang zijn, er moet een pincode in plaats van een wachtwoord worden gebruikt, enzovoort) kunnen voor gebruikers nadelig uitpakken omdat hier sprake is van ‘zwakke wachtwoorden’ in de beveiligingsscore.

Ik heb onveilige wachtwoorden. Wat moet ik doen?

Voor hulp bij het wijzigen van onveilige wachtwoorden raadpleegt u Hoe verander ik onveilige wachtwoorden in mijn LastPass-kluis?