HELP FILE

De veiligheidstest doen

Als u voor het eerst aan de slag gaat met het verbeteren van uw online beveiliging, kan het u al snel gaan duizelen. LastPass kan u helpen bij de beoordeling van de items die u in uw kluis heeft opgeslagen en een controle uitvoeren op zwakke, dubbele, oude of gecompromitteerde wachtwoorden.  Hiervoor voert u de veiligheidstest uit en leest u wat elk van deze scores inhoudt.

Als u denkt dat uw LastPass-account in gevaar is, volgt u deze stappen.

De veiligheidstest uitvoeren

Als u wilt ontdekken hoe veilig uw wachtwoorden eigenlijk zijn en eventuele problematische wachtwoorden wilt bijwerken, kunt u het volgende doen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Selecteer Veiligheidstest in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik op Mijn score weergeven.
 4. Voer uw hoofdwachtwoord in als hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Doorgaan.
 5. Onder het gedeelte "Verbeter uw score" wordt in vier stappen de sterkte van uw opgeslagen wachtwoorden weergegeven (meer informatie over de betekenis van elke score), waarbij een van de volgende statussen wordt vermeld:
  • Het pictogram Actie voltooid geeft aan dat u verder niets hoef te doen.
  • Het pictogram Actie vereist geeft aan dat er een of meer wachtwoorden zijn die gewijzigd moeten worden.
 6. Zoek een stap met een pictogram Actie vereist en klik op het pictogram Uitvouwen in het navigatiegedeelte rechts.
 7. Voor elke site waarvoor actie vereist is, moet u het wachtwoord eerst direct in de instellingen van de site zelf veranderen en pas daarna het opgeslagen wachtwoord voor de site in uw kluis bijwerken. Om dit te doen, klikt u op Open site in het navigatiegedeelte rechts en meldt u zich vervolgens bij de site aan met uw huidige gebruikersnaam en wachtwoord. Als LastPass de bijbehorende gebruikersnaam (waarvoor het wachtwoord veranderd moet worden) niet automatisch invult, gebruikt u het veldpictogram om deze te selecteren en u bij de site aan te melden.

Scoreverbeteringen voor de veiligheidstest

 1. Verander de instellingen van de site die u geopend heeft en werk het wachtwoord dat u heeft opgeslagen bij (de instructies hiervoor zullen per site variëren). U kunt LastPass eventueel gebruiken om een veilig wachtwoord te genereren.
 2. Nadat u het opgeslagen wachtwoord heeft gewijzigd, meldt u zich af bij de site.
 3. Meld u opnieuw aan bij de site met uw nieuwe wachtwoord. Wanneer LastPass aanbiedt het nieuwe wachtwoord op te slaan, klikt u op Bijwerken.
 4. Herhaal deze instructies voor elk wachtwoord met het pictogram Actie vereist in het navigatiegedeelte links waarvoor u uw wachtwoord wilt veranderen (zie ).
 5. Onder het gedeelte "Gedetailleerde statistieken" ziet u een overzicht van de sites waarvoor een wachtwoord in LastPass is opgeslagen plus een score voor de wachtwoordkwaliteit. Van daaruit kunt u uw wachtwoorden voor elke site handmatig bijwerken door hierboven te volgen.
 6. U kunt desgewenst op Nu controleren klikken om te controleren of er bekende veiligheidsrisico's zijn voor uw e-mailadres.
 7. Nadat alle gewenste wachtwoorden zijn bijgewerkt, kunt u het venster sluiten en de veiligheidstest opnieuw uitvoeren om uw nieuwe scores te bekijken.

Info over scores voor de veiligheidstest

Nadat u de veiligheidstest heeft uitgevoerd, worden uw resultaten weergegeven aan de hand van drie scores, te weten:

Uw beveiligingsscore

 • Dit is een gecombineerde beoordeling van de algemene kwaliteit van uw wachtwoorden, oftewel de lengte en complexiteit ervan. De hoogste score is 100 punten. Voor een perfecte score moet u evenwel minimaal 50 wachtwoorden in uw LastPass-kluis hebben opgeslagen.
 • De volgende instellingen beïnvloeden uw beveiligingsscore:
  • Het totale aantal opgeslagen wachtwoorden dat u heeft, moet ten minste 50 wachtwoorden bedragen om in aanmerking te komen voor een perfecte score van 100 punten.
  • De vraag of u meervoudige verificatie al dan niet heeft ingeschakeld is goed voor 10 punten.
  • Als u offline toegang toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
  • Als u toegang tot uw kluis via mobiele apparaten onbeperkt toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
  • toestaat, wordt er 1 punt afgetrokken.
Opmerking: Sites die hun eigen wachtwoordvereisten beheren (wachtwoorden mogen bijvoorbeeld niet te complex en/of lang zijn, er moet een pincode in plaats van een wachtwoord worden gebruikt, enzovoort) kunnen voor gebruikers nadelig uitpakken omdat hier sprake is van 'zwakke wachtwoorden' in de beveiligingsscore.

Uw LastPass-positie

 • Hiermee wordt aangegeven hoe uw scores het doen in vergelijking met alle andere LastPass-gebruikers die de veiligheidstest hebben gedaan. U wordt overeenkomstig uw huidige beveiligingsscore in een percentiel geplaatst. Hoe lager het percentage, hoe beter uw positie.

De score van het hoofdwachtwoord

 • Hiermee wordt aangegeven hoe sterk uw hoofdwachtwoord is, op basis van lengte en complexiteit.