HELP FILE

Symantec VIP gebruiken

U kunt meervoudige verificatie gebruiken met Symantec VIP. Deze oplossing genereert eenmalige wachtwoordcodes in een mobiele app, die gebruikers vervolgens ter verificatie kunnen invoeren tijdens het aanmelden bij hun LastPass-account.

Opmerking: De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

Om aan de slag te gaan, moeten LastPass-beheerders de stappen voor het inschakelen van meervoudige verificatie voltooien in de Admin Console, en alle "Credential ID's" (aanmeldingsgegevens-ID's) van de gebruikers toevoegen als geregistreerde apparaten in de Symantec VIP Manager-portal (of door de selfservice-portal te gebruiken die hier te vinden is).

Nadat de beheerstappen zijn uitgevoerd, kunnen LastPass-gebruikers Symantec VIP configureren en gebruiken.

Instellen en configureren in LastPass

 1. Download de verificatie-app Symantec VIP Access op uw iOS- of Android-apparaat.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 3. Selecteer Accountinstellingen in het navigatiegedeelte links.
 4. Klik op het tabblad Opties voor meervoudige verificatie.
 5. Klik op het pictogram Bewerken Bewerkingsoptie voor Symantec VIP.
 6. Voor de optie "Ingeschakeld" selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst.
 7. Voor de optie "Offline toegang toestaan" gebruikt u de vervolgkeuzelijst om een van de volgende keuzes te maken:
  • Selecteer Toestaan als u ook toegang tot LastPass wilt toestaan als u offline bent. Hiermee wordt lokaal een versleutelde kluis opgeslagen zodat u zich zonder meervoudige verificatie kunt aanmelden als er een probleem is met de internetverbinding.
  • Selecteer Niet toestaan als u offline toegang wilt blokkeren; dit houdt in dat meervoudige verificatie vereist is en er een internetverbinding moet zijn als LastPass wordt gebruikt.
  • Opmerking: Als deze optie is geselecteerd en u geen verbinding met het internet heeft en/of https://lastpass.com niet beschikbaar is, heeft u geen toegang tot uw kluis. Lees meer over offline toegang.

 8. Klik op Bijwerken wanneer u klaar bent.
 9. Voer uw hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Doorgaan.
 10. Voer de waarde voor "Credential ID" in die in de VIP Access-app wordt weergegeven.
 11. Voer de zescijferige "Security Code" (Beveiligingscode) in die door de VIP Access-app wordt aangemaakt.
 12. Nadat de beide waarden zijn ingevuld, is Symantec VIP ingeschakeld voor uw LastPass-account.

De Symantec VIP-verificator gebruiken

 1. Open de Symantec VIP Access-app op uw mobiele apparaat.
 2. Ga naar de browser op uw desktopcomputer en meld u aan bij LastPass op https://lastpass.com/?ac=1 met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 3. Voer in uw browser de zescijferige code in die op uw mobiele apparaat wordt weergegeven. U kunt eventueel het selectievakje bij de optie "Vertrouw deze computer 30 dagen" inschakelen, een computernaam opgeven en vervolgens op Verifiëren klikken. Lees meer over het beheren van vertrouwde apparaten.

Info over het gebruik van meerdere opties voor meervoudige verificatie

Let op. Als u meerdere opties voor meervoudige verificatie inschakelt voor uw account, moet u de gewenste standaardoptie voor verificatie selecteren in de vervolgkeuzelijst onder in het venster Meervoudige verificatie zodat u bij aanmelding bij LastPass wordt gevraagd om verificatie met de optie die uw voorkeur heeft.

Gewenste optie voor meervoudige verificatie selecteren

Verificatie uitschakelen in het geval van een nieuw of verloren apparaat

Als uw telefoonnummer is gewijzigd of als u het mobiele apparaat dat u voor de verificatie gebruikt, verloren heeft, kunt u meervoudige verificatie uitschakelen via e-mail zodat u zich kunt aanmelden bij uw LastPass-account.

Gerelateerd

Meervoudige verificatie inschakelen (gebruikers)

Hoe schakel ik meervoudige verificatie uit als gebruiker?

Waarom zijn mijn aanmeldingsgegevens al ingevuld voordat er om meervoudige verificatie wordt gevraagd?