HELP FILE

LastPass Enterprise-gebruikersinstellingen weergeven en beheren

Nadat de gebruikers zijn toegevoegd (handmatig of geautomatiseerd) en ze hun accounts geactiveerd hebben, kunt u verschillende instellingen voor elke gebruiker bekijken en beheren om zo de ideale LastPass Enterprise-omgeving voor uw organisatie te creëren.

Opmerking: Ziet u iets anders? Lees hoe u navigeert in de nieuwe Admin Console.

Opmerking: Moet u het domein van uw bedrijf veranderen en wilt u uw LastPass-gebruikers bijwerken? Raadpleeg dan deze instructies.

Details

 1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
 2. Klik op Gebruikers in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik op het tabblad Details.
 5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
  • Aanmaakdatum gebruiker
  • Datum en tijd van laatste aanmelding
  • Totaal aantal sites voor de gebruiker
  • Totaal aantal profielen voor formulieren voor de gebruiker
  • Beleidsregels die zijn toegepast voor de gebruiker
  • Totaal aantal gedeelde mappen voor de gebruiker
  • Totaal aantal groepen waarvan de gebruiker deel uitmaakt.
  • Of de gebruiker wel of niet een persoonlijk account gekoppeld heeft
  • De beveiligingsscore van het hoofdwachtwoord in het Beveiligingsdashboard

Gedeelde mappen

 1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
 2. Klik op Gebruikers in het menu links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik op het tabblad Gedeelde mappen.
 5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
  • Naam van de gedeelde map(pen) waar de gebruiker toegang toe heeft
  • Status van de toegangsrechten voor iedere gedeelde map
  • Totaal aantal gebruikers met toegang tot de gedeelde map

Websites

 1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
 2. Klik op Gebruikers in het menu links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik op het tabblad Websites.
 5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
  • Namen van de websites die de gebruiker heeft opgeslagen
  • Laatste keer dat de gebruiker was aangemeld bij de website

Groepen

 1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
 2. Klik op Gebruikers in het menu links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik op het tabblad Groepen.
 5. Hier wordt de volgende alleen-lezen informatie weergegeven:
  • Naam van de groep waarvan de gebruiker deel uitmaakt
  • De beveiligingsscore van het hoofdwachtwoord in het Beveiligingsdashboard
  • Totaal aantal gebruikers binnen de groep

Vertrouwde apparaten

 1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
 2. Klik op Gebruikers in het menu links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik op het tabblad Vertrouwde apparaten.
 5. Hier wordt de volgende informatie weergegeven:
  • Type vertrouwd mobiele apparaat
  • UUID of label toegewezen aan het mobiele apparaat
  • Of vertrouwen is in-/uitgeschakeld voor het apparaat
   • Klik op Bewerken om de status te wijzigen en klik op Opslaan als u klaar bent, of klik op Het vertrouwde mobiele apparaat verwijderen om het te verwijderen.

Instellingen voor gebruikersbeheer

 1. Ga naar https://lastpass.com/company/#!/dashboard en meld u aan voor toegang tot de Admin Console.
 2. Klik op Gebruikers in het menu links.
 3. Klik op de gewenste gebruiker om deze te selecteren.
 4. Klik rechtsboven op het pictogram Meer Drie puntjes.
 5. De configuraties zijn afhankelijk van de status van het account van de gebruiker:

Actieve gebruiker

 • Beheerder aanwijzen of verwijderen – U kunt een willekeurig aantal gebruikers aanwijzen als beheerder en deze status op ieder moment weer intrekken. Als u beheerdersrechten verleent, heeft de gebruiker volledige toegang tot de Admin Console.
 • Wachtwoordwijziging verplichten – Hiermee wordt de gebruiker gedwongen om handmatig een nieuw hoofdwachtwoord in te stellen. Hiervoor wordt automatisch een melding gegeven bij de volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt. Meer informatie.
 • Alle sessies verwijderen – Hiermee wordt de gebruiker afgemeld van alle actieve sessies op alle apparaten.
 • Gebruiker uitschakelen – Schakel het account van de gebruiker tijdelijk uit. Dit maakt het ontoegankelijk voor de gebruiker, maar het account wordt niet volledig gewist. Let op: uitgeschakelde gebruikersaccounts worden behouden, zolang als het overkoepelende account blijft bestaan.
 • Gebruiker verwijderen – Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of "Gebruiker verwijderen uit bedrijf". Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke websites of andere gegevens in de kluis heeft opgeslagen, hebben ze hiertoe geen toegang meer.
 • Gebruiker verwijderen uit bedrijf – De optie verwijdert de gebruiker uit uw LastPass Enterprise-account. Alle gedeelde mappen worden verwijderd uit het account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer informatie.
 • Meervoudige verificatie uitschakelen – Dit schakelt alle diensten voor meervoudige verificatie voor het account van de gebruiker uit. Als de beleidsregel "Uitschakelen meervoudige verificatie via e-mail voorkomen” is ingeschakeld, is dit de enige manier om meervoudige verificatie uit te schakelen.
 • Hoofdwachtwoord resetten – Als een beheerder via een beleidsregel is aangewezen als superbeheerder, kan deze het hoofdwachtwoord voor die specifieke gebruiker wijzigen. Deze wijziging gaat per direct in en de beheerder krijgt direct de opdracht om een nieuw hoofdwachtwoord aan te maken voor het account van de gebruiker. Meer informatie.
 • Kenmerken gebruikersdirectory bewerken – U kunt standaard Active Directory-kenmerken configureren of uw eigen kenmerken aanmaken voor uw gebruiker. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent. Meer informatie.
 • Naam bewerken – Wijs een naam toe aan het account, die makkelijker te herkennen is dan het e-mailadres van de gebruiker.
Als u een superbeheerder wilt toewijzen, moet u de beleidsregel "Superbeheerders toegang geven tot gedeelde mappen" en/of "Superbeheerders toegang geven tot gedeelde mappen" inschakelen en vervolgens de bestaande beheerder aan de beleidsregel toewijzen.
Opmerking: Alle gebruikers die aan de beleidsregels voor superbeheerders worden toegevoegd, moeten accountbeheerders zijn.

Uitgenodigde gebruikers

 • Gebruiker verwijderen – Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of "Gebruiker verwijderen uit bedrijf". Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke websites of andere gegevens in de kluis heeft opgeslagen, hebben ze hiertoe geen toegang meer.
 • Gebruiker opnieuw uitnodigen – Stuur nog een uitnodiging aan de gebruiker om het account te activeren.
 • Uitnodiging intrekken – Trek de uitnodiging aan de gebruiker voor deelname aan uw LastPass-account in.

Uitgeschakelde gebruikers

 • Gebruiker activeren – Wijzig de status van het account van de gebruiker naar Actief.
 • Gebruiker verwijderen – Overweeg zorgvuldig of u deze optie wilt gebruiken, of "Gebruiker verwijderen uit bedrijf". Als u een gebruiker verwijdert, wist u ook het LastPass-account van die gebruiker. Als de gebruiker persoonlijke websites of andere gegevens in de kluis heeft opgeslagen, hebben ze hiertoe geen toegang meer.
 • Gebruiker verwijderen uit bedrijf – De optie verwijdert de gebruiker uit uw LastPass Enterprise-account. Alle gedeelde mappen worden verwijderd uit het account van de gebruiker. Met deze optie blijft de gebruiker toegang houden tot het account als standaard LastPass-gebruiker. Meer informatie.

Gebruikers in afwachting van goedkeuring

Voor accounts die gebruikersaccounts inrichten via de LastPass Active Directory Connector en die hebben ingesteld dat gebruikersaccounts niet automatisch geactiveerd worden. Selecteer Afwijzen of Goedkeuren om de status van de gebruiker te wijzigen.