HELP FILE

Het Sharing Center gebruiken

U kunt een item (zoals een gebruikersnaam, wachtwoord of veilige notitie) delen met een andere LastPass-gebruiker door het Sharing Center te gebruiken om de ontvanger in kennis te stellen. Deze kan de gedeelde informatie vervolgens accepteren. Als u na het delen van een item van gedachten verandert, is dat geen probleem. U heeft altijd de mogelijkheid de toegang tot uw gedeelde item in te trekken nadat het is verzonden. U wordt nadrukkelijk geadviseerd alleen items te delen met mensen die u vertrouwt.

Bent u geïnteresseerd in gedeelde mappen? U kunt meer te weten komen over deze functie voor LastPass Families-, Teams- en Enterprise-/Identity-accounts.

Bekijk de video

Beperkingen van het Sharing Center

 • Als een item is gedeeld en de eigenaar het gedeelde item bijwerkt nadat het gedeeld is, moet de eigenaar het opnieuw delen om er zeker van te zijn dat de ontvanger over de meest recente versie van het item beschikt.
 • Een ontvanger van een gedeeld item kan het gedeelde item niet bewerken. Als de ontvanger wijzigingen wil aanbrengen in een gedeeld item, moet deze het item eerst klonen (zodat er een afzonderlijke itemvermelding wordt aangemaakt) en vervolgens de wijzigingen lokaal aanbrengen in de eigen kluis. Dus als de verzender wil dat de ontvangers wijzigingen in gedeelde items kunnen aanbrengen, moet deze een gedeelde map gebruiken.
 • Een enkel item kan met maximaal 30 LastPass-gebruikers worden gedeeld. Als wordt geprobeerd het item met een 31e gebruiker te delen, krijgt de verzender een bericht met de boodschap een gedeelde map te gebruiken.
 • Als u ervoor kiest het de ontvanger van een gedeeld item toe te staan het wachtwoord te bekijken, adviseren we het genereren van een veilig wachtwoord voor elk site-wachtwoord dat u deelt. Hieronder vindt u meer info.
 • We adviseren alle wachtwoorden willekeurig aan te laten maken. Hiermee voorkomt u dat ontvangers van een gedeeld item uw wachtwoorden kunnen raden op basis van het wachtwoord (of de wachtwoorden) die u met hen gedeeld heeft.
 • Als de verzender of ontvanger van een gedeeld item de gedeelde site-vermelding verwijdert, wordt het gedeelde item ingetrokken en verwijderd uit de kluis van de ontvanger.
 • Veilige notities bieden niet de mogelijkheid het wachtwoord te verbergen voor de ontvanger van een gedeeld item.
 • Als u een nieuwe gedeelde map wilt toevoegen of een standaardmap wilt omzetten naar een gedeelde map als nieuwe gebruiker, wordt u gevraagd deel te nemen aan een LastPass Families-account. Gedeelde mappen worden ook ondersteund in Teams- en Enterprise-/Identity-accounts.
Opmerking:  Als u het e-mailadres van uw LastPass-account nog niet geverifieerd heeft, wordt u gevraagd dat eerst te doen voordat u een item of map kunt delen.

Een item delen

Als u een item deelt en het gedeelde item bijwerkt nadat het gedeeld is, moet u het opnieuw delen om er zeker van te zijn dat de ontvanger over de meest recente versie van het item beschikt.

Als de verzender het de ontvanger(s) wil toestaan wijzigingen aan te brengen in gedeelde items, is het raadzaam gedeelde mappen te gebruiken in plaats van afzonderlijke items te delen.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Zoek de gewenste website of de gewenste veilige notitie, houd uw cursor erboven en klik op het pictogram Delen .
 3. Voer het e-mailadres van de LastPass-gebruiker (ontvanger) in.
 4. Schakel indien gewenst het selectievakje in bij de optie Ontvanger toestaan om het wachtwoord te zien.

  Tip: Als u ervoor kiest het wachtwoord voor een site zichtbaar te maken voor de ontvanger, wordt u geadviseerd het gedeelte Info over verborgen wachtwoorden voor gedeelde items te lezen. Hier vindt u belangrijke informatie.

 5. Klik op Delen.

Meerdere items tegelijk delen

Let op. Als u een meerdere items deelt en de gedeelde items bijwerkt nadat ze gedeeld zijn, moet u ze opnieuw delen om er zeker van te zijn dat de ontvanger over de meest recente versies van die items beschikt.

Opmerking:

De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Schakel de selectievakjes rechtsboven in bij elk gewenst item dat u wilt delen, klik met de rechtermuisknop en selecteer Delen.
 3. Voer de e-mailadressen van de LastPass-gebruikers in (ontvangers).
 4. Schakel indien gewenst het selectievakje in bij de optie Ontvanger toestaan om het wachtwoord te zien.

  Tip: Als u ervoor kiest de ontvanger in staat te stellen het wachtwoord voor de site weer te geven, wordt u geadviseerd het gedeelte Info over verborgen wachtwoorden voor gedeelde items te lezen. Hier vindt u belangrijke informatie.

 5. Klik op Delen.
  U heeft met succes meerdere items gedeeld met de gewenste gebruiker(s).

Gedeelde items weergeven

Ga als volgt te werk om te zien welke informatie u met anderen heeft gedeeld en er door anderen met u is gedeeld:
 1. Klik vanuit uw kluis op Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. U kunt op de tabbladen Met anderen gedeeld of Met mij gedeeld klikken om de gedeelde items te bekijken.

Een gedeeld item accepteren

Als iemand die u kent een item met u heeft gedeeld, doet u het volgende om het gedeelde item te ontvangen:
 1. Klik vanuit uw kluis op Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Klik op het tabblad Met mij gedeeld. In het gedeelte "In behandeling" ziet u één of meer items staan. Houd de cursor boven het item dat in behandeling is en klik op Accepteren.

 3. Standaard staan alle geaccepteerde items in het Sharing Center opgeslagen in het tabblad Met mij gedeeld in het gedeelte "Geaccepteerd". U kunt eventueel op het pictogram Bewerken klikken en een specifieke map opgeven.

Een gedeeld item intrekken

 1. Klik vanuit uw kluis op Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer Met anderen gedeeld en zoek het gedeelde item in het gedeelte "In behandeling" of "Geaccepteerd".
 3. Houd uw cursor boven de vermelding waarvan u het delen wilt stoppen en klik op het pictogram Verwijderen .
 4. Wanneer u gevraagd wordt de handeling te bevestigen, klikt u op Ja.

Gedeelde items verwijderen

Uw kluis bevat items die anderen met u gedeeld hebben en items die u met anderen heeft gedeeld.

Als u een item wilt verwijderen dat iemand met u gedeeld heeft, doet u het volgende:
 1. Klik vanuit uw kluis op Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer het tabblad Met mij gedeeld.
 3. In dit gedeelte vindt u de items die met u zijn gedeeld. Houd uw cursor boven het item waarvan u het delen wilt beëindigen en klik vervolgens op het pictogram Verwijderen .
 4. Klik op Ja om het verwijderen te bevestigen.

Een gedeeld item klonen (voor bewerken)

Een ontvanger van een gedeeld item kan het gedeelde item niet bewerken. Als de ontvanger wijzigingen wil aanbrengen in een gedeeld item, moet deze het item eerst klonen (zodat er een afzonderlijke itemvermelding wordt aangemaakt) en vervolgens de wijzigingen lokaal aanbrengen in de eigen kluis.

Dit kan alleen plaatsvinden vanuit de online kluis op https://www.lastpass.com/. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik vanuit uw kluis op Sharing Center in het navigatiegedeelte links.
 2. Selecteer het tabblad Met mij gedeeld.
 3. Klik op Accepteren voor het gedeelde item.
 4. Lokaliseer het item of de items in uw kluis.
  • Als u een enkel item wilt klonen, klikt u met de rechtermuisknop op de vermelding die u wilt klonen en selecteert u Klonen.
  • Als u meerdere items wilt klonen, schakelt u de selectievakjes in bij elk van de itemvermeldingen. Gebruik daarna de vervolgkeuzelijst Actie en selecteer Klonen.
 5. U kunt eventueel wijzigingen aanbrengen in de vermelding van het site-wachtwoord of veilige notitie. Als u dat niet doet, wordt de vermelding een exacte kopie van het origineel.
 6. Klik op Opslaan.
  U kunt nu lokaal wijzigingen aanbrengen in uw gekloonde gedeelde item(s).

Info over verborgen wachtwoorden voor gedeelde items

Wanneer u een item deelt, moet u zich – ongeacht de vraag of u de optie "Ontvanger toestaan om het wachtwoord te zien" inschakelt – bewust zijn van het volgende:
 • Behendige eindgebruikers kunnen in principe het wachtwoord achterhalen als ze gebruikmaken van geavanceerde technieken, maar LastPass kan deze gegevens in geen geval inzien aangezien deze versleuteld zijn met de openbare sleutel van het account.
 • Het is ook mogelijk gedeelde wachtwoorden te achterhalen met gebruikmaking van een andere wachtwoordbeheerder.
Om deze redenen adviseert LastPass u een veilig wachtwoord aan te maken dat uitsluitend bedoeld is voor de site die u deelt. Zo voorkomt u het delen van wachtwoorden waarvan u niet wilt dat de ontvanger die heeft.