HELP FILE

De veiligheidstest doen

Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. LastPass kan u helpen bij de beoordeling van de items die u in uw kluis heeft opgeslagen en een controle uitvoeren op zwakke, dubbele, oude of gecompromitteerde wachtwoorden.

Opmerking: Als u denkt dat uw LastPass-account in gevaar is, volgt u deze stappen.

Onderwerpen in dit artikel:

De veiligheidstest uitvoeren

Info over scores voor de veiligheidstest

De veiligheidstest uitvoeren

Als u wilt ontdekken hoe veilig uw wachtwoorden eigenlijk zijn en eventuele problematische wachtwoorden wilt bijwerken, kunt u het volgende doen:

 1. Meld u aan bij LastPass en open uw kluis.
 2. Selecteer Veiligheidstest in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op Mijn score weergeven.

 1. Voer uw hoofdwachtwoord in als u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Doorgaan.

 1. Er wordt een nieuw browservenster geopend met informatie over de kwaliteit van uw opgeslagen wachtwoorden. Lees wat elke score betekent. In het gedeelte "Verbeter uw score" ziet u vier stappen, met elk een pictogram Actie voltooid (wat aangeeft dat er geen verdere actie nodig is) of een pictogram Actie vereist (wat aangeeft dat er één of meer wachtwoorden zijn die gewijzigd moeten worden). Zoek een stap met een pictogram Actie vereist en klik op het pictogram Uitvouwen in het navigatiegedeelte rechts.

 1. Voor elke website waarvoor een actie vereist is (oftewel waarvoor een zwak wachtwoord is opgeslagen) moet u het wachtwoord bijwerken. Het is altijd raadzaam het wachtwoord eerst direct in de instellingen van de site zelf te veranderen en pas daarna het opgeslagen wachtwoord voor de site in uw kluis bij te werken. Om dit te doen, klikt u op Open site in het navigatiegedeelte rechts en meldt u zich vervolgens bij de site aan met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Als LastPass de bijbehorende gebruikersnaam (waarvoor het wachtwoord veranderd moet worden) niet automatisch invult, gebruikt u het veldpictogram om deze te selecteren en u bij de site aan te melden.

 1. Verander de instellingen van de site die u geopend heeft en werk het wachtwoord dat u heeft opgeslagen bij (de instructies hiervoor zullen per site variëren). U kunt eventueel LastPass gebruiken om een veilig wachtwoord aan te maken.
 2. Nadat u het opgeslagen wachtwoord heeft gewijzigd, meldt u zich af bij de site.
 3. Meld u opnieuw aan bij de site met uw nieuwe wachtwoord. Wanneer LastPass aanbiedt het nieuwe wachtwoord op te slaan, klikt u op Bijwerken.
 4. Herhaal deze instructies voor elk wachtwoord met het pictogram Actie vereist in het navigatiegedeelte links waarvoor u uw wachtwoord wilt veranderen (zie stap 7 – stap 10).
 5. Onder aan de pagina vindt u het gedeelte Gedetailleerde statistieken, met een overzicht van de sites waarvoor een wachtwoord is opgeslagen plus een score voor de wachtwoordkwaliteit. In dit gedeelte kunt u het volgende doen om uw wachtwoord(en) te wijzigen:
  • Handmatig bijwerken – Elk afzonderlijk zwak wachtwoord handmatig bijwerken, volg hierbij stap 7 – stap 10.
  • Alles bijwerken – Als u LastPass automatisch alle wachtwoorden wil laten wijzigen zonder ingrijpen van de gebruiker, doet u het volgende:
   1. Schakel het selectievakje in bij de optie "Website en gebruikersnaam", boven in de kolom
   2. Klik onderin op Nu bijwerken
   3. Klik op Wachtwoord nu wijzigen. Het systeem geeft vervolgens aan of het bijwerken van elk wachtwoord gelukt is. Als het bijwerken van een of meerdere wachtwoorden niet gelukt is, kunt u dit handmatig doen.

 1. U kunt eventueel onder in het gedeelte "Gedetailleerde statistieken" op Nu controleren klikken om uw e-mailadressen te controleren op bekende beveiligingslekken.
 2. Nadat al uw zwakke wachtwoorden zijn bijgewerkt, kunt u het venster sluiten en de veiligheidstest opnieuw uitvoeren om uw nieuwe scores te bekijken.

Info over scores voor de veiligheidstest

Nadat u de veiligheidstest heeft uitgevoerd, worden uw resultaten weergegeven aan de hand van drie scores, te weten:

Uw beveiligingsscore

 • Dit is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit in hun algemeen. De hoogste score is 100 punten. De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:
  • De vraag of u meervoudige verificatie al dan niet heeft ingeschakeld is goed voor 10 punten.
  • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
  • Als u toegang tot uw kluis via mobiele apparaten onbeperkt toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
  • Als u het overslaan van meervoudige verificatie voor vertrouwde apparaten toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.

Uw LastPass-positie

 • Hiermee wordt aangegeven hoe uw scores het doen in vergelijking met alle andere LastPass-gebruikers die de veiligheidstest hebben gedaan. U wordt overeenkomstig uw huidige beveiligingsscore in een percentiel geplaatst. Hoe lager het percentage, hoe beter uw positie.

Score hoofdwachtwoord

 • Hiermee wordt aangegeven hoe krachtig uw hoofdwachtwoord is, op basis van lengte en complexiteit.