HELP FILE

Noodtoegang instellen en beheren

LastPass biedt u de mogelijkheid eenmalige toegang tot uw kluis toe te staan (met inbegrip van al uw wachtwoorden, veilige notities, formulierfuncties en alle andere informatie) voor een of meer aangewezen LastPass-gebruikers, en een vertraging voor de toegang op te geven. Dat laatste houdt in dat wanneer een aangegeven persoon probeert uw informatie te openen, hij of zij gedurende een door u opgegeven wachttijd (bijv. drie uur) moet wachten. U ontvangt binnen deze periode een melding en kunt het verzoek om toegang eventueel afwijzen. Als u het verzoek om toegang niet weigert binnen de wachttijd, krijgt de voor noodtoegang opgegeven gebruiker toegang tot uw kluis.

Noodtoegang is specifiek bedoeld voor het eenmalig delen van alle opgegeven gegevens in uw kluis met een andere actieve LastPass-gebruiker. Als u op reguliere basis items met een andere LastPass-gebruiker wilt delen, en wilt kunnen aangegeven welke items er precies gedeeld worden, raadpleegt u Het Sharing Center gebruiken.
Opmerking:

De beschikbaarheid van functies kan afhankelijk zijn van uw accounttype.

Algemeen overzicht voor noodtoegang

Let op. Uitgenodigd worden voor noodtoegang tot iemands account is niet hetzelfde als toegang tot diens account krijgen. Als de noodtoegang wordt goedgekeurd door de eigenaar van het LastPass-account, is het resultaat dat de gebruiker voor noodtoegang een nieuwe map in de kluis heeft met alle kluisitems van de eigenaar van het LastPass-account.

De uitnodiging is de eerste stap. Als iemand wordt uitgenodigd voor toegang moet hij of zij deze toegang eerst aanvragen. Op dat moment heeft de eigenaar van het account doorgaans de tijd om het verzoek tot toegang in overweging te nemen en het eventueel af te wijzen.

Het volgende is een algemeen overzicht van de stappen die betrokken zijn bij het gebruik van noodtoegang:

 1. LastPass-gebruiker 1 registreert de gebruiker voor noodtoegang (deze moet een actieve LastPass-account hebben) en geeft een wachttijd op.
 2. De gebruiker voor noodtoegang accepteert de uitnodiging.
 3. In geval van nood stuurt de gebruiker voor noodtoegang een verzoek om toegang tot het account van LastPass-gebruiker 1.
 4. Als LastPass-gebruiker 1 het verzoek om toegang niet afwijst (of de toegang intrekt) binnen de opgegeven wachttijd, krijgt de gebruiker voor noodtoegang toegang tot het account (weergegeven als een map in de eigen kluis met als label het e-mailadres van LastPass-gebruiker 1).

  Opmerking:Noodtoegang is alleen beschikbaar voor LastPass Premium- of LastPass Families-gebruikers. Als u geen Premium-gebruiker bent maar wel een noodcontact heeft toegevoegd voordat dit een Premium-voorziening werd, blijft uw contact toegang hebben. U kunt evenwel geen nieuwe noodcontacten toevoegen, tenzij u upgradet naar Premium.

Een gebruiker voor noodtoegang toevoegen

De volgende stappen zijn bedoeld voor de eigenaar van het LastPass-account die noodtoegang toestaat:
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Noodtoegang in het navigatiegedeelte links.
 3. Klik linksonder op het pictogram Toevoegen .
 4. Voeg het e-mailadres toe van de actieve LastPass-gebruiker die u toegang tot uw account wilt bieden (gebruiker voor toegang in geval van nood).

  Belangrijk: Als er zich een noodsituatie voordoet, moet de LastPass-gebruiker die u toegang wilt verlenen, uw verzoek accepteren en vervolgens een extra verzoek voor toegang tot uw kluis versturen. Het toevoegen van het e-mailadres geeft geen automatische toegang tot de kluis.

 5. Geef de wachttijd op. Dit is de tijd die moet verstrijken voordat de gebruiker voor toegang in geval van nood toegang kan aanvragen en wanneer hij of zij toegang van u krijgt (hiermee ontstaat een tijdbuffer die u de mogelijkheid geeft het verzoek alsnog te weigeren).
 6. Klik op Uitnodiging versturen.

  De LastPass-gebruiker die u heeft toegevoegd als gebruiker voor noodtoegang krijgt per e-mail een uitnodiging toegezonden.
Om door te gaan, moet de gebruiker voor noodtoegang de uitnodiging accepteren die door de eigenaar van het LastPass-account is verstuurd.

Een uitnodiging voor noodtoegang accepteren

Nadat de eigenaar van het LastPass-account een gebruiker voor noodtoegang heeft aangewezen en uitgenodigd, moet deze gebruiker de uitnodiging accepteren als hij of zij – direct of in de toekomst – toegang tot de kluis van de eigenaar van het LastPass-account wilt aanvragen.

De volgende stappen zijn bedoeld voor de uitgenodigde gebruiker voor noodtoegang (LastPass-gebruiker):

Accepteren via e-mail met uitnodiging

Controleer uw inbox en klik op de koppeling om de uitnodiging te accepteren in de uitnodigingsmail. Hiermee wordt u gebruiker voor toegang in geval van nood.

Accepteren in uw LastPass-kluis

Als u de e-mail met de uitnodiging voor noodtoegang niet kunt openen, kunt u de uitnodiging als volgt accepteren:
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Noodtoegang in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Mensen die mij vertrouwen.
 4. Ga naar het wachtende item voor de eigenaar van het LastPass-account die u heeft uitgenodigd als gebruiker voor noodtoegang. De opgegeven wachttijd is te vinden in het navigatiegedeelte rechts.

  Opmerking: In de bovenstaande afbeelding is de opgegeven wachttijd drie uur. Dat betekent dat als u (de gebruiker voor toegang in geval van nood) noodtoegang aanvraagt, de eigenaar van het LastPass-account tot drie uur de tijd heeft om uw verzoek te weigeren. Als het verzoek niet wordt afgewezen, krijgt u toegang.

 5. Houd de cursor boven de vermelding en klik op Accepteren.
Indien nodig kan de gebruiker voor noodtoegang – direct of in de toekomst – toegang tot de kluis aanvragen bij de LastPass-eigenaar.

Noodtoegang aanvragen

De gebruiker voor toegang in geval van nood kan nu direct of in de toekomst toegang aanvragen bij de eigenaar van het LastPass-account.

De volgende stappen zijn bedoeld voor de gebruiker voor toegang in geval van nood die de uitnodiging voor noodtoegang heeft geaccepteerd:
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Noodtoegang in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Mensen die mij vertrouwen.
 4. Ga naar het wachtende item voor de eigenaar van het LastPass-account die u heeft uitgenodigd als gebruiker voor noodtoegang. De opgegeven wachttijd is te vinden in het navigatiegedeelte rechts.

  Opmerking: In de bovenstaande afbeelding is de opgegeven wachttijd drie uur. Dat betekent dat als u (de gebruiker voor toegang in geval van nood) noodtoegang aanvraagt, de eigenaar van het LastPass-account tot drie uur de tijd heeft om uw verzoek te weigeren. Als het verzoek niet wordt afgewezen, krijgt u toegang.

 5. Houd de cursor boven de vermelding en klik op Toegang aanvragen.
 6. Wanneer u gevraagd wordt de handeling te bevestigen, klikt u op Ja.
  Er worden een e-mail en/of sms naar de eigenaar van het LastPass-account gestuurd, waarin staat dat er noodtoegang is aangevraagd en door wie.
 7. Als er sprake is van een wachttijd, wordt deze in het navigatiegedeelte rechts bijgehouden om aan te geven wanneer u toegang krijgt (tenzij dit door de eigenaar van het LastPass-account wordt afgewezen).
De eigenaar van het LastPass-account kan de noodtoegang weigeren of intrekken. Als er binnen de wachttijd geen actie wordt ondernomen, wordt het verzoek tot toegang in geval van nood goedgekeurd.

Een verzoek tot toegang in geval van nood goedkeuren

Als de eigenaar van het LastPass-account het verzoek tot noodtoegang niet binnen de wachttijd afwijst of intrekt, krijgt de gebruiker voor noodtoegang toegang tot het LastPass-account. De kluis van de LastPass-eigenaar wordt weergegeven als map in de eigen kluis van de gebruiker, gelabeld met het e-mailadres van de eigenaar van het LastPass-account.

Een verzoek om noodtoegang weigeren

De eigenaar van het LastPass-account kan ervoor kiezen het verzoek om noodtoegang te weigeren binnen de aangewezen wachttijd.

De volgende stappen zijn bedoeld voor de eigenaar van het LastPass-account:

Weigeren via e-mailmelding

Controleer uw inbox en klik op de link om het verzoek te weigeren in de e-mail met het verzoek tot noodtoegang om de noodtoegang te weigeren.

Weigeren vanuit uw kluis

Als u de e-mail met het verzoek tot noodtoegang niet kunt openen, kunt u als volgt de toegang weigeren:

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Als u na het aanmelden een dialoogvenster met een vraag ziet, klikt u op Toegang weigeren in het venster.
  Er wordt een bevestiging weergegeven waarin wordt aangegeven dat u de noodtoegang heeft geweigerd.

Noodtoegang intrekken

De eigenaar van het LastPass-account kan er op elk moment voor kiezen de noodtoegang door de aangewezen gebruiker voor noodtoegang in te trekken.

De volgende stappen zijn bedoeld voor de eigenaar van het LastPass-account:
 1. Ga op een van de volgende manieren te werk om u aan te melden bij LastPass en uw kluis te openen:
  • Klik in de knoppenbalk van uw browser op het LastPass-pictogram LastPass en klik vervolgens op Mijn kluis openen.
  • Ga naar https://lastpass.com/?ac=1 en meld u aan met uw gebruikersnaam en hoofdwachtwoord.
 2. Selecteer Noodtoegang in het navigatiegedeelte links.
 3. Selecteer het tabblad Mensen die ik vertrouw.
 4. Klik op het pictogram Toegang intrekken in het navigatiegedeelte rechts.
 5. Wanneer u gevraagd wordt de handeling te bevestigen, klikt u op Ja.
  De noodtoegang door de gebruiker voor noodtoegang is nu ingetrokken en deze wordt niet langer vermeld op het tabblad Mensen die ik vertrouw.