HELP FILE

De LastPass-desktop-app voor Windows gebruiken

De LastPass-desktop-app voor Windows kan worden gebruikt om de inhoud van uw LastPass-kluis op te slaan en te gebruiken. Zodra de app is geïnstalleerd, kunt u websites, veilige notities, gegevens voor formuleren en toepassingen toevoegen. In de kluis in de app kunt u ook het actiemenu gebruiken om uw items te beheren en items te verwijderen.

Deze desktop-app heeft een maximumcapaciteit van 5000 items. Als er evenwel 2500 of meer items worden toegevoegd, verminderen de prestaties. De desktop-app is niet beschikbaar voor gebruikers met een LastPass Free-account.

Installeren en aanmelden

 1. Open de Microsoft Store-app op uw desktopcomputer.
 2. Zoek LastPass en klik op de desktoptoepassing (let op dat u niet de browserextensie kiest) of ga rechtstreeks naar https://www.microsoft.com/nl-nl/p/lastpass/9wzdncrfj3qk.
 3. Klik op Downloaden, meld u aan bij uw Microsoft Live-account, of klik op Nee, bedankt om dat proces over te slaan.
 4. Als de app is geïnstalleerd, klikt u op Starten.
 5. In het aanmeldvenster kunt u uit de volgende opties kiezen.
  Situatie Actie
  Als u nog geen LastPass-account heeft
  1. Klik op Account maken.
  2. Vul de velden voor e-mailadres, hoofdwachtwoord, wachtwoord bevestigen en wachtwoordhint (optioneel) in en gebruik de vervolgkeuzelijst om een tijdzone te selecteren.
  3. Klik op Account maken.
  Als u al een LastPass-account heeft
  1. Klik op Nee, bedankt.
  2. Voer uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in.
 6. U kunt desgewenst de selectievakjes inschakelen bij de opties E-mailadres onthouden, Wachtwoord onthouden en/of lastpass.eu gebruiken om deze opties te activeren.
 7. Klik op Aanmelden.
 8. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als dit voor uw account is ingeschakeld).
 9. Als u bent aangemeld, wordt er een actief LastPass-pictogram weergegeven in het systeemvak. Als u de LastPass-desktop-app voor Windows afsluit, blijft deze op de achtergrond actief en wordt informatie voor websites automatisch ingevuld. De desktop-app moet wel geopend zijn om aanmeldingsgegevens voor andere toepassingen in te vullen.

  Aanmelden bij de LastPass-desktoptoepassing voor Windows

Een wachtwoord toevoegen

 1. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer Wachtwoord.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan, zoals naam, URL, gebruikersnaam, wachtwoord en opmerkingen. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes inschakelen bij de opties Favoriet, Automatisch aanmelden, Nooit automatisch invullen en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten om deze opties te activeren.
 4. Maak indien gewenst een veilig wachtwoord aan, op deze manier:
  1. Klik op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk en selecteer Wachtwoord genereren.
  2. Stel de gewenste opties voor de wachtwoordsterkte in.
  3. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent.
 5. Klik op het pictogram Gereed als u klaar bent.

Een veilige notitie toevoegen

 1. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer Veilige notitie.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan, inclusief de naam en de opmerkingen. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes inschakelen bij de opties Favoriet en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten om deze opties te activeren.
 4. Klik op het pictogram Gereed als u klaar bent.

Een formulier-item toevoegen

 1. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer vervolgens het gewenste type formulier-item, zoals adres, betaalkaart, bankrekening enzovoort.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes bij de opties Favoriet en/of Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten inschakelen om deze opties te activeren voor dit formulier-item.
 4. Klik op het pictogram Gereed als u klaar bent.

Een toepassing toevoegen

U kunt toepassingen aan LastPass toevoegen zodat u aanmeldingsgegevens kunt opslaan voor automatische aanmelding bij deze toepassingen.

 1. Start de gewenste toepassing maar wacht met aanmelden bij de toepassing.
 2. Klik rechtsonder op het pictogram Toevoegen en selecteer Toepassing.
 3. Vul de volgende gegevens in:

  Naam
  Voer de naam in die moet worden weergegeven in het gedeelte Toepassingen van uw kluis
  Gebruikersnaam
  Voor de toepassing die u toevoegt
  Wachtwoord
  Voor de toepassing die u toevoegt
  Map
  Waar de toepassing moet worden opgeslagen in uw kluis (optioneel)
  Toepassingstitel
  De titel is niet hoofdlettergevoelig maar de naam bevatten van de toepassing, zoals deze voorkomt in de titelbalk boven aan de toepassing. Voorbeeld: 'Evernote' of 'hulpprogramma Evernote' zijn beide goed, als Evernote maar voorkomt in de titelbalk van de toepassing.
  Volgorde toepassing invullen
  Hier definieert u de reeks toetsaanslagen bij het gebruik van sneltoetsen. Zie hieronder voor meer informatie. De standaard invulreeks is: {USERNAME}{TAB}{PASSWORD}{ENTER}
  Opdrachtregelargumenten
  Opdrachtregelargumenten die per toepassing variëren (optioneel)
  Notities
  Over de toepassing (optioneel)

 4. Naast het veld Pad naar toepassing klikt u op het pictogram Zoeken , selecteert u de gewenste toepassing en klikt u op Openen.
 5. U kunt eventueel de selectievakjes bij de opties Favoriet en Opnieuw vragen om hoofdwachtwoord verplichten inschakelen om deze opties te activeren.
 6. Klik als u klaar bent op het pictogram Gereed om uw toepassing toe te voegen.

Nadat de toepassing is toegevoegd, kunt u in het navigatiegedeelte links op Toepassingen klikken en uw toepassing selecteren om toegang te krijgen tot de volgende opties:
 • Starten: uw toepassing openen
 • Het pictogram Bewerken om de naam, de gebruikersnaam, het wachtwoord en/of andere opties bij te werken
 • Het pictogram Gebruikersnaam kopiëren om de gebruikersnaam naar het klembord te kopiëren
 • Het pictogram Wachtwoord kopiëren om het wachtwoord naar het klembord te kopiëren

De invulreeks voor de toepassing configureren

De onderstaande tabel toont de tekens die gebruikt kunnen worden in de invulreeks voor de toepassing:

Speciale toets Code
Gebruikersnaam {USERNAME}
Wachtwoord {PASSWORD}
Vertraging X milliseconden {DELAY X}
Tab {TAB}
Enter {ENTER} of ~
Pijl omhoog {UP}
Pijl omlaag {DOWN}
Pijl links {LEFT}
Pijl rechts {RIGHT}
Invoegen {INSERT} of {INS}
Verwijderen {DELETE} of {DEL}
Home {HOME}
End {END}
Page Up {PGUP}
Page Down {PGDN}
Spatie {SPACE}
Backspace {BACKSPACE}, {BS} of {BKSP}
Break {BREAK}
Caps Lock {CAPSLOCK}
Escape {ESC}
Windows-toets {WIN} (gelijk aan {LWIN})
Windows-toets: links, rechts {LWIN}, {RWIN}
Apps/menu {APPS}
Help {HELP}
Num Lock {NUMLOCK}
Print Screen {PRTSC}
Scroll Lock {SCROLLLOCK}
F1 - F16 {F1} - {F16}
+ op numeriek toetsenbord {ADD}
- op numeriek toetsenbord {SUBTRACT}
* op numeriek toetsenbord {MULTIPLY}
/ op numeriek toetsenbord {DIVIDE}
0-9 op numeriek toetsenbord {NUMPAD0} tot {NUMPAD9}
Shift +
Ctrl ^
Alt %

Toepassingen automatisch invullen

Nadat u de toepassing heeft toegevoegd, kunt u als volgt automatisch gegevens invullen:

 1. Open de LastPass-desktoptoepassing en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord van LastPass.
 2. Selecteer Toepassingen in het navigatiegedeelte links.
 3. Beweeg de cursor over de toepassing en klik op Starten.
 4. Klik in de toepassing in het veld voor de gebruikersnaam en druk vervolgens op CTRLALT + F op het toetsenbord.
 5. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden automatisch ingevuld (evenals andere velden en parameters die u heeft geconfigureerd) en u wordt aangemeld bij de toepassing.

  Opmerking: Als er meerdere sets inloggegevens voor de toepassing beschikbaar zijn, verschijnt er een vervolgkeuzelijst waarin u de gewenste inloggegevens kunt selecteren.

De kluis gebruiken

U kunt binnen de kluis diverse functies en tools gebruiken, waaronder een zoekveld om te filteren op websites/wachtwoorden, veilige notities, formulier-items en toepassingen.
 • Klik op Alle items of selecteer een itemtype in het navigatiegedeelte links en klik vervolgens op het pictogram Toevoegen linksonder om een wachtwoord, notitie, formulier-item of toepassing te maken.
 • Klik op de vervolgkeuzelijst Gebruikersaccount in de bovenste knoppenbalk en selecteer Instellingen om de volgende opties te beheren:
  • Schakel het selectievakje Afmelden na inactiviteit in en gebruik de vervolgkeuzelijst om een tijd in te stellen (standaard 15 minuten)
  • Pincode instellen: viercijferige pincode instellen die vereist is om toegang te verkrijgen
  • Lokaal een uitgeschakeld eenmalig wachtwoord opslaan voor accountherstel; standaard ingeschakeld
 • Klik op de vervolgkeuzelijst Gebruikersaccount en selecteer Info om de versie van de toepassing weer te geven en toegang te krijgen tot ons privacybeleid, de gebruikershandleiding, supportforums en kennisgevingen
 • Klik op de vervolgkeuzelijst Gebruikersaccount en selecteer Afmelden om u af te melden bij uw account

Het actiemenu voor items gebruiken

Beweeg over het gewenste item. Vervolgens kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Starten om uw website of toepassing te openen
 • Het pictogram Bewerken om wijzigingen aan te brengen in een website, veilige notitie of formulier-item
 • Het pictogram Gebruikersnaam kopiëren om de gebruikersnaam van de website of toepassing naar het klembord te kopiëren
 • Het pictogram Wachtwoord kopiëren om het wachtwoord van de website of toepassing naar het klembord te kopiëren

Een website, veilige notitie of formulier-item verwijderen

 1. Houd de cursor boven het item en klik op het pictogram Bewerken .
 2. Klik op het pictogram Meer weergeven op de onderste knoppenbalk.
 3. Klik op het pictogram Verwijderen .
 4. Als dat wordt gevraagd, klikt u op OK om verder te gaan.

Problemen oplossen

Als u wordt gevraagd de LastPass-desktop-app voor Windows bij te werken nadat u uw Windows-apparaat opnieuw heeft opgestart (ook als u de app al heeft bijgewerkt), zijn er verschillende mogelijkheden die u kunt proberen om dit te voorkomen.

Verwijderen en opnieuw installeren

  1. Verwijder de LastPass-desktop-app voor Windows.
  2. Start uw apparaat opnieuw op.
  3. Installeer de LastPass-desktop-app voor Windows opnieuw.

De Microsoft Store opnieuw instellen

  1. Druk op de Windows-toets op uw toetsenbord.
  2. Typ "PowerShell" in de zoekbalk. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op Windows PowerShell en selecteer Als administrator uitvoeren.
  3. Voer de volgende tekenreeks in: Get-AppxPackage lastpass | Remove-AppxPackage
  4. Maak een map op de volgende locatie (als deze map nog niet bestaat): C:\WindowsAppReadiness
  5. Start uw apparaat opnieuw op.
  6. Installeer de LastPass-desktop-app voor Windows opnieuw.

De controle op updates verwijderen uit de opstartprocedure

 • Als de gebruikersmachtigingen het toestaan kunt u Taakbeheer openen en alle aan LastPass gerelateerde vermeldingen en/of de algemene vermelding AppInstall uitschakelen (hiermee voorkomt u dat er tijdens het opstarten een versiecontrole wordt uitgevoerd). Zie Wijzigen welke apps automatisch worden uitgevoerd voor meer informatie.

Het Appx-bestand installeren in plaats van de Microsoft Store-app

 • Hiervoor moet de bedrijfsbeheerder die de vermelding van de LastPass-Desktop-app voor Windows in de Microsoft Store beheert, de optie inschakelen om de toepassing offline te installeren. Op die manier kunnen gebruikers het Appx-bestand downloaden en direct uitvoeren (in plaats van dat de Microsoft Store probeert de installatie te beheren).