HELP FILE

Symantec VIP

U kunt meervoudige verificatie gebruiken met Symantec VIP. Deze oplossing genereert eenmalige wachtwoordcodes in een mobiele app, die gebruikers vervolgens ter verificatie kunnen invoeren tijdens het aanmelden bij hun LastPass-account.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

Om aan de slag te gaan, moeten LastPass-beheerders de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie voltooien in de Admin Console, en alle "Credential ID's" (aanmeldingsgegevens-ID's) van de gebruikers toevoegen als geregistreerde apparaten in de Symantec VIP Manager-portal (of door de selfservice-portal te gebruiken die hier te vinden is).

Nadat de beheerstappen zijn uitgevoerd, kunnen LastPass-gebruikers Symantec VIP configureren en gebruiken.

Onderwerpen in dit artikel:

Instellen en configureren

De Symantec VIP-verificator gebruiken

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Instellen en configureren

 1. Download de verificatie-app Symantec VIP Access op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Meld u aan bij LastPass als u nog niet bent aangemeld.
 3. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 4. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 5. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 6. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Symantec VIP.
 7. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 8. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot LastPass wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.
  • Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen verbinding met het internet heeft en/of https://lastpass.com niet beschikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Lees meer over offline toegang.
 9. Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent.
 10. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik op Doorgaan.
 11. Voer de waarde voor "Credential ID" in die in de VIP Access-app wordt weergegeven.
 12. Voer de zescijferige "Security Code" (Beveiligingscode) in die door de VIP Access-app wordt aangemaakt.
 13. Nadat de beide waarden zijn ingevuld, is Symantec VIP ingeschakeld voor uw LastPass-account.

De Symantec VIP-verificator gebruiken

 1. Open de Symantec VIP Access-app op uw mobiele apparaat.
 2. Meld u aan bij LastPass in uw browser.
 3. Voer in uw browser de zescijferige code in die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen, een computernaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.

Meerdere opties voor meervoudige verificatie gebruiken

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelt voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt in het venster voor meervoudige verificatie klikken op Ik ben mijn apparaat verloren. Nadat u bent omgeleid kunt u uw e-mailadres voor LastPass invoeren en op E-mail verzenden klikken. U ontvangt dan een e-mail met instructies over het uitschakelen van meervoudige verificatie. Als u geen e-mail ontvangt, heeft u mogelijk een tweede beveiligings-e-mailadres ingeschakeld waarnaar de e-mail is verstuurd. Controleer ook uw antispaminstellingen. Als u Enterprise-gebruiker bent, zijn er voor uw account mogelijk beleidsregels van kracht waardoor u meervoudige verificatie niet via e-mail kunt uitschakelen. Als dat het geval is, neemt u contact op met uw LastPass-beheerder zodat deze de optie voor u kan uitschakelen.

Meervoudige verificatie uitschakelen