HELP FILE

De desktop-app van LastPass voor Windows gebruiken

De desktop-app van LastPass voor Windows kan worden gebruikt om de inhoud van uw LastPass-kluis op te slaan en te gebruiken. Zodra de app is geïnstalleerd, kunt u websites, veilige notities, gegevens voor formuleren en toepassingen toevoegen. In de in-app kluis kunt u ook het actiemenu gebruiken om uw items te beheren.

Deze desktop-app heeft een maximumcapaciteit van 5.000 items. Als er evenwel 2.500 of meer items worden toegevoegd, verminderen de prestaties.

Opmerking: Deze voorziening is niet beschikbaar voor gebruikers met een LastPass Free-account.

Installeren en aanmelden

 1. Open de Microsoft Store-app op uw desktopcomputer.
 2. Zoek LastPass en klik op de desktop-app (let op dat u niet de browser-extensie kiest).
 3. Klik op Downloaden, meld u aan bij uw Microsoft Live-account, of klik op Nee, bedankt om dat proces over te slaan.
 4. Als de app is geïnstalleerd, kunt u deze starten.
 5. In het aanmeldvenster kunt u uit de volgende opties kiezen.
  • Klik op Een account maken als u nog geen LastPass-account heeft. Vul de velden voor e-mailadres, hoofdwachtwoord, wachtwoord bevestigen en wachtwoordhint (optioneel) in, gebruik de vervolgkeuzelijst om een tijdzone te selecteren en klik vervolgens op Een account maken.
  • Klik op Nee, bedankt als u al een LastPass-account heeft en voer vervolgens uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord in.
 6.  U kunt naar wens de selectievakjes inschakelen bij de opties "E-mailadres onthouden", "Wachtwoord onthouden" en/of "lastpass.eu gebruiken" om deze opties in te schakelen.
 7. Klik op Aanmelden.
 8. Zodra u bent aangemeld, wordt er een actief LastPass-pictogram in uw systeemvak weergegeven. Als u de LastPass-desktop-app sluit, blijft deze op de achtergrond actief en wordt informatie voor websites automatisch ingevuld, maar de desktop-app moet wel geopend zijn om aanmeldingsgegevens voor andere toepassingen in te vullen.

Een site toevoegen

 1. Klik op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk en klik op Website toevoegen.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes inschakelen bij de opties "Favoriet", "Automatisch aanmelden", "Nooit automatisch invullen" en/of "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten" om deze opties in te schakelen.
 4. Klik als u klaar bent op het pictogram Gereed .

Een veilige notitie toevoegen

 1. Klik op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk en klik op Notitie toevoegen.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen.
 3. In de navigatiebalk onderin kunt u eventueel de selectievakjes inschakelen bij de opties "Favoriet" en/of "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten" om deze opties in te schakelen.
 4. Klik als u klaar bent op het pictogram Gereed .

Formulierfunctie toevoegen

 1. Klik op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk en klik op Formulierfunctie toevoegen.
 2. Vul alle informatie in die u wilt opslaan.
 3. Onder het veld Profielnaam kunt u het selectievakje inschakelen bij de optie "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten" om deze optie in te schakelen.
 4. Klik als u klaar bent op het pictogram Gereed .

Een toepassing toevoegen

U kunt toepassingen aan LastPass toevoegen zodat u aanmeldingsgegevens kunt opslaan die u kunt gebruiken voor aanmelding bij deze apps.

 1. Start de gewenste toepassing maar wacht met aanmelden bij de app.
 2. Klik op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk en klik op Toepassing toevoegen.
 3. Vul de naam, de gebruikersnaam en het wachtwoord in voor de toepassing die u toevoegt. U kunt eventueel een map selecteren waar de site in uw kluis moet worden opgeslagen. U kunt ook de volgorde opgeven waarin gegevens in de toepassing worden ingevuld (door de volgorde van toetsaanslagen op te geven als u sneltoetsen gebruikt) en opdrachtregelargumenten voor de toepassing en notities toevoegen.
 4. Naast het veld Pad naar toepassing klikt u op het pictogram Zoeken , selecteert u de gewenste app en klikt u op Openen.
 5. U kunt eventueel de selectievakjes inschakelen bij de opties "Favoriet" en "Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten" om deze opties in te schakelen.
 6. Klik als u klaar bent op het pictogram Gereed om uw toepassing toe te voegen.

Nadat de toepassing is toegevoegd, kunt u op het actieve LastPass-pictogram in uw systeemvak klikken, vervolgens in het navigatiegedeelte links op Toepassingen klikken en uw toepassing selecteren voor toegang tot de volgende opties:

 • Starten: uw toepassing openen
 • Bewerken: de naam, de groep, de gebruikersnaam, het wachtwoord en/of andere opties bijwerken
 • Verwijderen: de toepassing uit LastPass verwijderen
 • Gebruikersnaam kopiëren: de gebruikersnaam kopiëren naar het klembord
 • Wachtwoord kopiëren: het wachtwoord kopiëren naar het klembord

De kluis gebruiken

U kunt binnen de kluis diverse voorzieningen en tools gebruiken, waaronder een zoekveld om op websites, veilige notities, formulierfuncties en toepassingen te filteren.

Als u klikt op het pictogram Meer weergeven in de onderste knoppenbalk, kunt u kiezen uit de volgende opties:

 • Browser: hiermee wordt de URL die is gekoppeld aan een geselecteerd item geopend in een nieuw browservenster
 • Website toevoegen: een nieuwe vermelding maken
 • Notitie toevoegen: een nieuwe vermelding maken
 • Formulierfunctie toevoegen: een nieuwe vermelding maken
 • Toepassing toevoegen: een nieuwe vermelding maken
 • Instellingen: hier kunt u het volgende beheren:
  • Openen bij aanklikken
  • Openen in browser indien vastgemaakt
  • Afmelden na inactiviteit en tijdselectie (standaard ingeschakeld en ingesteld op "Nooit")
  • Pincode instellen: viercijferige pincode instellen die vereist is om toegang te verkrijgen
  • Lokaal een uitgeschakeld eenmalig wachtwoord opslaan voor accountherstel; standaard ingeschakeld
 • Info: de versie van de app weergeven, toegang tot ons privacybeleid, de gebruikershandleiding, supportforums en kennisgevingen
 • Afmelden: afmelden bij uw account

Het actiemenu voor items gebruiken

Als u het gewenste item selecteert, kunt u in het menu in de onderste knoppenbalk de volgende opties kiezen:

 • Browser: hiermee wordt de URL die is gekoppeld aan een geselecteerd item geopend in een nieuw browservenster
 • Bewerken: de vermelding bijwerken
 • Verwijderen: de vermelding verwijderen uit uw kluis
 • Gebruikersnaam kopiëren: de gebruikersnaam kopiëren naar het klembord
 • Wachtwoord kopiëren: het wachtwoord kopiëren naar het klembord

Gerelateerd

Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten

Automatisch aanmelden instellen

Hoe schakel ik automatisch invullen voor websites uit?

Uw Favorieten beheren