HELP FILE

Automatisch aanmelden instellen

U kunt automatisch aanmelden inschakelen voor specifieke websites waarvoor u opgeslagen aanmeldingsgegevens heeft en waarvoor u wilt dat LastPass u automatisch aanmeldt wanneer u de sites bezoekt.

Opmerking:

Als u een LastPass Teams-, Enterprise- of Identity-account heeft, kan de mogelijkheid om deze handelingen uit te voeren beperkt worden door eventuele beleidsregels die door uw LastPass-beheerder zijn ingesteld.

  1. Klik in de knoppenbalk van uw browser op het niet-actieve LastPass-pictogram .
  2. Voer uw gebruikersnaam en LastPass-hoofdwachtwoord in en klik vervolgens op Aanmelden.
  3. Voer desgevraagd de stappen voor meervoudige verificatie uit (als dit voor uw account is ingeschakeld).

  4. Klik op het actieve LastPass-pictogram in de knoppenbalk en gebruik vervolgens het zoekveld of ga naar Alle itemsWachtwoorden en zoek de gewenste site.
  5. Klik op het pictogram Bewerken om de sitevermelding te openen.
  6. Schakel onder Geavanceerde instellingen het selectievakje voor de optie Automatisch aanmelden in.
  7. Klik op Opslaan.

Als de site is geopend vanuit de LastPass-kluis of vanuit de LastPass-browserextensie, wordt deze wel automatisch ingevuld en wordt u aangemeld bij de site, ook als in de voorkeursinstellingen voor de site de optie "Automatisch aanmelden" is uitgeschakeld en de optie "Automatisch invullen uitschakelen" is ingeschakeld.

Wachtwoord bewerken