HELP FILE

Stap 5: Gebruikers/groepen toevoegen aan de inrichtingsapp en de aanmeldapp in Azure AD

Wijs uw gebruikers en/of groepen toe aan zowel de inrichtingsapp als de aanmeldapp die u in Azure AD heeft aangemaakt.

De stappen hieronder worden uitgevoerd in het Azure AD portal.
Ga terug naar het Azure AD portal, selecteer al de apps die u heeft gemaakt en voeg de gewenste gebruikers en/of groepen toe:
Gebruikers en/of groepen toevoegen aan deze app: Instructies:
Inrichtingsapp van LastPass
  1. Ga naar Overzicht > Enterprise Applications in het navigatiegedeelte links.
  2. Zoek en selecteer de Inrichtingsapp van LastPass die u heeft aangemaakt.
  3. Selecteer Assign users and groups > Add user > Users and groups.
  4. Ga naar elk van de gebruikers en/of groepen in de lijst en klik op Select om toegang tot de toepassing te verlenen.
  5. Klik op Assign.
Aanmeldingsapp voor LastPass
  1. Ga naar Overview > Enterprise Applications in het navigatiegedeelte links.
  2. Zoek en selecteer de Login App for LastPass die u heeft aangemaakt.
  3. Selecteer Assign users and groups > Add user > Users and groups.
  4. Ga naar elk van de gebruikers en/of groepen in de lijst en klik op Select om toegang tot de toepassing te verlenen.
  5. Klik op Assign.
U heeft de gewenste gebruikers en/of groepen toegevoegd aan de apps voor inrichting en aanmelding die u voor LastPass heeft gemaakt.

De configuratie is voltooid! U heeft nu uw LastPass Business-account geconfigureerd om federatieve aanmelding te gebruiken met uw Azure Active Directory. Alle nieuwe federatieve gebruikers ontvangen een welkomstmail met het bericht dat ze zich nu bij LastPass kunnen aanmelden. Let op: uw LastPass-gebruikers moeten zich met de LastPass-browserextensie aanmelden om federatieve aanmelding te kunnen gebruiken voor hun Azure AD-account met LastPass.

Volgende stap: