HELP FILE

Wat is dark web-monitoring?

De functie voor dark web-monitoring evalueert al uw opgeslagen e-mailadressen in uw kluisitems en waarschuwt u direct (via e-mailmeldingen en in het Beveiligingsdashboard) als een van uw e-mailadressen is aangetroffen in de database van gelekte inloggegevens.

Bekijk de video

Als u gecompromitteerde e-mailadressen heeft, wordt u door de stappen geleid die nodig zijn om het wachtwoord voor de gekraakte site te wijzigen. U kunt ook de e-mailadressen beheren die u van de monitorfunctie wilt uitsluiten. Lees hoe u dark web-monitoring kunt inschakelen en uw dark web-monitoringwaarschuwingen kunt beheren.

U kunt ook stoppen met het monitoren van e-mailadressen die u wilt uitsluiten. Als u later van gedachten verandert, kunt u het monitoren hiervan altijd weer starten zodat deze worden opgenomen in de dark web-monitoring.

Er wordt een gehashte versie van uw e-mailadressen gemonitord die niet wordt gebruikt voor een ander doel dan controle op beveiligingslekken.

Let op. Voor individueel gedeelde items wordt het gekoppelde e-mailadres alleen gemonitord in het Beveiligingsdashboard van de verzender. Als u bijvoorbeeld een item uit uw kluis deelt met een gecontroleerd e-mailadres, wordt het alleen gemonitord in uw eigen Beveiligingsdashboard. Als een kluisitem met u wordt gedeeld, wordt het e-mailadres alleen gemonitord in het Beveiligingsdashboard van de verzender en niet dat van u.

Verder worden items in gedeelde mappen (oftewel items in een gedeelde map die met u gedeeld zijn) met e-mailadressen die gekoppeld zijn aan opgeslagen sitewachtwoordvermeldingen niet gemonitord.

Opmerking: Deze functie is niet beschikbaar in de LastPass Password Manager-apps voor iOS en Android, maar mobiele gebruikers kunnen wel de veiligheidstest uitvoeren op hun apparaat als ze een abonnement hebben op LastPass Premium, Families, Teams of LastPass Business.

Beperkingen

Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers van LastPass Free. Lees hoe u een upgrade uitvoert naar LastPass Premium of bekijk de abonnementen en prijzen van LastPass voor meer informatie over de beschikbare functies.

Er kunnen maximaal 100 e-mailadressen gemonitord worden. U kunt nieuwe e-mailadressen die u wilt monitoren starten, stoppen, of toevoegen.