HELP FILE

Noodtoegang instellen en beheren

LastPass biedt u de mogelijkheid eenmalige toegang tot uw kluis toe te staan (met inbegrip van al uw wachtwoorden, veilige notities, formulierfuncties en alle andere informatie) voor een of meer aangewezen LastPass-gebruikers, en een vertraging voor de toegang op te geven. Dat laatste houdt in dat wanneer een aangegeven persoon probeert uw informatie te openen, hij of zij gedurende een door u opgegeven wachttijd (bijv. twee uur) moet wachten. U ontvangt binnen deze periode een melding en kunt het verzoek om toegang eventueel afwijzen. Als u het verzoek om toegang niet weigert binnen de wachttijd, krijgt de voor noodtoegang opgegeven gebruiker toegang tot uw kluis.

Opmerking: Noodtoegang is specifiek bedoeld voor het eenmalig delen van alle opgegeven gegevens in uw kluis met een andere actieve LastPass-gebruiker. Als u op reguliere basis items met een andere LastPass-gebruiker wilt delen, en wilt kunnen aangegeven welke items er precies gedeeld worden, kunt u het Sharing Center gebruiken.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de stappen die nodig zijn om noodtoegang te gebruiken.

 1. LastPass-gebruiker 1 registreert de gebruiker voor noodtoegang (deze moet een actieve LastPass-account hebben) en geeft een wachttijd op.
 2. De gebruiker voor noodtoegang accepteert de uitnodiging.
 3. In geval van nood stuurt de gebruiker voor noodtoegang een verzoek om toegang tot het account van LastPass-gebruiker 1.
 4. Als LastPass-gebruiker 1 het verzoek om toegang niet afwijst (of de toegang intrekt) binnen de opgegeven wachttijd, krijgt de gebruiker voor noodtoegang toegang tot het account (weergegeven als een map in de eigen kluis met als label het e-mailadres van LastPass-gebruiker 1).

Opmerking:Noodtoegang is alleen beschikbaar voor LastPass Premium- of LastPass Families-gebruikers. Als u geen Premium-gebruiker bent maar wel een noodcontact heeft toegevoegd voordat dit een Premium-voorziening werd, blijft uw contact toegang hebben. U kunt evenwel geen nieuwe noodcontacten toevoegen, tenzij u upgradet naar Premium.

Uitgenodigd worden voor toegang tot iemands account is overigens niet hetzelfde als toegang tot diens account krijgen. De uitnodiging is de eerste stap. Als iemand wordt uitgenodigd voor toegang moet hij of zij deze toegang eerst aanvragen. Op dat moment heeft de eigenaar van het account doorgaans de tijd om het verzoek tot toegang in overweging te nemen en het eventueel af te wijzen.

Een gebruiker voor noodtoegang toevoegen

Ga als volgt te werk om een gebruiker voor noodtoegang toe te voegen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik in het navigatiegedeelte links op Noodtoegang.
 3. Klik in het nieuwe venster op het pictogram Toevoegen .

 1. Voer het e-mailadres toe van de actieve LastPass-gebruiker die u toegang tot uw account wilt bieden (als er sprake is van een noodsituatie, moet deze toegang aanvragen nadat hij of zij als gebruiker voor noodtoegang is toegevoegd). Geef vervolgens de wachttijd op waarbinnen deze gebruiker toegang kan aanvragen en het moment dat deze toegang krijgt (hierdoor ontstaat een tijdbuffer waarbinnen u de mogelijkheid heeft het verzoek af te wijzen) en klik vervolgens op Uitnodiging versturen.

 1. Degene die u voor toegang in geval van nood heeft opgegeven, ontvang een uitnodiging per e-mail. Nadat uw contact op de koppeling Uitnodiging accepteren in de e-mail heeft geklikt, kan hij of zij toegang tot uw LastPass-account aanvragen, direct of in de toekomst.

Een uitnodiging voor noodtoegang accepteren

Als een gebruiker u heeft aangewezen als iemand die toegang tot zijn of haar account kan aanvragen, ontvangt u een e-mail waarin u op Uitnodiging accepteren kunt klikken zodat u – nu of in de toekomst – toegang tot het account kunt krijgen.

Als u de e-mail kwijt bent, kunt u het volgende doen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik in het navigatiegedeelte links op Noodtoegang.
 3. Klik op het tabblad Mensen die mij vertrouwen. Zoek vervolgens de vermelding van degene die u toegang tot het account heeft verleend, plus de gekozen wachttijd rechts aangegeven. (In de afbeelding in dit artikel is de wachttijd drie uur, dus als u toegang tot dit account zou aanvragen, zou degene die de toegang verleent drie uur de tijd hebben om het verzoek af te wijzen. Als het verzoek niet wordt afgewezen, krijgt u toegang.)

 1. Houd de cursor boven de vermelding en klik op "Accepteren".

Noodtoegang aanvragen

Als een gebruiker u heeft aangewezen als iemand die toegang tot zijn of haar account kan aanvragen, kunt u die toegang als volgt aanvragen:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik in het linkermenu op Noodtoegang.
 3. Klik op het tabblad Mensen die mij vertrouwen. Zoek vervolgens de vermelding van degene die u toegang tot het account heeft verleend, plus de gekozen wachttijd rechts aangegeven (in de afbeelding in dit artikel is de wachttijd drie uur, dus als u toegang tot dit account zou aanvragen, zou degene die de toegang verleent drie uur de tijd hebben om het verzoek af te wijzen. Als het verzoek niet wordt afgewezen, krijgt u toegang).

 1. Houd de cursor boven de naam en klik op Toegang aanvragen.

 1. Er wordt een venster met een bevestiging weergegeven. Klik op Ja.

 1. Als er een wachttijd is opgegeven, wordt het systeem bijgewerkt om aan te geven wanneer u toegang krijgt.

 

Een verzoek om noodtoegang weigeren

Nadat u iemand heeft aangewezen die toegang tot uw account kan aanvragen en deze een verzoek om toegang verstuurt, krijgt u een e-mail van LastPass. Als u het verzoek om toegang wilt afwijzen, klikt u op de knop Verzoek weigeren in de mail.

Noodtoegang intrekken

Als u iemand heeft aangewezen die toegang tot uw account kan aanvragen, kunt u die aanwijzing intrekken, zodat de persoon in kwestie geen toegang tot uw account meer kan aanvragen. Dit doet u als volgt:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
 2. Klik in het linkermenu op Noodtoegang.
 3. Klik op het tabblad Mensen die ik vertrouw en zoek de naam van degene die u voor toegang tot uw account heeft aangewezen.

 1. Klik op het pictogram Verwijderen om de toegang in te trekken.
 2. Wanneer u gevraagd wordt te bevestigen, klikt u op Ja.

Gerelateerd

Hoe wordt noodtoegang beveiligd?

Het Sharing Center gebruiken