HELP FILE

LastPass-kredietbewaking instellen en beheren

LastPass biedt gratis meldingen voor kredietbewaking voor alle gebruikers in de Verenigde Staten. De service biedt real-time bescherming en stelt gebruikers die deze voorziening hebben ingeschakeld, in kennis via pop-ups en e-mailmeldingen als hun kredietrapport ineens verandert. Aan de hand van deze meldingen kunnen gebruikers proactief hun kredietrapport bewaken en beschikken ze over een systeem voor vroegtijdige waarschuwingen bij signalen die op identiteitsdiefstal kunnen duiden.

LastPass Premium-kredietbewaking is een aanvullende service (USD 9,95 per maand extra) die kan worden aangeschaft door gebruikers met LastPass Free- of LastPass Premium-accounts (deze service is geen onderdeel van de aanschaf van een Premium-account).

Hoewel er een Free-versie is van Kredietbewaking, moet u voor extra voordelen upgraden naar de Premium-versie van Kredietbewaking.

Opmerking: Kredietbewaking is uitsluitend beschikbaar voor adressen in de Verenigde Staten.

Info over LastPass Free-kredietbewaking

De meldingen van LastPass Free-kredietbewaking zijn ontworpen om uw kredietrapport ononderbroken te bewaken en eventuele fouten of signalen van identiteitsdiefstal te detecteren. Met een service die uw kredietrapport proactief bewaakt, kunt u uw identiteit beter beschermen.

 • De meldingen van LastPass-kredietbewaking kunnen gratis worden ingeschakeld in een profiel om formulieren in te vullen; hiervoor hoeven geen betalingsgegevens te worden ingeschakeld.
 • U ontvangt een melding van TransUnion als er bedragen zijn toegevoegd of afgeschreven van uw kredietrapport of wanneer er andere wijzigingen zijn.
 • U kunt de waarschuwing afzetten tegen uw eigen recente activiteiten die uw kredietrapport beïnvloeden (heeft u een nieuwe creditcard aangevraagd of een lening afgesloten?).
 • Als u de wijziging niet kunt verantwoorden, gebruikt u uw gratis jaarlijkse kredietrapport, gevalideerd door de Federal Trade Commission (FTC).
 • Uw gratis kredietmeldingen bevatten beperkte informatie, dus uw gratis jaarlijkse kredietrapport zou u moeten helpen een goed begrip te krijgen van wat er is bij- of afgeschreven in uw kredietrapport. Als u meer tijdige informatie wilt of assistentie wilt bij het oplossen van problemen, kunt u LastPass Premium-kredietbewaking overwegen.

Waarom LastPass Free-services voor Kredietbewaking gebruiken?

 • Onverwachte wijzigingen in uw kredietrapport of fouten in uw gegevens kunnen een kritiek waarschuwingssignaal zijn dat uw identiteitsgegevens in gevaar zijn gebracht of dat dit in de nabije toekomst zal gebeuren.
 • Proactieve, regelmatige en ononderbroken meldingen van wijzigingen in uw krediet kunnen u helpen uw identiteit en uw financiële zekerheid beter te beschermen tegen identiteitsdiefstal en fouten in uw tegoeden.
 • LastPass bewaakt uw financiële gegevens en levert tijdige meldingen als er wijzigingen zijn aangetroffen die op problemen zouden kunnen duiden.
 • Bewaking van uw kredietstatus zou inmiddels een onderdeel van uw beveiligingsprotocol moeten zijn. Maar waakzaam en ononderbroken toezicht op de kredietstatus is kostbaar en tijdrovend, en als u alleen uw gratis jaarlijkse kredietrapport controleert (gevalideerd door de Federal Trade Commission, FTC), zult u niet snel inconsistenties of fraude opmerken – totdat dit een veel groter probleem is geworden.
 • Bewaking van uw tegoeden met kredietbewakingsmeldingen van LastPass is veilig, en niet van invloed op uw kredietscore.
 • De gratis kredietbewakingsmeldingen zijn vrijblijvend: u bent op geen enkel moment verplicht te upgraden naar Premium-kredietbewaking.
 • LastPass vraagt u niet om uw creditcardgegevens, behalve in het kader van een eventuele upgrade naar de Premium-versie.
 • Deze voorziening kan worden gebruikt als een manier om te bepalen wanneer u uw gratis jaarlijkse kredietrapport ontvangt (gevalideerd door de FTC), of eenvoudigweg als een manier om op elk gewenst moment meer gratis informatie te krijgen dan normaliter voor eindverbruikers beschikbaar is.
 • Identiteitsdiefstal, kredietbewaking en kredietrapporten zijn complexe onderwerpen, en wij zetten ons volledig in om onze gebruikers te helpen onjuiste handelspraktijken in de branche te vermijden. Onze gratis kredietbewakingsmeldingen zijn bedoeld als kosteloze en waardevolle informatiebronnen die onze gebruikers helpen hun gegevens, identiteit en financiën proactief te bewaken en beschermen.

LastPass Free-kredietbewaking inschakelen

Ga als volgt te werk om LastPass Free-kredietbewaking in te schakelen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Meer opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Ga naar GeavanceerdKredietbewaking.
 4. Klik op het pictogram Toevoegen om kredietbewaking in te schakelen.
 5. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  • Schakel het selectievakje in om een van uw bestaande profielen voor formulieren te selecteren en klik vervolgens op Schakel kredietbewaking in > Akkoord.
  • Klik op Nieuw profiel maken om uw eerste profiel voor formulieren te maken (instructies hier), schakel het selectievakje in bij de optie Gratis kredietbewaking activeren en klik op Opslaan.
 6. Zodra de optie is ingeschakeld, kunt u uw kredietbewakingsrapport of -waarschuwing na 24 uur in uw kluis zien via Meer opties > Geavanceerd > Kredietbewaking.

Info over LastPass Premium-kredietbewaking

De Premium-service voor Kredietbewaking biedt een meer uitgebreide bescherming van uw identiteit. De gratis kredietbewakingsmeldingen waarschuwen u over wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw kredietrapport; LastPass Premium-kredietbewaking geeft u evenwel complexe details over de reden van uw kredietwijzigingen en de manier waarop u niet-geautoriseerde kredietwijzigingen kunt onderzoeken en oplossen. Verdachte kwesties worden – met uw goedkeuring – onderzocht, niet-geautoriseerde activiteiten worden gestopt en de gegevens worden zonder extra kosten hersteld door een team van deskundigen.

De Premium-service voor Kredietbewaking kan hier worden gekocht (alleen VS). LastPass Premium-kredietbewaking is een aanvullende service (USD 9,95 per maand extra); deze service is geen onderdeel van de aanschaf van een LastPass Premium-account.

Waarom LastPass Premium-kredietbewaking gebruiken?

 • U krijgt volledige toegang tot uw drie belangrijkste kredietrapporten van de drie belangrijkste kredietbureaus (niet alleen TransUnion) en kunt uw kredietscores inzien.
 • Uw drie kredietrapporten worden op gezette tijden bewaakt.
 • U ontvangt direct meldingen bij wijzigingen die plaatsvinden binnen een van uw kredietrapporten, met gedetailleerde informatie over wat er is veranderd en welke actie u kunt ondernemen.
 • De rapporten die in het Kredietbewaking-dashboard worden weergegeven worden elke 30 dagen geactualiseerd.
 • Dit is de ideale oplossing als u niet te maken wilt hebben met het gedoe rond het verkrijgen van een gratis jaarlijks kredietrapport, gevalideerd door de Federal Trade Commission (FTC), of als u tijdiger en het hele jaar rond meer informatie wilt.
 • Als uw kredietgegevens als gevolg van identiteitsdiefstal in gevaar zijn gekomen, worden uw problemen opgelost met alle services die daarbij horen.

LastPass Premium-kredietbewaking inschakelen

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Meer opties in het navigatiegedeelte links.
 3. Ga naar GeavanceerdKredietbewaking.
 4. Klik op het pictogram Toevoegen om kredietbewaking in te schakelen.
 5. U kunt kiezen uit de volgende opties:
  • Schakel het selectievakje in om een van uw bestaande profielen voor formulieren te selecteren en klik vervolgens op Schakel kredietbewaking inAkkoord.
  • Klik op Nieuw profiel maken om uw eerste profiel voor formulieren te maken, schakel het selectievakje in bij de optie Gratis kredietbewaking activeren en klik op Opslaan.
 6. U kunt hier upgraden naar de Premium-service (alleen VS).
 7. Zodra de optie is ingeschakeld, kunt u uw kredietbewakingsrapport of -waarschuwing na 24 uur in uw kluis zien via Meer opties > Geavanceerd > Kredietbewaking.

Veelgestelde vragen over LastPass-kredietbewaking

Hoe wordt een kredietbewakingsmelding geactiveerd?

 • Een wijziging in uw persoonlijke gegevens. Dit soort wijzigingen is doorgaans het gevolg van een adreswijziging of een nieuwe adres-record in uw naam.
 • Een wijziging in de informatie die uw kredietscore kan beïnvloeden. Bij dit soort meldingen kan het gaan om nieuwe accounts die in uw naam geopend zijn, limietoverschrijdingen voor creditcards, achterstallige rekeningen, faillissementen, enzovoort.

LastPass-kredietbewaking beschermt u door continu te controleren op signalen van potentiële manipulatie van rekeningen of wijzigingen in de bovenstaande informatie, waaronder:

 • Een adreswijziging
 • Een verandering van persoonlijke rekeninggegevens
 • Het openen van een nieuwe rekening
 • Het afsluiten van een bestaande rekening
 • Rapportage over achterstallige rekeningen (30 dagen over tijd, 60 dagen over tijd, 90 dagen over tijd, 120 dagen over tijd)
 • Het bereiken van de limiet van uw creditcard
 • Aangifte van verlies of diefstal van uw creditcard
 • Melding van vermoede fraude
 • Indicaties dat uw krediet is geblokkeerd
 • Kredietonderzoeken
 • Een proces of vonnis
 • Een nieuw openbaar rapport
 • Een nieuwe opzegtermijn

Hoe word ik geïnformeerd over wijzigingen in mijn kredietrapport?

Wanneer LastPass een wijziging detecteert die negatieve gevolgen heeft voor uw kredietscore, wordt er in de LastPass-browserextensie een pop-up weergegeven die u kunt aanklikken voor meer informatie. U ontvangt ook een e-mail waarin u over de wijziging wordt geïnformeerd.

Wat doe ik als ik een kredietbewakingsmelding ontvang?

Wanneer u een melding ontvangt, moet u nagaan welk soort activiteit de melding geactiveerd heeft, bepalen of het hier al dan niet over een frauduleuze activiteit gaat en actie ondernemen om eventuele frauduleuze items uit uw rapport te verwijderen.

De gratis kredietbewakingsmeldingen informeren u alleen over de wijziging, dus de gebruiker moet zelf nader onderzoek doen. De Premium-service biedt meer diepgaande informatie over wat er in het kredietrapport van de gebruiker is veranderd en de manier waarop de gebruiker onderzoek kan doen en het probleem kan oplossen.

Kan ik mijn kredietbewakingsgegevens actualiseren?

Abonnees van de Premium-service voor Kredietbewaking kunnen de koppeling "Kredietrapporten vernieuwen" in de overzichtspagina van het Kredietbewaking-dashboard aanklikken om hun gegevens elke 30 dagen opnieuw op te vragen. Als er sinds de laatste actualisering minder dan 30 dagen zijn verstreken, wordt deze koppeling verborgen. Nadat u op de koppeling heeft geklikt, ziet u het bericht "Actualisering van het kredietrapport en de scores is aangevraagd. Uw nieuwe kredietgegevens zijn binnen 24 uur beschikbaar."

Deze mogelijkheid is niet beschikbaar voor gebruikers die zich hebben aangemeld voor de meldingen voor Free-kredietbewaking.

Krijg ik een gratis kredietrapport?

Om uw gratis jaarlijkse kredietrapport te ontvangen, zoals verplicht gesteld door de Federal Trade Commission (FTC), adviseren wij het gebruik van https://www.annualcreditreport.com, de service die door de FTC wordt aanbevolen. LastPass Free-kredietbewaking waarschuwt u alleen over het feit dat er een wijziging heeft plaatsgevonden, maar biedt geen diepgaande informatie over wat er is veranderd en hoe de verandering moet worden opgelost, en biedt geen gratis jaarlijks kredietrapport.

LastPass Premium-kredietbewaking biedt ononderbroken toegang tot uw kredietscores en gedetailleerde informatie over wijzigingen in uw kredietrapport. Als u liever niet een gratis jaarlijks kredietrapport wilt aanvragen, of toegang tot actuele informatie wilt, kunt u een upgrade naar LastPass Premium-kredietbewaking overwegen.

Welke informatie wordt gebruikt voor de services voor Kredietbewaking, en is deze veilig?

Om kredietbewaking in uw LastPass-account te kunnen inschakelen, moet u een profiel voor formulieren maken met uw voornaam, achternaam, volledige adres, Burgerservicenummer, telefoonnummer en geboortedatum. Deze gegevens worden beveiligd via SSL verzonden naar TransUnion® in het geval van de gratis kredietbewakingsmeldingen en naar alle drie kredietbureaus in het geval van Premium-kredietbewaking, om uw persoonlijke informatie te bewaken binnen duizenden databases, en om namens u actief op zoek te gaan naar aanwijzingen van fraude of identiteitsdiefstal.

Bewaking van uw tegoeden met kredietbewakingsmeldingen van LastPass is veilig, en niet van invloed op uw kredietscore. De gratis kredietbewakingsmeldingen zijn vrijblijvend: u bent op geen enkel moment verplicht te upgraden naar Premium-kredietbewaking. LastPass vraagt u niet om uw creditcardgegevens, behalve in het kader van een eventuele upgrade naar de Premium-versie.

De volledige Algemene voorwaarden voor LastPass-kredietbewaking zijn hier te vinden; de Akkoordverklaring gegevensgebruik vindt u hier.

Waar is LastPass-kredietbewaking beschikbaar?

Kredietbewaking is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.

Waar kan ik terecht als ik meer vragen heb?

Gebruikers in de VS die algemene vragen hebben over LastPass-kredietbewaking, kunnen voor vragen en opmerkingen van maandag-vrijdag van 9.00-17.00 uur (EST) via telefoonnummer 1-800-830-6680 contact opnemen met de medewerkers van onze klantenservice. Dit telefoonnummer is uitsluitend bestemd voor vragen over LastPass-kredietbewaking.

Voor algemene vragen of vragen over facturering met betrekking tot LastPass Premium-kredietbewaking, kunt u contact opnemen met LastPass Customer Care, dan kunnen we uw vraag direct beantwoorden.