HELP FILE

Vertrouwde apparaten

U kunt uw vertrouwde apparaten beheren in de accountinstellingen van uw LastPass-account.

Als u zich voor de eerste keer aanmeldt bij een computer met behulp van meervoudige verificatie, biedt LastPass u de optie de computer goed te keuren als vertrouwde computer, door het selectievakje Inschakelen in te schakelen.

Hiermee wordt de betreffende computer toegevoegd aan de lijst met 'Vertrouwde apparaten' zodat u bij de volgende aanmelding niet om meervoudige verificatie wordt gevraagd. Deze stappen moeten worden gevolgd op elk apparaat dat u als vertrouwd wilt aanmerken.

Opmerking: Wanneer u zich aanmeldt bij LastPass op een vertrouwd apparaat, wordt u niet om meervoudige verificatie gevraagd. Vertrouwde apparaten worden gedurende 30 dagen vertrouwd. Daarna moet u ze opnieuw als vertrouwd aanmerken.

U kunt een vertrouwde computer op elk moment uitschakelen door het selectievakje bij de optie Inschakelen naast het vermelde apparaat uit te schakelen, of door het vertrouwde apparaat helemaal te verwijderen door op het pictogram Vermelding verwijderen te klikken.Verwijderen. Als u een vertrouwd apparaat een andere naam wilt geven, klikt u op het pictogram Bewerken, typt u de nieuwe naam in in het naamveld en klikt u op het pictogram Opslaan om de wijzigingen op te slaan. Meer informatie over het beheer van vertrouwde apparaten.