HELP FILE

Stap 4: De instellingen voor federatieve aanmelding bij Azure AD configureren in LastPass

Voer de Toepassings-ID (client) en de waarde van het Document metagegevens OpenID Connect vanuit Azure AD in in de LastPass Admin Console.

Deze stappen worden hieronder uitgevoerd in de LastPass Admin Console.
  1. Ga terug naar de LastPass Admin Console en selecteer Instellingen > Federatieve aanmelding in het navigatiegedeelte links.
  2. Selecteer het tabblad Azure AD en voer de volgende waarden in:
    • OpenID Connect metadata document (gekopieerd uit Stap #7, Substap B in het vorige artikel)
    • Application (client) ID (gekopieerd van Stap #6, Substap B in het vorige artikel)
  3. Schakel het selectievakje in bij de optie Enabled.
  4. Optioneel: Schakel indien gewenst het selectievakje in bij de Don't send username/email hint to IdP, waarmee voorkomen wordt dat het veld voor gebruikersnaam/e-mail automatisch wordt ingevuld na aanmelding van gebruikers.
  5. Klik op Save Settings.
In de LastPass Admin Console heeft u de waarden van de Azure AD toegevoegd aan de instellingen voor federatieve aanmelding voor Azure AD.