HELP FILE

LastPass voor toepassingen gebruiken

LastPass voor toepassingen (LastApp) is een desktop-app voor Windows die kan worden gebruikt om de inhoud van uw LastPass-kluis op te slaan en te gebruiken. Uw LastPass-kluis in deze desktop-app heeft een maximumcapaciteit van 5000 items. Als er evenwel 2500 of meer items worden toegevoegd, verminderen de prestaties.

Opmerking:Deze voorziening is niet beschikbaar voor gebruikers met een LastPass Free-account.

Voordelen:

 • Uw aanmeldingsgegevens voor toepassingen worden voor u ingevuld; u kunt stoppen met het gebruik van de functie "Wachtwoord onthouden", waardoor wachtwoorden vaak onveilig worden opgeslagen.
 • Met de toepassing in het systeemvak kunt u verschillende voorkeursinstellingen beheren (zoals automatische afmelding wanneer u uw computer vergrendelt of uw screensaver wordt gestart), en gebruikmaken van unieke tools die specifiek zijn voor de app zelf (bij gebruik van de exportfunctie worden bijvoorbeeld uitsluitend wachtwoorden voor toepassingen geëxporteerd, niet de volledige kluis).
 • U kunt uw toepassingen direct starten vanuit het systeemvakpictogram van LastPass voor toepassingen.

Installeren en aanmelden

Opmerking: Als LastPass Enterprise-beheerder raadpleegt u LastPass-software installeren met behulp van de Admin Console.

 1. Download (de 64-bits of 32-bits versie) en installeer de desktop-app LastPass voor toepassingen.
 2. Na de installatie wordt er een niet-actief LastPass-pictogram in uw systeemvak weergegeven.
 3. Klik op het niet-actieve pictogram en klik op Aanmelden.
 4. Voer in het aanmeldvenster uw gebruikersnaam en wachtwoord in en meld u aan.
 5. U kunt daarnaast uit de volgende opties kiezen:
  • Schakel de selectievakjes in bij de opties "E-mailadres onthouden" en/of "Wachtwoord onthouden".
  • Klik op Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Help! om uw hoofdwachtwoord te resetten.
  • Klik op Schermtoetsenbord op een nieuw browservenster te openen en uw hoofdwachtwoord in te typen via een schermtoetsenbord.
  • Klik op Een account maken als u nog geen LastPass-gebruiker bent.
 6. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als dit voor uw account is ingeschakeld).

 7. Zodra u bent aangemeld, wordt er een actief LastPass-pictogram in uw systeemvak weergegeven, dat u kunt aanklikken om alle voorzieningen en tools van de app te gebruiken, waaronder de unieke Toepassingen-tool waarmee u aanmeldingsgegevens kunt opslaan om die automatisch in andere toepassingen in te vullen.

Een toepassing toevoegen

U kunt toepassingen aan LastPass toevoegen zodat u aanmeldingsgegevens kunt opslaan die u kunt gebruiken voor aanmelding bij deze apps.

 1. Start de gewenste toepassing maar wacht met aanmelden bij de app.
 2. Klik op het actieve LastPass-pictogram in uw systeemvak > Toepassing toevoegen.
 3. Klik op Zoeken en selecteer uw toepassing.
 4. Er wordt een nieuw venster weergegeven waarin u de naam en het installatiepad van de toepassing kunt valideren. Klik op Volgende.
 5. Als u de melding krijgt dat het verstandig is de aanmeldingsvelden voor de toepassing te wissen, klikt u op OK.
 6. Klik op Training starten en meld u aan bij de toepassing.
 7. Zodra u bent aangemeld, klikt u op Training stoppenVolgende.
 8. In het volgende venster kunt u de naam van de toepassing aanpassen en de vervolgkeuzelijst gebruiken om de gewenste groep (oftewel map) te selecteren waarin u de aanmeldingsgegevens voor de toepassing wilt opslaan.
 9. Bevestig de gebruikersnaam en het wachtwoord die voor de toepassing zijn vastgelegd. U kunt optioneel een of meer selectievakjes inschakelen bij de opties Favoriet, Automatisch invullen en/of Opnieuw vragen om wachtwoord verplichten om deze opties in te schakelen.

Nadat de toepassing is toegevoegd, kunt u op het actieve LastPass-pictogram in het systeemvak klikken, naar Toepassingen gaan en uw toepassing markeren voor toegang tot de volgende opties:

 • Starten: uw toepassing openen
 • Gebruikersnaam kopiëren: de gebruikersnaam kopiëren naar het klembord
 • Wachtwoord kopiëren: het wachtwoord kopiëren naar het klembord
 • URL kopiëren: de URL kopiëren naar het klembord
 • Bewerken: de naam, de groep, de gebruikersnaam, het wachtwoord en/of andere opties bijwerken
 • Verwijderen: de toepassing uit LastPass verwijderen
 • Opnieuw trainen: de toepassing opnieuw trainen in het gebruik van uw aanmeldingsgegevens

Automatisch invullen gebruiken

Opmerking: Door de onderlinge verschillen tussen Windows-toepassingen en hun standaardbesturingselementen, wordt de vraag over het automatisch invullen van gegevens in uw toepassingen mogelijk niet automatisch gestart.

Ga als volgt te werk om de vraag over het automatisch invullen van gegevens in uw toepassing te starten.

 1. Klik op het LastPass-pictogram in uw systeemvak en selecteer Toepassingen.
 2. Markeer de gewenste toepassing en klik op Starten.
 3. Zodra de toepassing gestart is, zou LastPass de toepassing moeten detecteren en wordt het meldingsvenster over automatisch invullen weergegeven.
 4. Als u meerdere sets met aanmeldingsgegevens heeft voor de toepassing, gebruikt u de vervolgkeuzelijst om de gewenste aanmeldingsgegevens te selecteren en klikt u op Invullen.

Problemen?

Als een toepassing de vraag over het automatisch invullen van de gegevens niet start, kunt u het invullen van de gegevens voor de app als volgt afdwingen:

 1. Klik op het LastPass-pictogram in uw systeemvak en selecteer Toepassing invullen.
 2. Als uw cursor verandert in een doelcursor, klikt u op het aanmeldscherm van uw app om de aanmeldingsgegevens in te vullen en gaat u verder met het aanmeldingsproces.

De kluis gebruiken

U kunt binnen de kluis diverse voorzieningen en tools gebruiken, waaronder een zoekveld om op websites en veilige notities te filteren.

Vanuit de kolom "Actie" kunt u:

U kunt met de rechtermuisknop op een websitevermelding klikken en de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gebruikersnaam kopiëren
 • Wachtwoord kopiëren
 • URL kopiëren
 • Verplaatsen naar groep
 • Verplaatsen naar subgroep
 • Verwijderen
 • Bewerken
 • Naar URL gaan

U kunt met de rechtermuisknop op een vermelding van een veilige notitie klikken en de volgende handelingen uitvoeren:

 • Wachtwoord kopiëren
 • Verplaatsen naar groep
 • Verplaatsen naar subgroep
 • Verwijderen
 • Bewerken

Uw voorkeursinstellingen beheren

In het menu Voorkeuren kunt u aangeven wanneer de desktop-app LastPass voor toepassingen actief blijft en hoe deze met uw browser samenwerkt.

 • LastPass voor toepassingen starten wanneer Windows wordt gestart – Geeft aan of LastPass voor toepassingen automatisch wordt gestart wanneer u uw computer opstart.
 • Automatisch afmelden wanneer de screensaver start – Als deze optie is ingeschakeld, beëindigt LastPass voor toepassingen uw sessie automatisch wanneer de computer overgaat op een inactieve status.
 • Automatisch afmelden wanneer de computer wordt vergrendeld – Als deze optie is ingeschakeld, beëindigt LastPass voor toepassingen uw sessie automatisch wanneer u uw computer vergrendelt.
 • Automatisch afmelden bij afsluiten of afmelden – Als deze optie is ingeschakeld, beëindigt LastPass voor toepassingen uw sessie automatisch wanneer u zich afmeldt als gebruiker bij de computer of de computer uitschakelt.
 • Automatisch afmelden na inactiviteit (min.) – Als deze optie is ingeschakeld, meldt LastPass voor toepassingen zich automatisch af als uw computer gedurende 'X' minuten inactief is. Inactiviteit wordt gedefinieerd als het ontbreken van toetsenbord- en muisactiviteit.
 • Voorkeursbrowser (LastPass-invoegtoepassing vereist) – Hiermee kunt u een standaardbrowser kiezen (Internet Explorer, Firefox, Chrome of Opera). De LastPass-browserextensie moet voor uw browser geïnstalleerd zijn (bekijk alle downloadopties).
 • Pop-up voor invullen weergegeven als bekende toepassing wordt gestart – Als deze optie is ingeschakeld, vraagt LastPass u de aanmeldingsgegevens in te vullen wanneer u een programma opent waarvoor er opgeslagen gegevens aanwezig zijn.
 • Pop-up automatisch verbergen (sec.) – Geeft aan hoe lang het aanmeldingsbericht zichtbaar blijft.
 • Invullijst sorteren – Hiermee sorteert u de lijst met opgeslagen toepassingen waarvan de gegevens kunnen worden ingevuld.
 • Sneltoets inschakelen om invullen te starten – Hiermee kunt u een sneltoets instellen waarmee u de gegevens van vermelde toepassingen automatisch kunt invullen.
 • IE Anywhere-functionaliteit uitschakelen in LastPass voor toepassingen – LastPass voor toepassingen schakelt de IE Anywhere-functionaliteit standaard in om een koppeling te maken met Internet Explorer zonder dat daarvoor de browserextensie geïnstalleerd hoeft te worden.
 • Taal – Hiermee kunt u de taal selecteren waarin de menu's van LastPass voor toepassingen worden weergegeven.

Kluistools gebruiken

Klik op het LastPass-pictogram in uw systeemvak en klik vervolgens op Tools om uit de volgende opties te kiezen:

 • Veilig wachtwoord genereren
 • Identiteiten (alle) om de gewenste identiteit te kiezen
 • Toepassingen vernieuwen nadat er wijzigingen zijn aangebracht
 • Exporteren naar, waarmee u kunt kiezen uit het exporteren van de kluisgegevens als CSV-bestand of als versleuteld XML-bestand
 • Afdrukken om opgeslagen toepassingsgegevens af te drukken
 • Lokale cache leegmaken om lokaal gecachete gegevens te verwijderen
 • Info om de versie, builddatum en buildgegevens van de app weer te geven

Afmelden en afsluiten

 •  
 • Als u de toepassing wilt verlaten, klikt u op het LastPass-pictogram in uw systeemvak en vervolgens op Afmelden en Afsluiten.

Opdrachtregelparameters

Als u specifieke opdrachtregelparameters aan een toepassing moet doorgeven, kunt u de toepassing bewerken en de opdrachtregelparameters toevoegen aan het uitvoerbare bestand van de toepassing. Als het uitvoerbare bestand voor de toepassing bijvoorbeeld C:\Windows\notepad.exe is, kunt u dit wijzigen in C:\Windows\notepad.exe C:\test.txt om een kladblokparameter C:\test.txt door te geven.

U kunt ook de gebruikersnaam, het wachtwoord en veldwaarden voor de toepassing opnemen als parameters, door %username%, %password% en %field#% door te geven, waarbij # de waarde is voor het veld dat u wilt doorgeven (u kunt de veldnummers zien door de toepassing te bewerken en vervolgens te klikken op Formuliervelden bewerken). Als u bijvoorbeeld het uitvoerbare bestand instelt op C:\foo.exe %username% %password% %field2%, wordt hiermee de gebruikersnaam als de eerste parameter, het wachtwoord als de tweede parameter en veld 2 als de derde parameter doorgegeven aan de toepassing. Een populair voorbeeld is PuTTY. In het volgende voorbeeld wordt PuTTY geïnstrueerd via SSH verbinding te maken met foo.bar.com: C:\putty.exe -ssh %username%@foo.bar.com -pw %password%.